Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jupiter

Jupiter je v poradí piata planéta od Slnka a prvá zo štyroch plynných obrov. Je najväčšou a najhmotnejšou planétou s priemerom asi 11-krát väčším ako je priemer Zeme a s hmotnosťou 2,5-krát väčšou ako je súhrnná hmotnosť ostatných ôsmich planét. Predpokladá sa, že Jupiter má malé kamenné jadro obklopené vnútorným plášťom z kovového vodíka (kvapalný vodík, ktorý sa prejavuje ako kov). nad vnútorným plášťom je vonkajší plášť z kvapalného vodíka a hélia, ktorý prechádza do plynnej atmosféry. Vysoká rotačné rýchlosť Jupitera spôsobuje, že mraky v jeho atmosfére vytvárajú pásy a zóny, ktoré obiehajú planétu rovnobežne s rovníkom. Pásy sú tmavé, nízko ležiace, relatívne horúce vrstvy mrakov. Zóny sú naopak jasné, vysoko položené chladnejšie vrstvy mrakov. Vo vnútri pásov a zón sa turbulenciou vytvárajú mrakové útvary ako biele ovály a červené škvrny, čo sú vlastne obrovské búrkové systémy. Najnápadnejším búrkovým mrakovým útvarom je Veľká červená škvrna, ktorá pozostáva zo špirálujúceho stĺpa mrakov, ktorý je trikrát širší ako Zem a vystupuje asi osem kilometrov nad vrchnú vrstvu mrakov. Jupiter má jeden tenký, jemný hlavný prstenec, vo vnútri ktorého sa nachádza ešte jemnejší "halový" prstenec siahajúci až k planéte. Potvrdených je 16 mesiacov Jupitera. štyri najväčšie mesiace (Galileiho mesiace) sú Ganymedes, Kalisto, Io a Európa. Ganymedes a Kalisto sú posiate krátermi a sú pravdepodobne ľadové. Európa je hladká, zamrznutá a pravdepodobne obsahuje vodu. Io je pokrytý jasnými červenými, oranžovými a žltými škvrnami. Toto sfarbenie spôsobuje materiál obsahujúci síru z aktívnych sopiek, ktoré vyvrhujú lávu stovky kilometrov nad povrch.
> Praktické poznámky <

Fyzikálne charakteristiky planéty Jupiter
Planéta:
Rovníkový priemer 142800 km
Polárny priemer 135500 km
Hustota 1330 kg/m3
Hmotnosť 1,90. 1027 kg
Perióda rotácie 9h 50m 30s
Úniková rýchlosť 59,6 km/s
Albedo 0,73
Sklon rovníku k rovine dráhy 3°07'
Teplota horných vrstiev atmosféry 125 K
Gravitačné zrýchlenie nad mrakmi (Zem = 1) 2,69
Obežná dráha:
Veľká polos 5,203 AU = 778,3. 106 km
Excentricita 0,048
Sklon dráhy 1°15'
Siderická obežná doba 11,86 roku
Priemerná obežná rýchlosť 13,06 km/s
Mesiace 16


Najvýznamnejšie zložky atmosféry vodík (takmer 90 %), helium (10 %)
- ďalšie zložky atmosféry metán, čpavok, etán, acetylén, vodná para, fosforovodík, oxid uhoľnatý, tetrahydrid germánia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk