Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prúdové motory

Prúdové motory sú typom spaľovacieho motora. Používali sa na pohon motorových člnov a áut pri pokusoch o prekonanie svetových rýchlostných rekordov. Najznámejšie sú však letecké motory. Ťah sa v nich vytvára urýchľovaním veľkého množstva vzduchu prechádzajúceho motorom. Spaľovaním paliva v spaľovacej komore vznikajú horúce rozpínajúce sa výfukové plyny, ktoré unikajú na konci motora. Niektoré prúdové motory poháňajú aj vrtule, iné – turboventilátory – získavajú väčšinu výkonu tak, že prúd studeného vzduchu „obteká“ okolo motora a ženie sa von.

Prúdový motor vytvára ťah – silu, ktorá ženie motor dopredu. Horúce rozpínajúce sa plyny sa ženú z motora. Táto akčná sila vyvoláva rovnako veľkú, ale opačnú reakciu výfukových plynov na motor. Reakcia nazývaná ťah ženie dopredu motor a k nemu pripojené lietadlo (tak ako keď vzduch uniká z nafúknutého balóna a ženie ho vzduchom).
Britský inžinier sir Frank Whittle (1907-1996) vyvinul prúdový motor v 30. rokoch 20. storočia. Jeho turboreaktívny motor sa dodnes používa hlavne vo vojenských lietadlách a modifikácie as uplatnili aj v turbovrtuľových a turboventilátorových motoroch. V prvom prípade sa sústava rotujúcich lopatiek – turbína – kombinuje s vrtuľou umiestnenou zvyčajne pred motorom. V turbíne sa energia prúdu výfukových plynov využíva na pohon vrtule, ktorá zabezpečuje väčšiu časť ťahu motora. Turbovrtuľové motory sú hospodárne a vhodné pre malé lietadlá na prepravu cestujúcich menšou rýchlosťou. V druhom prípade sa turbína vnútri motora využíva na otáčanie veľkého ventilátora v prednej časti, ktorý nasáva obrovské množstvo vzduchu. Ten obteká okolo horúceho tela motora, vyletuje na konci a vytvára väčšiu časť ťahu. Turboventilátorové motory sú tichšie a výkonnejšie než iné prúdové motory, preto sa používajú vo veľkých dopravných lietadlách. Turboreaktívny motor

V tomto motore sa spaľuje zmes vzduchu a tekutého paliva – kerozínu. Prúd rýchlych výfukových plynov ženie motor dopredu. Hoci tento motor spotrebuje veľa paliva a je veľmi hlučný, má mimoriadne veľký výon a je pomerne ľahký, vďaka čomu je vhodný pre nadzvukové lietadlá, ako je napr. Concorde.

Vstupný prúd vzduchu – Vzduch pred motorom sa nasáva otáčajúcimi sa lopatkami kompresora.
Kompresor – Lopatky kompresora nasávajú vzduch do motora, ženú ho cez zužujúci sa kanál a stláčajú ho na menej než 1/10 pôvodného objemu.
Stator – Lopatky statora sú pevne uložené pod určitým uhlom k nepretržitému prúdu vzduchu.
Palivové potrubie
Spaľovacia komora – V tejto komore sa zmes paliva a vzduchu spaľuje, rozpína sa a potom vyletuje veľkou rýchlosťou na konci motora.
Hnací hriadeľ – Pomocou tohto hriadeľa sa rotačný pohyb turbíny prenáša na kompresor.
Turbína – Časť energie výfukových plynov poháňa turbínu s lopatkami, ktorá zasa poháňa kompresor
Výfuková rúra
Prúd výfukových plynov – Z výfukovej rúry sa vypudzuje prúd ženúcich sa horúcich plynov, ktorý tlačí dopredu motor i lietadlo.Turboventilátorový motor

Turboventilátorový motor má vpredu veľký ventilátor, ktorý nasáva vzduch. Časť vzduchu zhorí s palivom v spaľovacej komore, zvyšok prúdi okolo komory zvonka a potom sa spája s horúcimi plynmi vychádzajúcimi na konci motora. Turboventilátorové motory sú veľké a výkonné, používajú sa v diaľkových lietadlách, pretože sú hospodárne a pomerne tiché.

Zdroje:
Ako dnes veci fungujú -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk