Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zem

Zem je v poradí treťou planétou od Slnka, najväčšou, najhustejšou kamennou planétou a jedinou planétov, o ktorej vieme, že na nej existuje život. Zemské vnútro z kameňa a kovu je typické pre kamenné planéty, ale kôra je nezvyčajná, pretože skladá so samostatných dosiek, ktoré sa vzhľadom na seba pomaly pohybujú. Pozdĺž hraníc, kde sa dosky zrážajú, dochádza k zemetraseniam a vulkanickej aktivite. Zemská atmosféra pôsobí ako ochrana pred škodlivým žiarením Slnka, bráni meteoroidom, aby priamo zasiahli zemský povrch a zároveň nás zachytávaním tepla ochraňuje pred extrémnym chladom. Asi 70 % povrchu Zeme pokrýva voda, ktorá sa v tekutej forme v súčasnosti na povrchu inej planéty nenachádza. Zem má jednu prirodzenú družicu - Mesiac, ktorý je dosť veľký na to, aby sme mohli hovoriť o dvojplanéte Zem - Mesiac.
> Praktické poznámky <

Fyzikálne charakteristiky planéty Zem
Planéta:
Rovníkový priemer 12756 km
Polárny priemer 12714 km
Hustota 5,52 g/cm3
Hmotnosť 5,976. 1024 kg
Objem 1,083. 1012 km3
Perióda rotácie okolo osi 23h 56m 04s
Úniková rýchlosť 11,2 km/s
Albedo 0,37
Sklon rovníku k rovine dráhy 23° 27'
Priemerná teplota na povrchu 290 K
Obežná dráha:
Veľká polos 1 AU = 149,6. 106 km
Excentricita 0,0167
Sklon dráhy 0
Siderická obežná doba 365,256
Priemerná obežná rýchlosť 29,8 km/s
Mesiace 1


Najvýznamnejšie zložky atmosféry dusík (76,08%), kyslík (20,95%), argón (0,934%), oxid uhličitý (0,031%), voda (do 1%)
- ďalšie zložky atmosféry neón, hélium, metán, kryptón, vodík, oxid uhoľnatý, xenón, ozón.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk