Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórne úlohy pre 8.ročník - Overovanie indukovaného prudu v obvode s cievkou


Úloha: Over, že pri pohybe magnetu vzhľadom na cievku prechádza obvodom s cievkou indukovaný prúd.

Pomôcky: tyčový magnet, zdroj napätia(1,5V), žiacky galvanometer ,cievka s 300 závitmi, 2 rovnaké cievky, z nich má každá  600 závitov, jadro tvaru U, jadro tvaru I, reostat, sada spojovacích vodičov.

Príprava:


nakresli daný obrazok

Zmena mag. poľa vyvoláva v obvode indukovaný prúd. Čím rýchlejšie pohybujeme magnetom tým je výchylka ampérmetra väčšia.

Riešenie:

Magnetické pole cievky sa :
a) zosilňuje- čím rýchlejšie pohybujeme magnetom
- čím sme bližšie k cievke
b) zoslabuje – čím pomalšie pohybujeme magnetom
- čím viac sa vzdiaľujeme od cievky.

Záver:
Na hodine sme sledovali jav elektromagnetickej indukcie. Pripravili sme si cievku na ktorú sme zapojili ampérmeter.Okolo cievky sme krútili magnetom a ručička na  ampérmetri nám ukazovala výchylku. To znamenalo, že obvodom prechádzal elektrický prúd.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk