referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 
Zámer sa vypracováva podľa § 7 ods. 3 a prílohy č. 2 zákona. V osobitných prípadoch sa ako Zámer môže predložiť aj dokumentácia (alebo jej časť) vyhotovená na iné účely podľa osobitných predpisov, ak vyhovuje požiadavkám zákona.

Predložený Zámer musí byť vypracovaný najmenej v dvoch variantoch činnosti okrem variantu stavu, ktorý by nastal, ak by sa činnosť neuskutočnila (nulový variant).

Na základe žiadosti navrhovateľa môže ministerstvo v súlade s § 7 ods. 8 zákona upustiť od požiadavky variantného riešenia zámeru. Žiadosť navrhovateľa musí byť podrobne odôvodnená. Ministerstvo môže upustiť od uvedenia variantu činnosti, ale v žiadnom prípade nemôže upustiť od požiadavky uvedenia nulového variantu v predkladanom Zámere.

Žiadosť je potrebné predložiť ministerstvu pred predložením Zámeru !

3. Zámer môže vypracovať sám navrhovateľ, alebo si jeho vypracovanie (prípadne časť) zabezpečí u odborne spôsobilých osôb uvedených v zozname ministerstva (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z.z.), alebo u iných odborníkov.

4. Navrhovateľ predloží ministerstvu Zámer v počte vyhotovení, ktorý je potrebný na rozoslanie všetkým subjektom podľa § 8 ods. 1 zákona, najmenej však 6 vyhotovení. Predložený Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti, vráti ministerstvo bez zbytočného odkladu:

- najneskôr však do 2 týždňov - navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

- v odôvodnených prípadoch ministerstvo najneskôr do 2 týždňov môže vyzvať navrhovateľa na predloženie ďalších variantov riešenia činnosti.

5. Ministerstvo do 2 týždňov po obdržaní úplného Zámeru tento doručí na zaujatie stanoviska príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam. V prípade veľkého počtu obcí ministerstvo môže určiť, ktorým vybraným obciam zašle Zámer, a ostatným dotknutým obciam písomne oznámi, kde bude Zámer k nahliadnutiu. Tieto obce však nestrácajú charakter "dotknutej obce".

Písomné stanoviská signalizujú navrhovateľovi odozvu z daného územia na jeho plánovanú činnosť a sú dôležitým podkladom pre ďalší priebeh posudzovania.

Príslušný orgán, povoľujúci orgán a dotknutý orgán zašlú svoje písomné stanoviská k Zámeru do šiestich týždňov od jeho doručenia.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.