Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Galileo Galilei životopis

Tento taliansky astronóm, ktorý žil v rokoch 1564-1642, bol pokračovateľom Koperníkovho učenia o slnečnej sústave. Spochybňoval dovtedy uznávané 1800 rokov staré Aristotelove teórie. Galileiho doktrína spochybňovala koncepciu sveta, ako ju učila cirkev. Galilei popieral že Zem má privilegované miesto vo vesmíre, zatiaľ čo cirkev stavala planétu, kde žije človek, na viere v Bibliu a opierala sa Aristotelovo učenie, podľa ktorého je zem stredom nehybného sveta a osou stvorenia. Po prvý krát vedecká teória vyvrátila spoločenské hodnoty a znepokojila cirkevné autority. Galileo Galilei sa narodil v talianskom meste Pisa a ako sedemnásťročný začal študovať na miestnej univerzite. Pôvodne študoval medicínu, no prišiel na to že ho viac zaujímajú širšie vedecké otázky. Ešte ako študent robil experimenty s kyvadlom a zistil, že ním že ním možno presne merať čas. Do roku 1612 prinášalo bádanie Galileimu samú úctu. Bol lekár a matematik, ako profesor na univerzite v Padove sa zaoberal voľným pádom telies, predovšetkým však zdokonalil astronomický ďalekohľad ako ho skonštruovali Holanďania. Umožnil mu revolučné pozorovanie vesmíru: objavil mesačný reliéf, škvrny na slnku, hlavné satelity Jupitera, fázy Venuše a prítomnosť hviezd v Mliečnej dráhe. Všetky tieto objavy, ktoré zverejnil v Nebeskom poslovi roku 1610, mu priniesli priazeň veľkovojvodu Kozmu II. ten ho pozval do Toskánska a ponúkol mu matematickú katedru na slávnej univerzite v Pise. Situácia sa zmenila roku 1612. Galilei upadol do podozrenia, že rozpracúva Koprnikove tézy o pohybe planét. V tom období bol chránencom kardinála Bellarmina, ktorý bol v danej situácii naklonený diskusii o uznávaných tézach v protiklade k vedeckému učeniu. Roku 1616 sa Koprnikove diela dostali na Index, čo znamenalo, že ich katolíci nesmeli čítať. Galileiho varovali, preto sa pustil do iného bádania. Roku 1618 sa zjavili tri kométy a oživili polemiky astronómov. Galilei sa rozhodol po prvý raz ísť do Ríma a obhájiť svoje tézy. Vtedy sa s podporou pápeža Urbana VIII. všetko dobre skončilo. Roku 1623 nastala ďalšia etapa: Galilei uverejnil svoje dielo Skúšač, kde vyzval čitateľov, aby uvažovali vedecky na základe pozorovania a skúseností. Najdôležitejšie je jeho dielo Dialóg o dvoch systémoch sveta, v ktorom dvaja Kopernikovi prívrženci dokazujú omyl Aristotelovej teórie. Len čo táto esej uzrela svetlo sveta, Galileiho vyzvala svätá inkvizícia, aby sa dostavil do Ríma pred tribunál. Pápež Urban VIII. už nestál na jeho strane.

Na prelome rokov 1632-1633 Galilei všetkými spôsobmi odďaľoval svoj príchod do Ríma. Vyhováral sa na vek a na morovú epidémiu v strednej Itálii. Vo februári sa konečne dostavil do Ríma. Absolvoval výsluchy k Dialógu a potom prípad posudzovali inkvizítori, ktorí ho uznali vinným, lebo, "zastával nesprávnu doktrínu, ktorá protirečí Písmu svätému, že slnko je stredom sveta a Zem sa pohybuje a nie je stredom sveta". Hovorí sa že keď Galilei odvolal svoje učenie a vstával, dupol na zem a zvolal: A predsa sa točí! Až do konca svojho života mal domáce vezenie vo Florencii, kde pracoval so svojimi žiakmi na problémoch mechaniky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk