Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geotechnické systémy krajiny

KRAJINA-prirodné systémy(les),študuje ju fyzická geografia
-socio-ekonomické(mesto,sídlo),humánnu geografiu
-geotechnické systémy(priehrada),inžinierska geografia
GTS(geotechnický systém) priehradná hrádza
-1)prírodná časť(voda)
-2)technická časť(hrádza)
-3)regulačná časť
-Podľa sily a typu väzby druhy GTS-ťažobný(baňa)
-transportný(kanále)
-skladovacie(podzemné zásobníky plynu)
-regulačné(priehrady)
1modely GTS-odvetvový:-prírodné zložky1)fyzicko-geog.komplexy ktore niesu ovp.výstavboui diela 2)..ktoré sú ovp.výstavbou
-technický-vlastná výstavba(hydro-elektráreň)
-riadeny-prístroje a personál
2model GTS-územný model -jadro(priehrada)
-plochy ktoré majú vplyv na GTS(povodie)
-plochy koré sú ovp.GTS(malý potôčik)
Krajinný plán-nástroj riadenia krajiny
Hodnotiaci proces-má niekolko etáp1)cieľ 2)kriteria hodnotenia(klíma,bonita) 3)meranie a škálovanie kritérii(sklon reliefu 4)zhodnotíme celkové predpoklady krajiny na funkčné využivanie 5)vytvoríme výsledok hodnotenia
-účel rozhodovania-vylúčiť neefektívne alternatívy,určiť naj.spôsob usp.krajinného priestoru.
USES uzemný systém ekologickej stability
-antropocentrický význam-trvalo sa udrží produkčnosť krajiny
-biocentrický význam-zachovanie biodiverzity o všetky biotopy na zemi
USES je tvorený-chránenými územiami
-ekologicky významné územia ktoré nevyžadujú osobitnú ochranu
-ostatné prírodne prvky krajiny ktoré sú usp.do typickej krajinnej štruktúry.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk