Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika ako veda

Fyzika nie je veda samostatne vyčlenená od ostatných vied tak, ako sa to často zvykne deklarovať. Dovolím si tvrdiť, že práve fyzika ako taká je práve tou pravedou, z ktorej sa vyčlenila podstatná časť poznatkov, ktoré sa neskôr formovali do mnohých vedných disciplín.
Ak sa zamyslíme nad tým, čo je podstatou fyziky, dospejeme k tomu, že je to práve fyzika, ktorá sa skutočne snaží vysvetliť podstatu bytia, určuje teda základné smery filozofie, ktoré sa vyvíjali ruka - v ruke s novoobjavenými skutočnosťami fyziky. Je všeobecne známa Einsteinova Teória relativity, ktorú mnohí čítali, ale len málokto skutočne pochopil a práve ona spustila lavínu v ,,novom "myslení ľudstva, ktoré sa pokladá za vrchol i po takmer sto rokoch po jej objavení. Ak myslenie, znovuobjavovanie, inštinktívne pátranie po nových poznatkoch je človeku tak blízke, dovoľujem si povedať, že práve fyzika je to najprirodzenejšie, to najbližšie k človeku.
V tejto eseji som sa podujala pouvažovať nad tým ako fyzika a jej elektrotechnická aplikácia je blízka nám všetkým a to bez toho, aby sme si to akokoľvek uvedomovali. S elektrotechnikou prichádzame do styku každý - každučký deň a tak nám zovšednela, že si už ani len neuvedomujeme fyzikálnu podstatu jej produktov – spotrebičov, ktoré nám uľahčujú žitie.
Človek odpradávna chcel mať pokryté všetky životné potreby. Dnes chceme síce viac ako človek v praveku, chceme mať pekné autá, luxusné domy, chceme byť úspešní, žiť kultúrne, čo je presne to, čo chcel praveký človek, akurát na vyššej kvalitatívnej úrovni. Tú vyššiu kvalitatívnu úroveň nám umožňuje elektrotechnika – fyzika. Začalo sa to tým, že pán Farraday ,,objavil" účinky elektrického prúdu. Neskôr pán Edisson nechal prechádzať elektrický prúd vodičom vo vákuu, ktoré sa rozžhavilo a čuduj sa svete, bolo svetlo. Doba temna sa načisto skončila a človek sa ocitol na prahu novej – technickej éry ľudstva. Ľudia už nemuseli chodiť peši vďaka Pánovi Diesselovi, dostali sme sa všade skôr, ako predtým, čo zase nemusí byť až taká výhra (v niektorých prípadoch). Počítače sa naučili počítať za nás, ale hlavne pre nás a rýchlejšie ako my. Technická podpora počítača nám umožňuje komunikovať v reálnom čase s ľuďmi na druhej strane zemegule. Vďaka internetu sme doslova zaplavení množstvom informácií, stávame sa vzdelanejšími (?). Do rúk sa nám dostáva virtuálna realita v podobách mnohých tvárí, v podobách mnohých kvalitných i nekvalitných počítačových hier.

Tá menej kvalitná, ale za to pre nás najdrahšia počítačová hra je v rukách našich poslancov, kde oni pri hlasovaní ,,hrajú" a my to platíme v podobe daní.
Bez televízie si dnes už život nevieme ani predstaviť. Tá spolu s rádiom predstavuje šírenie kultúry a informovanosti na veľkú vzdialenosť. Vybavenosť domácností elektrickými spotrebičmi neustále narastá a my tak už v podstate menej musíme ako môžeme fyzicky robiť. Ak nám je smutno, vytočíme číslo najbližšej osoby a preto, že elektromagnetické vlny fungujú v náš prospech, rýchlosťou svetla sa hlas nášho najbližšieho donesie k nám. K tomu, čo nám spríjemňuje život, rátame aj hudbu. Dnes môžeme meť symfóniu v obývačke. Človek, ktorý ani zďaleka nevie dokonale spievať, môže sa stať obľúbenou superstar mnohých, a to všetko len vďaka tomu, že sa jeho hlas v nahrávacích štúdiách rozloží, neharmonické tóny sa odstránia a spätne sa zloží príjemný hlas s charakteristickou farbou. Umenie ako fotografia zaznamenala v poslednom čase boom, nakoľko digitálna fotografia má viac tvárí, viac farieb a v showbize vďaka korekciám fotografií známych tvári máme si čo lepiť na steny. Elektrotechnika je vskutku spojená so životom. Prístroje požívané v medicíne nám zachraňujú životy a neustále posúvajú hranicu, kedy dokážeme uchovať život, vyššie a vyššie. Či už je to umelé srdce, defibrilátor, kde elektrický výboj dokáže reaktivovať činnosť srdca, prístroje detekujúce životné funkcie, alebo prístroje slúžiace na lokalizovanie choroby. Operácie bez použitia skalpela sa stávajú čoraz bežnejšie a rozbíjanie žlčových kameňov sa stáva rutinnou operáciou. Pri fibroskopii sa dokážeme vďaka sklenenému vláknu pozrieť pacientovi priamo do žalúdka, čo nám umožňuje odraz svetla.
Detekciou otepľovania morskej masy za pomoci satelitných družíc sa stalo neoddeliteľnou súčasťou pri možnom vzniku tornád a cyklón. Pomocou rádiových vĺn meriame hĺbku, vzdialenosti, ale aj pojazdná motohliadka nám dokáže presne odmerať rýchlosť akou sa ženieme po ceste a tak nám môže prakticky neodškriepiteľne udeliť pokutu. Vďaka geniálnym elektrotechnickým vynálezom lietame vyššie a na väčšie vzdialenosti.
Elektrotechnika je všadeprítomná, preto popísať všetky oblasti, v ktorých je činná, je nemožné, lebo ich je nespočetne veľa. Je to ako popísať všetky deje v prírode – je to nereálne.
To je elektrotechnika naša každodenná. ...

Ten, čo tvrdí, že ho fyzika nezaujíma, nežije, lebo fyzika je všetko, fyzika je náš život. Fyzika je pomyselným integrálom všetkých a všetkého na Zemi.
Fyzika spolu s jej aplikáciami obsahuje celé univerzum, aj nás. ,, Fyzika je. Tak ako my sme a budeme. ".

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk