Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žiarivka-fyzika

Žiarivka je druh elektrického svetelného zdroja - nízkotlaková ortuťová výbojka, ktorá na premenu elektrickej energie na svetelnú využíva žiarenie tlejivého elektrického výboja v parách ortuti. Samotný výboj vyžaruje neviditeľné ultrafialové žiarenie, ktorým je ožarovaná tenká vrstva vhodného luminoforu, nanesená na vnútornej strane banky žiarivky. Žiarenie excituje molekuly luminoforu, ktoré následne pri návrate do pôvodného stavu emitujú fotóny viditeľného svetla. Tento jav sa nazýva fluorescencia (odtiaľ je odvodený aj anglický názov žiarivky - fluorescent lamp). Niektore maju životnost až 99%.

Od prvého septembra 2009 bude v krajinách Európskej únie zakázaný predaj klasických žiaroviek s príkonom vyšším ako 80W a od prvého septembra 2012 bude zakázaný predaj klasických žiaroviek s príkonom vyšším ako 7W. Tieto obmedzenia sa výraznou mierou podpíšu na väčšom rozšírení tzv. kompaktných žiariviek (žiariviek do pätíc).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk