Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Moldavsko

Rozloha - 33 843
Hlavné mesto - Kišiňov
Štátne zriadenie - republika
Obyvateľstvo - 4,4 mil
Jazyk - moldavčina
Mena - 1 moldavský leu = 100 bani


Povrch: Väčšinu Moldavska tvorí zvlnená pahorkatina s maximálnou výškou 430 m. n. m. (Balaneš) členená riečnými údoliami. Časť severnej hranice tvorí rieka Dnester, západnú hranicu rieka Prut. Prevažuje územie stepného charakteru, ojedinele sa vyskytujú listnaté lesy.
Podnebie:
Moldavsko sa nachádza v miernom podnebnom pásme s teplými letami a miernymi zimami.
Obyvateľstvo:
Väčšinu obyvateľstva tvoria Moldavci (64,5 %), nasledujú Ukrajinci (13,8 %), Rusi (13 %) a menšiny Gagauzov (3,5 %), Židov a Bulharov. 98 % obyvateľov sa hlási k právoslavnej cirkvi, 1,5 % vyznáva judaizmus, žije tu aj malá skupina baptistov. Moldavčina, oficiálny jazyk, je takmer totožný s rumunčinou.Prevažne po rusky hovoriace obyvateľstvo na ľavom brehu rieky Dnestra požaduje nezávislosť.
Hospodárstvo:
Bohatstvom Moldavska je úrodná černozem, na ktorej sa pestuje pšenica, kukurica, slnečnica, cukrová repa a tabak. Moldavsko nemá nerastné zdroje, 77 % územia sa využíva na poľnohospodárske účely. V tažkom priemysle, ktorý sa nachádza najmä na ľavom brehu Dnestra, dominuje strojárstvo.
Cestovný Ruch:
Hlavným strediskom slabo rozvinutého cestovného ruchu je hlavné mesto. Pozoruhodné sú aj pevnosti rozmiestnené po celej krajine, predovšetkým kruhové opevnenie Soroca na Dnestri. Najvyhodnejším obdobím na návštevu krajiny je vinobranie v októbri, keď sa konajú aj mnohé slávnosti vína.
Doprava:
Moldavské vnútrozemie má vďaka Dnestri prístup k Čiernemu moru a cez Prut k Dunaju. Najdôležitejšími vnútrozemskýmiprístavmi sú Trighina a Ribnica na Dnestri a Ungheni na Prute. Medzinárodným letiskom je Kišiňov, ktorý má aj priame železničné spojenie so zahraničím.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk