referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Utorok, 18. januára 2022
Úvod do štúdia Zeme – vývoj základných poznatkov o Zemi a vesmíre
Dátum pridania: 06.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: orfeus18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 713
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
- v období prvotnopospolnej spoločnosti sa človek orientoval na bezprostredné pozorovanie najbližšieho okolia – veci, ktoré nevedeli rozumovo vysvetliť – zbožšťovali
- prvá civilizácia, ktorá sa seriózne zaoberala astronomickými meraniami a pozorovaniami bola civilizácia v Egypte a Mezopotámii
- v Mezopotámii vznikli prvé mapy hviezdnej oblohy, ktoré sa využívali hlavne v poľnohospodárstve
- všeobecný rozvoj vied nastal až v antickom Grécku :
Thales z Milétu – zistil, že Mesiac nemá vlastný zdroj žiarenia, ale že svieti len odrazovým svetlom zo Slnka
- v roku 584 p.n.l. ako prvý predpovedal zatmenie Slnka
Anaximandros – Thalesov žiak, vyslovil teóriu o postavení Zeme. „Zem má tvar valca, ktorý je zavesený v strede vesmíru.“
Pytagoras – na základe matematických výpočtov vyslovil teóriu o guľatosti Zeme
Aristoteles – stanovil tri dôkazy o guľatosti Zeme :
1. tieň Zeme na povrchu mesiaca má tvar kruhu
2. pri zmene polohy miesta smerom na sever alebo juh sa mení obzor a obloha
3. všetky častice majú tendenciu stať sa guľou
- prvý tvorca geocentrického modelu vesmíru
Aristoteles – prišiel s heliocentrickým modelom vesmíru
Erathostenes – ako prvý vypočítal veľkosť Zeme tzv. uhlovou metódou
- po nástupe rímskej kultúry, nastal úpadok vied, Rimania využívali a pretvárali hlavne grécke poznatky
Ptolemaios – rozpracoval Aristotelovu teóriu geocentrického modelu vesmíru
- po zániku Ríma sa centrom vied stali arabské krajiny
- Arabi vytvorili súradnicové systémy na Zemi, ale aj na hviezdnej oblohe (vytvárali podrobné mapy hviezdnej oblohy)
- v období ranného stredoveku (obdobie temna) mala hlavnú moc vo vede cirkev, ktorá podporovala a upevňovala geocentrický model vesmíru (kto s nim nesúhlasil, bol predhodený inkvizícii)
Mikuláš Koperník – napísal prácu o obehu nebeských telies, kde pomerne presne opísal pohyby viacerých telies na oblohe
- v 19. storočí astronómia nebola samostatná veda, bola súčasťou iných vied, aj geografie
- geografia bola do 20. storočia delená na tri časti :
a) historická geografia
b) matematická geografia
c) fyzická geografia
- geografia do 20. storočia skúmala Zem ako celok, dnes iba časť Zeme a to krajinnú sféru Zeme (KSZ)
- v KSZ poznáme dva základné subsystémy :
a) subsystém planetárny – postavenie Zeme v rámci vesmíru
b) subsystém zemský – skúma čiastkové systémy
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.