Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Austrália

Austrália je šiestou najväčšou krajinou na svete. Spomedzi svetadielov je najmenšia, najmenej hornatá a má menej zrážok. Väčšina obyv. Austrálie pochádza z Európy, najmä z Británie, za posledných 50 rokov si ju však vybralo za svoj domov vyše 5 miliónov prisťahovalcov z vyše 200 krajín. Domorodci dnes už tvoria iba malú menšinu. V poslednom období sa urobili niektoré opatrenia, aby im bola prinavrátená pôvodná pôda.

Priemysel:
Austrália má rozsiahly ťažobný priemysel. Ťaží sa tam predovšetkým bauxit, uhlie, meď, zlato a železná ruda. Nerasty sa vyvážajú najmä do Japonska. Rýchlo sa rozvíjajú služby, hlavne cestovný ruch.

Obyvateľstvo:
Austrália je obývaná riedko. Väčšina obyvateľov je sústredená na pobreží, pretože v sredozemí sú samé púšte a buše, ktoré sú neúrodné a veľa obyvateľov by neuživili. V Sydney žije 22%, v Melbourne 18%, V Birsbane 8% obyvateľov. Obyvateľstvo v ostatných mestách a na vidieku je rozdelené riedko a nerovnomerne.

Poľnohospodárstvo:
Vo vnútrozemí je väčšina pôdy príliš suchá, a preto nevhodná na obrábanie. Pri východnom pobreží sú polia cukrovej trstiny, na juhu a na západe sa pestuje vinič a pšenica. Chová sa množstvo dobytka na mäso a početné stáda oviec kvôli vlne. Stáda sa pasú na obrovských farmách v buši a v úrodnejších oblastiach krajiny.

Životné prostredie:
Súché podnebie a nevýdatné zrážky znamenajú riziko rozširovania púšte. Pasením dobytka a odstraňovaním pôvodnej vegetácie na okrajoch veľkých púští, najmä na severe a juhovýchode, sa ničia prírodné ekosystémy. V obdobiach sucha je vegetácia úplne vyschnutá a často sa vyskytujú požiare v buši, ktoré spália veľké územia.

Povrch:
Veľká časť Austrálie je suchá, rovinatá a neúrodná. Vlhká, úrodná pôda sa nachádza iba pri pobreží. Väčšinu západnej a centrálnej časti kontinentu zaberajú vyprahnuté púšte, lemované polosuchými planinami porastenými krovím a trávou. Vo východnej časti sa krajina dvíha k Veľkým predelovým vrchom. Na tropickom severe sú dažďové lesy a bariny porastené mangrovmi. Modré vrchy – Týčia sa neďaleko južného okraja Veľkých predelových vrchov. Svoj názov dostali podľa oparu, ktorý vzniká vylučovaním kvapôčiek oleja z eukalyptov rastúcich na ich svahoch. Veľká koralová bariéra – Je to jedinečné pásmo koralov, ktoré sa tiahne v dĺžke vyse 2000 km popri pobreží štátu Queensland. Útesy sa tvorili milióny rokov a ich vody sú životným prostredím tisícov druhov koralov a iných morských živočíchov. Uluru (Ayers Rock) – Je to obrovský skalný blok z červeného pieskovca, nachádzajúci sa takmer v strede Austrálie. Je to najväčšia osamotene stojaca skala na svete – jej obvod meria 9,4 km a dosahuje výšku 867 m. Tvorí vrchol pieskovcového vrchu, ponoreného do piesku okolitej púšte. Simpsonova púšť – Táto púšt pokrýva územie s rozlohou asi 130 000 sq. km. Tvoria ju dlhé paralelné pieskove duny s roztrúsenými slanými vodnými nádržami a jazerami, ktoré zostali po vyparení riek. Napájajú ich sezónne dažde. Murray – Rieka Murray s prítokmi tvorí najvýznamnejší riečny systém Austrálie. Na svojom toku od Veľkých predelových vrchov sa skrúca na západ a 2500 km od prameňa sa vlieva do Indického oceánu. Napája ju sneh z vrchov na juhozápade. Veľké predelové vrchy – Tento horský masív oddeľuje púštne oblasti od úrodných nížin na východe. Rieky a bystriny v nich vyerodovali hlboké údolia a rokliny.

Austrálske živočíšstvo:
Austrália sa môže popíšiť jedinečnými živočíšnymi druhmy. Medzi najzvláštnejšie patria: Koala, Ježura, Klokan, Tasmánsky diabol, Vtákopysk, Dikobraz, a iné rôzne druhy vačkovcov. Väčšina z nich sa cez deň kvôli vysokým horúčavám schováva v podzemných norách a von vylieza len cez noc.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk