referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Termomechanika - príklady
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 218
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Cvičenie č.1

Pr.1: Určite absolútny tlak plynu, ak pri teplote t = 0oC, výška ortuťového stĺpca manometra h = 300 mm a barometer ukazuje h = 755 mm ortuťového stĺpca, ς = 13,5951 kg.m3, g = 9,80665
Rč.1: Pabs = Pmano + Pbar, Phg = ς. g. h = 133,321Pa, ho = h. (1- 0,000172. t) = 755mm, P = ho. Phg = 755. 133,32 = 100656,6 Pa

Pr.2: V nádobe je pretlak h = 250mm vodného stĺpca pri barometrickom tlaku sa rovná h = 740mm. Aký je veľký absolútny tlak v nádobe?
Rč.2: Pvody = ς. g. h = 1. 9,80665. 1 = 9,80665 Pa, Phg = ς. g. h = 133,321Pa , Pabs = Pmano + Pbaro = 740. 133,32 + 250. 9,80665 = 101108 Pa

Pr.3: V nádobe je podtlak, ktorý pri barometrickom tlaku Pb = 730 mm. Ortuť stĺpca meria h = 600 mm. Aký veľký je absolútny tlak v nádobe, ak sa meranie prevádzalo pri t = 20 0C.
Rč.3: Pabs = Pb – Pv = 730 – 600 = 130 mm, Phg = ς. g. h = 133,321Pa, h0 = h. (1 – 0,000172. 20 0C) = 129,55 mm, P = h0. 133,32 = 17271,9793 Pa

Pr.4: V kondenzátore má byť vákum 93 %, koľko mm ortuťového stĺpca musí ukazovať vákuometer pri tlaku Pb = 745mm ortuťového stĺpca. Rč.4: Pvak = 0,93. Pb = 692,8mm, h0. 133,32 = 692,8. 133,32, h0 = 692,8mm
Pabs = h0. Phg = 92,37. 133,32 = 92370,762 Pa

Pr.5: Určite celkovú hmotnosť vzduchu v miestnosti o V = 48m3 ak ukazuje ortuťový barometer 740 mm pri teplote t = 200C. Určte koľko je to kmol ak r = 277JkgK
Rč.5: P = 740. 133,32 = 98656,8 Pa, p. V = m r T, m = rT / pV = 56,28 kg, R = 8314 kmol-1, M. r =R, M = R / r = 28,96, m = n. M, n = m / M = 1,34 kmol.

Pr.6: Vypočítajte aký objem musí mať oceľová bomba na kyslík, ktorá má obsahovať 3 kg kyslíka, pri teplote t = 20 0C a tlaku p = 13 Mpa, r = 259,81 Jkg-1K-1.
Rč.6: p. v = m r T, v = m r T / p = 3. 259,81. 293,15 / 13. 106 = 0,0175 m3.

Cvičenie č. 2
Pr.7: Fľaša obsahuje 4 kg kyslíka, aké je to váhové množstvo kmol a koľko molekúl obsahuje fľaša?
Rč.7: m = n .M, n = M / m = 4 / 32 = 0,125 kmol, N = n. Na = 0,125. 6,023 .1026 = 7,25. 1025.

Pr.8: Stlačením 5 kg vzduchu sa spotrebuje práca A 1,2 = 247 KJ a odvedie sa pritom Q1,2 = 109 KJ tepla. Aká veľká je zmena teploty ak pre vzduch Cv = 716 JkgK = 0,716 KJkgK.
Rč.8: Q1,2 = ΔU + A1,2 , ΔU = Q1,2 – A1,2 = -109 – (-247) = 138, ΔU = m. Cv. ΔT , ΔT = ΔU / m. Cv = 138 / 0,716. 5 = 38,5 K

Pr.9: Zmes 5 kg CO2 a 4 kg O2.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.