referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Elektrina - vzorce
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habitat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 366
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 0.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 10s
Pomalé čítanie: 1m 45s
 

Elektrina - vzorce

Coulombov zakon 
k – konštanta úmernosti = 9.109 Nm2C-2 (k = 1/4πε) Fe=1/4πε. Q1. Q2 / r2
e – elementárny náboj = 1,602.10-19C
r = √ Q2 / Fe. 4π. ε

Intenzita el. poľa
E = Fe / Q‘ (je vek. veličina a má smer súhlasný ako elek. sila)

Silové pôsobenie
Fe = k. Q2 / r2 => E = k. Q2 / r2 |Q => E = k . Q / r2 – (intenzita el. poľa)

Práca v hom. el. poli
Fe = Q. E , W = Fe (d1-d2) => W = Q. E (d1-d2)

Elektrický potenciál
φe = Ep / Q = W / Q = Q. E. d / Q = E. d ; φ = k. Q / r1 => φ = E. r2 / r1

Napätie v el. poli
- fyz. veličina U[V] ; U = |φ2 – φ1| ; φ = E. d ; U = φ; U = E. d => E = U / d [Vm-1]
W = |E|. Q. d => W = Q. U / d . d => W = Q. U

Millikanov pokus
Fe = m. g; Fe = Q. Ee; Fg = Fe; m. g = Q. |E|; m. g = Q. U / d => Q = m. g. d |U

Rozmiestnenie el. náboja vo vodiči
poslna hustota el. náboja σ (R - polomer gule) σ = Q / S [c.m-2], σ = Q / 4. π. R2; |E| = k. Q / R2;
|E| = 1/4. π. ε0. Q / R; σ = Q / 4. π. R2; |E| = 1 / ε0. σ => σ =  ε0. |E|

Kapacita vodiča a kondenzátor
kapacita - C = Q / U [C.N-1] = 1F (Farrad) (guľa C = 4. π. ε0. R = 10-11F)
Q = ε0. φe. S |d – množstvo náboja kt. môžme na kond. uskladniť
C = ε0. S / d , pri nabíjaní kond. sa koná práca W = 1 / 2. C. U2

Elektrický prúd
Vznik jednosmerného el. prúdu
El. prúd, značka I, jednotka A (ampér)  I = Q / t
Elektrický zdroj, elektromotoricke napätie zdroja U – U = W / Q [V]
- pri presune nabitých častíc s cel. nábojom Q konajú prácu Wz a podiel Wz / Q = Ue

Elektrický odpor
Závislosť od teploty - R = l1 .(1 + α. ∆t) α - tepelný koeficient el. odporu

Ohmov Zákon (pre časť el. obvodu)
- pri konštantnej teplote vodiča prúd I je priamo úmerný napätiu U
- platí vzťah  I = G. U (G - konštanta úmernosti)
- pri zapojení vodiča do obvodu a zmenami napätia sa zistilo, že U / I – konštant. pre daný vodič R = U / I => I = U / R - Ohmov zákon - vodiče pre ktoré platí ohmov zákon sú lineárne

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.