referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Nestacionárne magnetické pole
Dátum pridania: 05.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habitat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 973
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Lenzov zákon

Tento zákon vysvetľuje od čoho závisí smer indukovaného prúdu
- keď cievkou tečie konšt. prúd I -> nič sa s prstencom nedeje -> to zn., že mag. induk. tok plochou cievky je konšt.
- pri zväčšovaní prúdu v cievke sa prstenec odpudzuje, pri zmenšovaní prúdu sa prstenec priťahuje – platí vlast. ->ak je smer prúdu súhlasný -> priťahujú , ak je smer nesúhlasný odpudzujú.
Svojimi účinkami pôsobí vždy oproti zmene, ktorá ho vyvoláva.

- Lenzov zákon platí nielen pre vodiče tvaru „drôtu“, ale aj pre prúdy induk. v plynných, masívnych vodičoch v tvare pásov, plechov, platní, hranolov. Tieto prúdy vznikajú vo vodičoch, ktoré sú v premenlivom mag. poli, alebo v takých vodičoch, kt. sa vzhľadom na mag. pole pohybujú a nazývame ich foucaltove prúdy (výrivé prúdy). Brzdia svojím účinkom pohyb ručičiek rôznych meracích prístrojov.

Vlastná indukcia

- týka sa cievky, ktorou prechádza časovo premenný prúd, mení sa mag. indukcia mag. pole cievky => dochádza aj ku zmene mag. induk. toku cez plochu cievky
- dochádza ku mag. indukcii v cievke samej
- ak je prostredie s konšt. μr => mag. indukčný tok φ ~ I, cievka je charakt. parametrom L - indukčnosť cievky - konštantná úmernosť
∆Ф = L. ∆I , L = (Δt. |Ui|) / ΔI [V.sA-1, Henry,H]
- pri zmene prúdu v cievke , bude sa meniť aj Ui, zmenu spôsobíme aj zapnutím a vypnutím prúdu v obvode, pre uzavretý obvod s konšt. prúdom platí
I = Ue. t. Ui / R

V okamihu zapnutia spínača v čase t = t0 bude I = 0A – potom Ue = -Ui, to znamená, že v okamihu zapnutia je napätie na zdroji rovnaké ako indukované elektrom. napätie v cievke, ale kedže platí Lenzov zákon, je to –Ui. V čase t = t0 sa prúd zväčšuje pomalšie až napokon sa ustáli na hodnote I0 a zároveň sa zmenšuje záporne Ui, I0 - Ue / R , Ui = O
Po vypnutí spínača začne prúd prudko klesať a to vyvolá indukciu elektrom. napätia kt. má kladnú hodnotu a vystúpi do maxima a klesne dole

Energia magnetického poľa cievky

- každá hmota, všetky hmotné objekty majú energiu, mag. pole je tiež formou hmoty => má E
- každé pole má svoju E -> charakt. pole a je určené veličinami, od kt. dané pole závisí.
- pri zapojení cievky do el. obvodu prechádza ňou prúd I, mag. pole cievky má takú E, aký prúd ňou prechádza => závisí od Em ~ I
- ak prechádza cievkou dostatočne veľký prúd I => zväčšuje sa mag. indukčný tok
Em = |Ui|. I. ∆t , far.z. Em = L. I. ∆t , Em = ∆Ф. I, graf.vyjadr. Em = 1 / 2. L. I2 [Joule]
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Nestacionárne magnetické pole SOŠ 2.9921 200 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.