referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Stredné Považie
Dátum pridania: 25.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dandik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 757
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
POLOHA STREDNÉHO POVAŽIA:

Časť Slovenska, nazývaná stredné Považie sa nachádza z časti na západnom a z druhej časti na severnom Slovensku. Celá táto oblasť patrí do Trenčianskeho kraju. Stredné Považie sa nachádza v blízkosti slovenskej hranice s Českom. K oblasti stredného Považia patria známe vrchy, ktorými sú Strážovské a Súľovské vrchy a taktiež Biele Karpaty. Súčasťou sú tiež významné mestá, ako napríklad Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Nová Dubnica a iné. Oblasť je charakteristická aj tým, že ňou prechádza najdlhšia rieka Slovenska, ktorou je Váh. Najnižší bod, ktorý sa tú nachádza sa volá Lyský priesmyk a dosahuje 528 m.n.m. Najvyšší položený bod v strednom Považí je Kobylinec s výškou 911 m.n.m. GEOLOGICKÁ STAVBA STREDNÉHO POVAŽIA:

Stredné Považie má rozmanitú geologické stavbu. Popri rieke sa nachádza „materiál“ mladších štvrtohôr, teda brehy rieky Váh pokrývajú najmä štrky a piesky. Materiál starších štvrtohôr tvoria spraše a viate piesky, ktoré ďalej tvoria stredné Považie. Vrchy, nachádzajúce sa v opisovanej oblasti, tvoria najmä vápence a dolomity, ktoré vznikali v mladších a starších druhohorách. V Bielych Karpatách tvoria geologickú stavbu pieskovce, ílovce a zlepence, ktoré svoj vznik datujú na staršie treťohory. Oblasť stredného Slovenska je známa ťažbou vápencov a dolomitov. PÔDY STREDNÉHO POVAŽIA:

Do tejto oblasti patrí viac druhov pôdnych typov. V okolí rieky Váh možno nájsť fluvizeme. Ďalej, napríklad v okolí Trenčína sa nachádzajú hnedozeme, kde sa vyskytuje viac zrážok ako v oblastiach, kde sa nachádzajú černozeme. V Súľovských a Strážovským vrchoch možno nájsť pôdy zvané rendziny, na ktorých rastú najmä ihličnaté stromy a kosodrevina. Taktiež sa tu nachádzajú luvizeme, ktoré sú najmä v oblasti, kde prechádzajú nížinaté oblasti do pohorí. Ostatnú časť stredného Považia zaberajú kambizeme, teda hnedé lesné pôdy, ktoré sú na Slovensku najrozšírenejšie. VODSTVO STREDNÉHO POVAŽIA:

Oblasťou stredného Považia preteká len jedna významná rieka, ktorou je Váh, najdlhšia rieka, ktorá preteká Slovenskom. Priemerný ročný prietok tejto rieky v tejto časti Slovenska je 300 m3 za sekundu. Pretože oblasťou preteká rieka Váh, stredné Považie patrí do povodia Váhu, ktoré má 10 247 km2. Oblasť medzi Trenčínom a Považskou Bystricou patrí do úmoria Čierneho mora, pretože Váh sa nakoniec vlieva do Dunaja. Váh patrí medzi stredohorské typy riek, teda najnižší odtok má v zime a maximálny vodný stav na jar.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.