referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 
Zisťovacie konanie taktiež začína predložením Zámeru a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom Ministerstvo životného prostredia SR rozhodne, či sa činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona. V prípade, že sa činnosť nebude posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov.

V prípade, keď Ministerstvo životného prostredia SR rozhodne, že sa bude činnosť posudzovať podľa zákona, proces posudzovania pokračuje ako v povinnom hodnotení krokmi 2. až 6. t.j. 2. určenie rozsahu hodnotenia, 3. vypracovanie Správy o hodnotení, 4. pripomienkovanie a verejné prerokovanie Správy o hodnotení, 5. vypracovanie posudku, 6. vypracovanie záverečného stanoviska.

Zisťovacie konanie, na rozdiel od povinného hodnotenia, sa vykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní.

Účastníci procesu posudzovania, ich práva a povinnosti

Procesu posudzovania sa zúčastňujú tieto subjekty:

Ministerstvo životného prostredia SR - (ďalej len "ministerstvo")

Navrhovateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje plánovanú činnosť

Príslušný orgán - rezortné ministerstvo, do ktorého kompetencie patrí plánovaná činnosť

Povoľujúci orgán - orgán štátnej správy príslušný na vydanie

rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov

Dotknutý orgán - orgán štátnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie činnosti

Dotknutá obec - obec, na katastrálnom území ktorej sa má plánovaná činnosť realizovať a obec, ktorej územie zasiahne vplyv činnosti
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.