referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Streda, 16. októbra 2019
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 
Verejnosť - verejnosť v najširšom zmysle slova vrátane mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív a občianskych združení založené v zmysle podmienok § 9 zákona o posudzovaní vplyvov, resp. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona NR SR č. 62/1993 Z.z. Ak občianske združenie podá písomné stanoviská k zámeru alebo k správe o hodnotení, je takéto občianske združenie tiež účastníkom správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o povolení danej činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona).

I. Popis jednotlivých krokov posudzovania podľa zákona

1. Navrhovateľ už pri zamýšľaní vykonať činností, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na životné prostredie zistí, či činnosť podlieha posudzovaniu podľa § 2 a prílohy č. 1 zákona. V prípade neistoty písomne požiada ministerstvo o vyjadrenie, či činnosť podlieha alebo nepodlieha posudzovaniu podľa zákona.

V žiadosti o vyjadrenie stručne popíše charakteristiku plánovanej činnosti, uvedie jej kapacitu, v prípade rozšírenia i súčasnú kapacitu.

2. V prípade, že činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona navrhovateľ vypracuje, alebo zabezpečí vypracovanie Zámeru.

Zámer

Zámer je prvá dokumentácia, ktorú predkladá navrhovateľ na ministerstvo.

Účelom Zámeru je poskytnúť prvé informácie o plánovanej činnosti v danom území a informácie o samotnom území. Preto Zámer má obsahovať okrem formálnych náležitostí informácie o základnej charakteristike navrhovanej činnosti, z ktorých vyplynie, aké budú jej predpokladané vplyvy na konkrétne životné prostredie. Dôraz sa kladie najmä na posúdenie, do akej miery sa zvýši celková antropogénna záťaž, či sa zhorší kvalita životného prostredia a do akej miery bude plánovaná činnosť pre územie environmentálnym prínosom.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.