referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Galaxia
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZuzuskacmuQ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 640
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Solárne panely sú v dnešnej dobe najviac používaným alternatívnym zdrojom. V pomere s ostatnými sa ľahšie vyrábajú a ľahko sa udržujú. Solárne panely sa dávajú aplikovať takmer všade. Tak ako aj iné zdroje energie, aj solárne panely majú na našej planéte nevýhody. Asi tou najväčšou je západ Slnka.
Slnečné kolektory sa používajú na prípravu teplej úžitkovej vody resp. na vykurovanie priestorov. Je to najrozšírenejší spôsob využitia slnečnej energie, no u nás je stále nedocenený. Veľmi sľubným sa ukazuje aj využitie plochých kolektorov na ohrev vzduchu pre poľnohospodárske a potravinárske účely. Tieto kolektory, v ktorých sa na miesto vody ohrieva vzduch je možné využiť napr. na sušenie dreva, sena alebo iných plodín.

Hlavné obmedzenia brániacie širšiemu využitiu vzduchových kolektorov sú:
- vysoké náklady komerčných zariadení
- veľká plocha kolektorov, ktorá je potrebná vzhľadom na nízku hustotu energie a nízku špecifickú tepelnú kapacitu vzduchu
- veľký počet trubiek rozvádzajúci horúci vzduch vysoké nároky na ventilačný systém
- ťažkosti so skladovaním vyrobenej energie.

Vodná energia - pri vodnej energii sa pohyb vody využíva na pohon strojov alebo na výrobu elektriny. Je to obnoviteľný a ekologicky čistý zdroj energie.

Veterná energia - je energia vetra, ktorá sa využíva na pohon strojov alebo výrobu elektrickej energie. Vo veterných mlynoch sa vietor zachytával krídlami, ktoré otáčali hriadeľ. Ozubené prevody prenášali energiu a otáčali ťažký mlynský kameň. Roku 1772 boli vynájdené pružné krídla z drevených žalúzií. Dali sa nastaviť tak, aby sa aj pri premenlivom vetre otáčali rovnakou rýchlosťou. Veterné elektrárne boli v roku 1999 najrýchlejšie rastúcim sektorom elektro-energetiky. Elektrina z nich vyrobená je už cenovo konkurencieschopná na mnohých miestach aj bez štátnej podpory.

Jadrová energia - v jadrových elektrárňach sa vyrába elektrina pomocou tepla, ktoré sa uvoľní počas zmien v atómových jadrách. Tento proces sa nazýva riadená jadrová reakcia. Z bezpečnostných dôvodov sa dnes buduje málo jadrových elektrární.
- je energia „uložená“ v JADRE ATÓMU, ktorá sa môže uvoľniť počas vhodnej JADROVEJ REAKCIE. Uvoľňuje sa vo forme pohybovej energie častíc, ktoré počas reakcií unikajú z jadra. Po rozštiepení jadra sa jeho časti odpudzujú veľkými elektrostatickými silami, čím získajú veľkú pohybovú energiu, ktorú postupne odovzdávajú atómom prostredia, ktorým prenikajú. Prostredie sa ionizuje a silne zohrieva. Takáto premena sa využíva v JADROVÝCH REAKTOROCH a v JADROVÝCH BOMBÁCH.
Jadrová energia, jadrová reakcia, jadroelektráreň

Jadrová reakcia - je premena jadra atómu, ktorá nastáva počas vzájomného pôsobenia s iným jadrom alebo elementárnou časticou. Pri jadrovej reakcií sa môže zmeniť nukleónové číslo, protónové číslo, ťažšie jadro sa môže rozštiepiť na menšie časti (štiepenie jadier), ľahké jadrá sa môžu zlučovať (Termonukleárna reakcia).
Prvú jadrovú reakciu uskutočnil v roku 1919 anglický fyzik E. RUTHERFORD. Ostreľoval jadrá dusíka jadrami hélia, výsledkom boli jadrá kyslíka a protóny(reťazová jadrová reakcia).

Jadrová elektráreň - (atómová elektráreň) je elektráreň, v ktorej je zdrojom tepla JADROVÝ REAKTOR. Teplo sa z reaktora odvádza primárnym okruhom do generátora pary. Vyvinutá para sa sekundárnym okruhom privádza na TURBOGENERÁTOR, z ktorého sa odvádza elektrická energia do elektrickej siete.
Keďže v reaktore vznikajú RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY, musí byť elektráreň zabezpečená proti úniku týchto látok. Jadrové elektrárne majú reaktor, primárny okruh a generátor pary umiestnený v špeciálnej železobetónovej budove, ktorú možno v prípade jadrovej havárie vzduchotesne a vodotesne uzavrieť.

Jadrový reaktor - je zariadenie, v ktorom prebieha REŤAZOVÁ JADROVÁ REAKCIA a udržiava sa tak, aby sa JADROVÁ ENERGIA uvoľňovala požadovanou rýchlosťou. Reťazová reakcia prebieha v aktívnej zóne reaktora, do ktorej sú vsunuté PALIVOVÉ ČLÁNKY (uránové tyče ) a regulačné (riadiace) KADMIOVÉ tyče.Táto zóna ja vyplnená MODERÁTOROM (spomaľovačom) neutrónov, ktorým najčastejšie býva GRAFIT alebo ŤAŽKÁ VODA (deutérium). Spomalením neutrónov sa zvyšuje pravdepodobnosť, že vyvolajú ďalšie štiepenie jadier. Reakciu spomaľujú aj regulačné kadmiové tyče, lebo silno pohlcujú neutróny.

Uvoľnenú energiu odvádza chladiaci okruh, ktorý pozostáva zo sústavy rúrok prechádzajúcich aktívnou zónou, cez ktoré preteká plyn, kvapalina alebo ľahko taviteľný kov.
Štiepenie paliva sprevádza intenzívne NEUTRÓNOVÉ ŽIARENIE a ŽIARENIE GAMA, preto musí byť reaktor obložený účinnými ochrannými vrstvami- vodou proti neutrónom, betónom a olovom proti žiareniu gama.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Galaxia SOŠ 2.9877 474 slov
Galaxia 3.0123 474 slov
Galaxia 2.9561 474 slov
Galaxia 2.9979 191 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.