referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Národné parky v SR
Dátum pridania: 17.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: martinsuplata
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 573
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
V Slovenskej republike existuje päť typov chránených území. Sú to: národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené areály, prírodné rezervácie a prírodné pamiatky. Na našom území máme týchto sedem národných parkov: Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Pieninský národný park, Národný park Muránska planina a Národný park Poloniny.

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK (TANAP)

TANAP je najstarší NP na Slovensku. Vyhlásený bol v roku 1948. Má rozlohu 768 km2. Chránené územie zaberá Východné a Západné Tatry, časť Spišskej Magury, Podtatranskej brázdy a Podtatranskej kotliny. Veľká výška Tatier, pestrý horninový podklad vytvorili vhodné podmienky veľmi pestrého a bohatého floristického a faunistického zloženia, vrátane reliktov a endemitov. Vyššie polohy zaberajú prevažne smrečiny, v Tatrách je nad nimi kosodrevina. Z rastlinstva tu nájdeme mnohé vzácne rastliny ako napríklad limba, lyžičník tatranský, turica uhorská, iskerník alpínsky, iskerník ľadovcový, poniklec biely a prvosienka najmenšia. Živočíšstvo reprezentuje jeleň lesný, tetrov hlucháň, kuna skalná, kuna lesná, mačka divá a živočíchy žijúce nad hornou hranicou lesa, a to kamzík vrchovský, svišť vrchovský, orol skalný, hraboš snežný a hrabáč tatranský.

NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY (NAPANT)

NAPANT je najväčší NP s rozlohou 811 km2. Prevažujú tam smrekové porasty, miestami na skalách rastú borovice. Nad hornou hranicou lesa sa stelie kosodrevina, nad ňou sú alpínske lúky. Nachádza sa tu množstvo chránených rastlín. Medzi nie patria: kamzičník Clusiov, králik alpínsky, lipnica žulová, rožec tatranský, večernica slovenská, klinček ľadovcový, poniklec biely a horec bodkovaný. Zo živočíchov je tu okrem bežných druhov aj veľa vzácnych ako napríklad svišť vrchovský, jastrab lesný, orol skalný, orol krikľavý, vretenica obyčajná, myšovka horská, jazvec lesný, vydra riečna a medveď hnedý.

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ

Ide o NP s rozlohou 142 km2. Prevažujú smrekové lesy, na niektorých lokalitách s jedľou alebo bukom. Z chránených rastlín sa vyskytuje prilbica pestrá, večernica snežná, soldanelka uhorská, lykovec voňavý, fialka dvojkvetá, prvosienka holá a jazyčník sibírsky. Zo živočíchov sa tu nachádza jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný, vlk dravý, orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý, bocian čierny, kuna skalná a kuna lesná.

NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA

Park s rozlohou s 198 km2.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.