Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Šošovky a zrkadlá

ŠOŠOVKY:
Šošovka je kúsok priehľadnej látky so zakriveným povrchom. Šošovky lámu svetlo iným spôsobom. Spolu so zrkadlami sa používajú v optických prístrojoch od jednoduchých zväčšovacích skiel až po zložité ďalekohľady, ktorými môžeme pozorovať predmety podrobnejšie než voľným okom. Šošovky menia smer lúčov, ktoré cez ne prechádzajú - hovoríme, že sa lámu. Poznáme dva hlavné druhy šošoviek: spojné a rozptylné. Spojná šošovka (spojka) je vypuklá. Rovnobežné lúče svetla, ktoré ňou prejdú, sa za ňou pretnú v jednom mieste – v ohnisku. Spojka vytvorí za ohniskom prevrátený obraz predmetu pred ňou. Rozptylná šošovka (rozptylka) je vdutá. Rovnobežné lúče, ktoré ňou prejdú, sa za ňou rozbiehajú, ako by vychádzali z ohniska pred ňou. Jednoduché šošovky majú optické chyby a môžu vytvárať skreslený obraz. Na obrysoch niektorých obrazov sa môže vytvoriť farbistý pruh, pretože biele svetlo sa pri prechode šošovkou rozkladá. V optických prístrojoch sa používajú šošovky zložené z rôznych skiel, aby sa odstránili všetky ich optické chyby. ZRKADLÁ:
Ak svetlo dopadne kolmo na rovné zrkadlo, odrazí sa kolmo nazad. Zakrivené zrkadlá odrážajú svetlo pod určitým uhlom a vytvárajú rôzne obrazy. Vypuklé zrkadlo je zakrivené von a vytvára malé obrazy so širokým zorným poľom (širokouhlé). Napríklad bočné zrkadlá auta sú vypuklé, aby vodičovi poskytli široký obraz o premávke za ním. Duté zrkadlá sú zakrivené dnu a v závislosti od vzdialenosti medzi zrkadlom a predmetom vytvárajú buď zväčšený, alebo malý a prevrátený obraz. Dutina lyžice predstavuje duté zrkadlo. Obraz je veľký, keď je lyžica blízko tváre, ale malý a prevrátený, keď je ďalej.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk