referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Nedeľa, 18. apríla 2021
Rezonancia v elektrických obvodoch
Dátum pridania: 19.07.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rejcl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 580
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Rezonancia – základom kmit. obvodu je spojenie pasívnych dvojpólov, pri urč. frekvencii sa kmit. obvod chová ako prostý odpor, napätie je vo fáze s prúdom, zdroj do obvodu dodáva len činný výkon, kt. kryje straty v obvode, tento prac. režim nazývame rezonancia, obvod, kde dochádza k rezonancii= rezonač. obvod, rezonancia je fyzik. jav, ku kt. môže dôjsť v systémoch, v kt. je možná vratná výmena energie magn. a el. poľa, pri rezonancii dochádza k extrém. zväčšeniu amplitúd prúdu a napätia, pri prúde – prúdová, paralel. rezonancia, pri napätí – sériová, napäťová rezonancia, zákl. rezonanč. obvody – sériový, paralel., transformácia zaťaž. impedancie – priame paral. pripojenie zaťaž. impedancie k paralel. rezon. obvodu spôsobí zväčšenie tlmenia – zmenšenie akosti – a rozšírenie šírky priepust. pásma, niekedy dôjde k zmene, kt. je natoľko veľká, že by značne ovplyvnila požadované vlastnosti obvodu, preto sa často používa transformácia zaťaž. impedancie pomocou odbočky na cievke alebo pomocou kapacit. deliča, nakresliť 4 obr., zo vzáj. ekvivalencie vyplýva: Y1(Y2+YZ)/( Y1+Y2+YZ)=YZ+(Y1Y2/Y1+Y2), po zjednodušení za predpokladu, že ZZ>>Z2 platí YZ=(Y1Y2/Y2(Y1+Y2))2.YZ=p2.YZ, symbol p – prevod, pri odbočke na vinutí cievky je prevod rovný p=L2/(L1+L2)=L2/L, pri kapacit. deliči je p=(C1.C2/C1+C2)/C2=C/C2, pripojenie záťaže na odbočku cievky alebo kapacit. delič má za následok menšie zatlmenie rezon. obvodu, pri pripojení zaťaž. impedancie na delič sa zmení pôvod. činiteľ akosti, čím sa kompenzuje vplyv záťaže na selektivitu pôvod. obvodu, viazané obvody – elektrotechn. zapojenia obvodov zložené z niekoľ. navzájom elektricky viazaných obvodov, majú lepšie vlastnosti ako jednoduchý kmitavý obvod, umožňujú získať rezonanč. krivky s dostatočne širokým a plochým maximom a so strmými bokmi, môžeme nimi meniť i zaťaž. odpor, 2 obvody možno navzájom zviazať paralelnou – prúdovou alebo vnútornou – a sériovou – napäťovou a vonk. – väzbou, činiteľ väzby – zavádza sa pre posúdenie veľkosti väzby 2 obvodov, ozn. k, definovaný: k=ZV/Z1(V).Z2(V), je to pomer absolútnej hodnoty väzbovej impedancie ku geometr. stredu absolút. hodnôt impedancií prim. a sekund. obvodu, kt. majú rovnaký charakter ako väzbová impedancia, v kmit. obvodoch predpokladáme, že väzba je uskutočňovaná väzbovou reaktanciou, pre väzbu väzbovej reaktancie má definič. rovnica tvar k=XV/X1(V).X2(V), kde XV je väzb. reaktancia, X1 je reaktancia primár. okruhu, kt.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.