Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čína

Štátne zriadenie: ľudová republika
Hlavné mesto: Peking, 6 840 000 obyv., s aglomeráciou 11 250 000
Rozloha: 9 572 395 km2
Počet obyv.: 1 233 679 000 (1997)
Hustota zaľudnenia: 129 obyv./km2
Úradný jazyk: čínština
Mena: jüan (1 jüan = 10 jiaov = 100 fenov)
Štátny sviatok: 1. okt. (Deň ľudovej republiky)
Rasové a národnostné zloženie: Chanovia (91,9 %), Zhuangovia (1,4 %), Mandžusi (0,8 %), Huiovia (0,8 %), Miaovia (0,7 %), iné, cca 60 národností (4,4 %)
Náboženstvo: ateisti (60 %), konfuciuzmus (18 %), budhizmus (12 %), taoizmus (3 %), islam (3 %), katolícke (0,4 %), evanjelické (0,5 %), iné (3,1 %)
Urbanizácia: 32 %
Priemerná dĺžka života: 70 rokov
Dojčenská úmrtnosť: 47 ‰
Analfabeti: 18,5 %
HDP: 860 USD/obyv. Najľudnatejší štát Zeme, tretí v poradí podľa rozlohy sa rozprestiera vo východnej a strednej Ázii. Má niekoľkotisícročnú históriu. Brehy Číny obmývajú v dĺžke 18 000 km vody Žltého, Východočínskeho a Juhočínskeho mora. V jej výsostných vodách sa nachádza vyše 5000 väčších či menších ostrovov. Na západe krajiny sa tiahnu vysoké pohoria. strednej Ázie (Himaláje, Karakoram, Transhimaláje, Kunlun, Ťanšan, Altaj) a medzi nimi ležiace suché panvy a plošiny (Tibetská náhorná plošina, Cchajdamská panva, Turfanská preliačina, Tarimská panva). Smerom na východ územie klesá nižšími pohoriami (Veľký a Malý Chingan), plošinami a panvami (Ordos, Sečuánska panva) až po pobrežie. Tam sa rozprestierajú nížiny. Najvyšším vrchom Číny a súčasne Zeme je Mount Everest (Qomolangma Feng, 8848 m n. m.). Najnižší bod (–154 m) leží v Turfanskej preliačine. Súčasný štát vznikol roku 1949. Nerastné bohatstvo má krajina značné (čierne uhlie, ropa, zemný plyn, urán, železná ruda, rudy farebných kovov, drahé kovy, fosfáty, kamenná soľ). Hodnota priemyselnej výroby vzniká nielen v čoraz modernejších predovšetkým strojárskych podnikoch, ale aj v tradičných remeselníckych dielňach. Najdôležitejšie priemyselné odvetvia sú hutníctvo železa, farebných kovov, hliníka, výroba ocele, strojov, chemikálií, textilu, potravín, keramiky a vlnárstvo. Polovica štátu vzhľadom na prírodné podmienky nie je vhodná na obrábanie. Značnú časť poľnohospodárskej pôdy zavlažujú. Najvýznamnejšie potravinové plodiny sú ryža, pšenica, kukurica, proso, bataty, strukoviny, zelenina a olejniny. Dôležité suroviny pre hospodárstvo, presnejšie vývozné produkty sú vlna, čaj, ovocie a koreniny. Živočíšna výroba má menší význam (ovce, kozy, jaky, ošípané, hydina).

Dlhodobú tradíciu má chov priadky morušovej. Rybolov je dôležitý. Čoraz viac sa rozširuje cestovný ruch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk