Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priamočiare šírenie svetla v rovnorodom prostredí

Svetelné zdroje - Slnko, žiarovka, sviečka ... Svetlo v nich vzniká rozžeravením vlákna, knôtu, plynu ... na vysokú teplotu.

Osvetlené telesá - Predmety, ktoré vidíme preto, že svetlo odrážajú (planéty, Mesiac)

Bodový svetelný zdroj - Ak pozorujeme rozsvietenú malú žiarovku zo vzdialenosti cca 10 metrov, môžme to považovať na svietiaci bod.

Plošný svetelný zdroj - Zdroj väčších rozmerov.

Infračervené žiarenie - Žiarenie, ktoré môže spôsobiť popáleniny. Vysiela ho Slnko, horúce predmety (žeravé uhlie ...)

Ultrafialové žiarenie - Žiarenie, ktoré pri dopade na telo necítime. Ničí choroboplodné zárodky a spôsobuje zhnednutie kože.

Energia - Pohlcuje, čo sa prejavuje ohrievaním alebo aj ich vlastnosťami. Zo svetelného zdroja sa prenáša svetlom do látkového prostredia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk