Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Brazília

HLAVNÉ MESTO: Brazília
ROZLOHA: 8.511.996 km2
OBYVATEĽSTVO: 155.822.000
ÚRADNÝ JAZYK: portugalský
HLAVNÉ NÁBOŽENSTVÁ: kresťanské 94%, iné 6%
ZRIADENIE: pluralitná demokracia
MENA: reál
GRAMOTNOSŤ DOSPELÝCH: 81%
PRIEMERNÁ DĹŽKA ŽIVOTA: 67 rokov
POČET OBYVATEĽOV NA 1 LEKÁRA: 685
POČET TELEVÍZOROV: 215 na 1000 obyvateľov

Povrch:
Povrch Brazílie tvoria na severovýchode krajiny polopúšte, na severe a západe dažďové pralesy a na juhu zvlnené trávnaté pastviny. Brazília ma preľudnené moderné veľkomestá, ale aj územia, ktoré ešte vždy nie sú prebádané.
Povrch Brazílie vyplňuje Amazonská nížina, Brazílska vysočina a na juhu Laplatská nížina.

Obyvateľstvo:
Obyvateľstvo Brazílie tvorí zmes národov. rasy: europoidná (biela) – 62 % belosi, negroidná (čierna) – 8 % černosi, mongoloidná (žltá) – 2 % Indiáni
Milióny Brazílčanov uplatňujú svoje právo na slobodu vyznania, uctievajú bohov a duchov pochádzajúcich z afrických náboženstiev. Napríklad v decembri a januári nechávajú mnohí na plážach kvety, mydlá a ovocie na počesť Iemanjá, africkej bohyne mora. Očakávajú od nej, že splní ich novoročné želania. Táto bohyňa sa spája s katolíckou Pannou Máriou. Takmer všetci Brazílčania sú Rímskokatolíci Toto náboženstvo si priniesli Portugalci a každé mesto či krajina má svojho patróna spomedzi svätcov, ktorý ho ochraňuje. Milióny Brazílčanov uplatňujú svoje právo na slobodu vyznania, uctievajú bohov a duchov pochádzajúcich z afrických náboženstiev. Štyri dni a štyri noci pred 40- dňovým pôstom pred Veľkou nocou býva každý rok v Brazílii karneval. Prichádzajú sem turisti z celého sveta, aby sa pripojili k oslavám v Rio de Janeiro. Ulice sú plné návštevníkov, vo dne v noci sú preplnené tanečníkmi v nádherných kostýmoch pohybujúcimi sa v rytme hudby. Vyvrcholením je pestrofarebný sprievod.
Asi 78% Brazílčanov žije v mestách postavených blízko pobrežia. Mnohí sa v posledných rokov presťahovali z vidieka do miest, aby si tu našli prácu i lepšie životné podmienky.
Nedostatok bytov v Brazílii spôsobil ,že asi 25.Vymoženosti, ako sú tečúca voda a hygienické
zariadenia, sú zriedkavosťou. Nedostatok bytov spôsobilo , že obyvatelia si museli zabezpečiť náhradné obydlia z odpadového materiálu v ktorých prebývajú bez pitnej vody a základného
hygienického vybavenia su to tzv. :slumy.
Kedysi žil v dažďovom pralese azda 1000000 Indiánov.Dnes ich ostalo 200000.Väčšinu Indiánov tvoria kočovný pestovatelia.

Znamená to, že sa istý čas usadia na jednom mieste, kde lovia a pestujú základné potraviny, potom sa sťahujú ďalej. Týmto spôsobom sa vyčerpaná pôda regeneruje. Indiánov ohrozujú od príchodu iných civilizácií choroby, ako sú chrípka, osýpky, proti ktorým nie sú odolní.
Priemerný vek:
Muži 59 rokov
Ženy 70 rokov
Priemerný vek: celkový 65
Gramotnosť obyvateľstva: celková 83,3%
muži 83,3%
ženy 83,2%
Zloženie obyvateľstva: Kaukaz aj Portugalci, Nemci,
Taliani, Španieli, Angličania,
Poliaci 55%
Miešanci 32%
Afričania 11%
Iní 2%

futbal:
Futbal hrá alebo sleduje každý Brazílčan a v každom meste nájdeme štadión. Obrovský štadión Maracaná v Rio de Janeiro bol postavený pre svetový šampionát roku 1950. A zmestí sa sem 200000 divákov. Brazília vyhrala majstrovstvá sveta viacráz než hociktorá iná krajina, naposledy roku 1994. Mnohé brazílske futbalové hviezdy hrajú v zahraničí, napríklad v mužstvách Anglicka, Španielska a Talianska. Poľnohospodárstvo:
Brazília je najväčším výrobcom a vývozcom kávy na svete. Hoci je káva najdôležitejšou plodinou, vo veľkom množstve sa tu pestuje aj sója, cukrová trstina a bavlník. Brazília je aj dôležitým producentom pomarančov, banánov a kakaových bôbov. Skoro jedna štvrtina Brazílčanov pracuje v poľnohospodárstve, hoci veľkosť fariem sa mení od najmenších kúskov zeme po rozsiahle majetky. Mnohí pracujú na poliach za nízke mzdy, zopár bohatých statkárov žije z obrovských ziskov.

Vodstvo:
Rieky: Amazonka (6 280 km), Sao Francisco, Madeira, Tocantins, Tapajos, Xingú
Jazerá: Lagoa dos Platos (10 000 km2), Mirim (3 000 km2), Manquiera.
Rieka Amazonka pramení v peruánskych Andách a tečie 7.025 km cez Južnú Ameriku, kým sa vleje do Atlantického oceánu. Viac než polovicou svojej dĺžky preteká Brazíliou. Amazonka je najdôležitejšou vodnou cestou krajiny.
Amazonský dažďový prales pokrýva plochu veľkú ako Austrália.Mnohé zvieratá, vtáky, hmyz a plazy sú odkázané na toto prostredie, kde si nachádzajú potravu i úkryt.

Kmene amazonských Indiánov žijú v týchto pralesoch už tisíce rokov. Dažďový prales však trpí nesmiernym vyrubovaním, ktoré ohrozuje obyvateľstvo, zver i rastlinstvo, ale v konečnom dôsledku i život na zemi.
Rieka sa každý rok rozvodňuje a na pôde zanecháva nánosy úrodného bahna.

Nerastné suroviny:
V Brazílii sa nachádzajú ložiská mnohých kovov : bauxit, nikel, cín, zlato, železná ruda, mangán, platina. Taktiež sa tam nachádza malá zásoba uránu a ropy.

Zelené palivo:
Zvýšenie cien ropy v 70. rokoch prinútilo Brazíliu ,aby hľadala alternatívne palivá. Výskumníci prišli s etanolom. Toto palivo sa vyrába z kvasenej cukrovej trstiny. Etanol je lacnejší ako bežný benzín, produkuje menej oxidu uhličitého a je šetrnejší k životnému
prostrediu. V súčasnosti asi 1. tretina brazílskych áut jazdí na tento zelený benzín.

Priemysel:
Veľké množstvo áut sa vyváža do Argentíny. Väčšina brazílskej priemyselnej výroby sa sústreďuje zhruba v trojuholníku priemyselných miest.

Doprava:
Doprava Cestná - má veľký význam v preprave poľnohospodárskych výrobkov, tovar sa prepravuje zväčša po cestách. Štvrtina zo 67 000 federálnych ciest nie je asfaltovaná, asi polovica cestnej siete je v katastrofálnom stave.
Železničná - je úplne zaostalá. Dĺžka tratí je asi 31 600 km, 40 tratí je hlavných. Najhustejšia železničná sieť je v SV oblasti.
Letecká - V B. je 10 medzinárodných a 64 vnútrozemských letísk, pravidelné letecké linky merajú 250 000 km.
Lodná - veľký význam má vnútrozemská a pobrežná lodná dopr. Hlavnú dopr. cestu tvoria rieky v Amazonskej nížine. Osobitné postavenie v pobrežnej a transoceánskej dopr. má Národné cisternové loďstvo.

Podnebie:
Pretože je tu rôznorodé podnebie, dajú sa tu pestovať takmer všetky plodiny.
Brazília sa nachádza v tropickom, miestami subtropickom podnebnom pásme. Priemerná ročná teplota na území Amazonskej nížiny kolíše medzi 27°C až 33°C. V Amazonskej nížine spadne ročne priemerne 2030 mm zrážok, na území celej Brazílie je to až 5860 mm zrážok ročne. Prevažná časť spadne v pobrežných oblastiach vo
východnej časti Brazílie v blízkosti obratníka Kozorožca. V Amazonskej nížine spadne ročne priemerne 2 030 mm zrážok, na území celej Brazílie je to až 5 860 mm zrážok ročne.

História:
História Brazílie siaha do počiatkov 16. storočia. V tom čase ešte prekvital obchod s otrokmi, ktorí museli pracovať v lesoch a na poliach, pretože ťažba dreva a pestovanie cukrovej trstiny si vyžadovali veľa pracovných síl.

Priekupníci privážali otrokov z Afriky, pretože černosi boli výkonnejší v práci a odolnejší voči chorobám, ktoré sa vyskytovali. Privážanie afrických obyvateľov na územie terajšej Brazílie spôsobilo, že takmer jedna tretina obyvateľov Brazílie je afrického pôvodu. Koncom 17. storočia začal „zlatý vek" Brazílie. Ľudia objavovali zlato a diamanty. V polovici 18. storočia znova ožilo pestovanie cukrovej trstiny a bavlny. V 19. storočí sa Brazília osamostatnila od Portugalska a 7. septembra 1822 vznikla Brazília. V tom období zaznamenalo prudký rozmach pestovanie kávy, z ktorej väčšina sa predávala do Anglicka. V Brazílii sa otroctvo zrušilo až v roku 1888. Začiatkom 20. storočia sa výrazne zvyšuje pestovanie kávy. Do Brazílie smerujú prúdy prisťahovalcov, najmä Talianov. Zvyšovanie produktivity pestovania a spracovania kávy sa dosiahlo hlavne mechanizáciou. Významným zdrojom príjmov sa stáva kaučuk. Monopol Brazílie narušili Angličania, ktorí taktiež začali pestovať kaučuk a preniesli jeho pestovanie do anglických kolónií, čím vytlačili z trhu Brazíliu.

Kultúra:
Brazília je veľmi bohatá na kultúru a umenie. V hudbe prevláda štýl samba , a je neoddeliteľnou súčasťou každého brazílskeho karnevalu. Najznámejším kultúrnym strediskom Brazílie je bývalé hlavné mesto krajiny, Rio de Janeiro. Každoročný karneval, ktorý sa koná vždy vo februári, je známy po celom svete, a ročne sa ho zúčastnia milióny ľudí z celého sveta. V meste sa takisto nachádza Národný archív, ktorý obsahuje najväčšiu zbierku Brazílskych dejín.

Zdroje:
s encyklopédie a iných kníh -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk