referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Diana
Piatok, 1. júla 2022
Termomechanika - príklady
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 218
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Koľko je to mol a aká je mólová hmotnosť zmesi.
Rč.9: M1 = 44,0 (CO2), M2 = 32 (O2), n1 = m1 / M1 = 5 / 44 = 0,113, n2 = m2 / M2 = 4 / 32 = 0,125, n = n1 + n2 = 0,238, M = n. Na = 0,238. 6,0123. 1026 = 1,43. 1026

Pr.10: Vo valci obsahu V1 = 400 lit. je piestom uzatvorený vzduch o tlaku p1 = 0,5 Mpa a t1 = 400 0C. Vzduch ochladíme na 0 0C pri p = konšt. Určte množstvo tepla Q odvedeného do okolia a výsledný objem V2, zmenu vnútornej energie ΔU a prácu ktorá sa spotrebuje. r = 288 JkgK, ć = 1,4.
Rč.10: p1. v1 = m r T1, m = p1. v1 / r T1 = 0,5. 106. 0,4 / 288. 683 = 1,032 kg. Cp = ć. r / ć -1= 1008 Jkg, Q1,2 = m. Cp ( t2 – t1 ) = 1,032. 1008 ( 400 – 0 ) = - 409651,2 J, V2 / V1 = T2 / T1, V2 = T2. V1 / T1 = 273. 400 / 673 = 162,25 lit., ΔU = m. Cv ( T2 – T1 ) = m. Cp / ć ( t2 – t1) = 1,032. 1008 / 1,4 ( 0 – 400 ) = - 297,608 KJ, A1,2 = m. r. ( t2 – t1) = 1,032. 288. ( -400 ) = -118886,4 KJ.

Pr.11: Automobilová pneumatika bola pri T1 = 20 0C, Pv = 0,1 Mpa nahustená na tlak p2 = 0,18 Mpa. Po dlhšej jazde bol nameraný pretlak Pp = 0,21 Mpa. Na akú teplotu sa vzduch v pneumatike zohrial. Rč.11: p1 = Pb + Pm = 0,1 + 0,18 = 0,28 Mpa, p2 = Pb + Pm2 = 0,1 + 0,21 = 0,31, T2 = p2. T1 / p1 = 0,31. 293 / 0,28 = 324,8 K, t2 = 324,8 – 273,15 = 51,65 0C.

Pr.12: V spaľovacej komore motora prúdového lietadla je za prevádzky konšt. P = 0,4 Mpa, teplota vzduchu na vstupe do komory t1 = 2000C, teplota na výstupe t2 = 18000C, komorou prechádza m = 15 kg.s-1 vzduchu. Určite koľko paliva sa musí spáliť aby sa toto ohriatie dosiahlo, výhrevnosť paliva gn = 44000KJ. kg-1
Rč.12: Cp = a + b/2. (t1 +t2) = 995,2 + 0,187. t = 1182 JkgK, Q = m. Cp(t2 – t1) = 15. 1182 (1600) = 28,37. 106 W, mp = Q / gn = 28,37. 106/44000. 103 = 644,47 kg.

Pr.13: Spaľovací motor poháňa el. motor dodávajúci do siete prúd I = 225 A s napätím U = 110 V, účinnosť premeny mechanickej práce na el. v generátore je ηg = 0,95. Vypočítajte termickú účinnosť motora ak spotreboval za hod. 8,75 lit. paliva, špecif. hmotnosť ζ = 0,8 kg m-3 výhrevnosti gn = 42300KJ.kg-1.
Rč.13: p = U. I = 27500W, At = P/ηg = 28948 W, g = v. ζ / 3600. gn =82,25, ηt = At / g. 100 = 35,59 %.

Cvičenie č. 3
Pr.14: Množstvo vzduchu m = 1 kg, tlaku P1 = 8. 105 Pa, teplote t1 = 1400C expanduje na tlak P2 = 2. 105 Pa a zaujme objem V2 = 0,55 m3. Aká je zmena entropie ∆S, r = 287 kgK, Cp = 1,009 JKgK
Rč.14: P2. V2 = m r T2, T2 = P2. V2 / m. r = 383,27 K, P1. V1 = m r T1, V1 = m r T1 / p1 = 0,148 m3, ∆S = Cp ln 383,27/413,15 + r ln 0,55/0,14 = - 0,07 + 0,392 = 0,36 KJ

Cvičenie č. 4
Pr.15: 1 m3 vzduchu o tlaku P1 = 6.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.