referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Nestacionárne magnetické pole
Dátum pridania: 05.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: habitat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 973
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Nestacionárne magnetické pole

- premenlivé mag. pole, mení sa v závislosti od času, všetky veličiny charakt. mag. pole sa s časom menia (sú funkciou času)

Zdroje mag. nest. poľa:

1. nepohybujúci sa vodič s časovo premenným prúdom
2. pohybujúci sa vodič s konšt., alebo premenným prudom
3. pohybujúci sa permanentný magnet

Mag. indukčný tok

- charakt. nest. mag. pole,
- skalárna fyz. veličina,
- popisuje prietok mag. poľa s indukciou B cez plochu s obsahom S
- značka: φ (fi) , φ = B. S. cos α , [ T.m2 , Wb , weber ]
α - medzi induk. čiarami a normálou (kolmicou) plochy s prierezom S
- pri cievke s N počtom závitov φ = N. B. S. cos α

Magnetická hysterézia

- značka H, intenzita magnetického pola dlhej cievky, H = (N.I) / l , [A.m-1]

Elektromagnetická indukcia (objavil Faradaj)

- jav elektromagnetickej indukcie sa využíva pri výrobe striedavého prúdu
- pohybovaním magnetu vzhľadom k cievke vzniká nestacionárne mag. pole, sa indukuje napätie -> malý prúd -> dôkaz - pohyb ručičky voltmetra, prúd, kt.
v cievke vzniká -> indukovaný prúd

- Ak v primárnom obvode spôsobíme akúkoľvek zmenu, v sekundárnom obvode sa indukuje prúd a elektromotorické napätie
Sposob: môžeme zapínať a vypínať spínač, zväčšovať resp. zmenšovať U a I pomocou potenciometru, môžeme pohybovať celým primárnym obvodom ku alebo od sekundárneho

- Pre vznik induk. elektromot. napätia nieje rozhodujúca časová zmena mag. induk., ale čas. zmena mag. indukučného toku
- Indukované elektromot. napätie resp. induk. prúd vzniká v týchto prípadoch:
a) vo vodiči kt. sa pohybuje v časovo nepremennom mag. poli
b) v nepohybujúcom sa vodiči kt. je v časovo premennom mag. poli
c) vo vodiči kt. sa pohybuje v časovo premennom mag. poli

Faradajov zákon elektromag. indukcie

- premenné veličiny -> nest. mag. pole, v HMP ktorom sú 2 rovnobežné vodiče s voltmetrom,
α = 90°, vyberieme 1 elektrón a Fm = |-e|. v. B. sin α ; Fm = e. v. B
- preložíme kolmo cez ne vodič s akt. dĺžkou
l Ei = Fm / (|-e|) => Ei = Fm / e ; Ei = (e. v. b) / e => E i= v. B
- medzi 2-oma miestami s intenzitou Ei sa indukuje Ui (elektro. napätie)
Ui = Ei. l , Ui = Fm / e. l => Ui = (e. v. B) / e. l , Ui = v. B. l
- predpoklad - rovnoramenný priamočiary pohyb vodiča
Ui = Δs / Δt. B. l , Ui = (B. ΔS) / Δt => Ui = Δφ / Δt

Faradajov zákon mat. : Ui = - ΔФ / Δt
Zmena ind. toku može byť kladná, alebo záporná. Závisí to od toho, či sa plocha delta S zväčšuje alebo zmenšuje. Zvyčajne berieme Ui ako + ak sa ΔФ zmenšuje a opačne.
Indukované elektrom. napätie sa rovná záporne vzatej časovej zmene indukčného toku.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Nestacionárne magnetické pole SOŠ 2.9921 200 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.