referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ivica
Nedeľa, 15. decembra 2019
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie
Dátum pridania: 21.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demovic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 
Správa o hodnotení

Správa o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu časť dokumentácie o posudzovaní vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie. Časove zaberá podstatnú časť v celom procese posudzovania a jej vypracovanie obyčajne nie je časove obmedzené.

Cieľom Správy o hodnotení je podrobne vyhodnotiť predpokladané závažné dopady na jednotlivé zložky životného prostredia, na scenériu krajiny, na zdravie a pohodu obyvateľov a kultúrne pamiatky. Účelom Správy o hodnotení ako ďalšieho kroku procesu posudzovania je poskytnúť informácie o navrhovanej činnosti vrátane jeho variantov, vplyvov každého z variantov na životné prostredie a ich porovnanie s nulovým variantom a navrhnúť opatrenia na vylúčenie alebo zníženie ich nepriaznivých vplyvov.

Šírka "záberu" problematiky, ktorá má byť posudzovaná bola určená rozsahom hodnotenia a navrhovateľ je povinný daný rozsah dodržať. Je žiadúce počas vypracovávania Správy o hodnotení zapracovávať vlastné zistenia riešiteľov a taktiež priebežné informácie od obyvateľov, miestnych znalcov a od miestnej štátnej správy v dotknutom území.

Všeobecný rozsah pre vypracovanie Správy o hodnotení je daný prílohou č. 3 zákona, kde sú uvedené jednotlivé položky pre vyhodnotenie. Tieto je potrebné vyhodnotiť všetky aj v prípade, keď sa nepredpokladá, alebo je zrejmé, že plánovaná činnosť nebude mať vplyv na niektorú zložku. Taktiež je potrebné uviesť aj skutočnosť, že nie sú o danom vplyve informácie, alebo nie sú dostupné. Vyhodnotenie dokazuje, že sa navrhovateľ daným možným dopadom vôbec zaoberal.

..Pretože dokument tohto druhu zahŕňa v sebe informácie z rôznych druhov oblastí, pričom je určený širokému čitateľskému okruhu od laikov cez odbornú verejnosť až po špecializované štátne správy a odborníkov, je vhodné, aby bol spracovaný zrozumiteľne a dostatočne názorne popisoval konkrétne dopady plánovanej činnosti na zložky životného prostredia a obyvateľstvo.

Obohatenie Správy o hodnotení môže priniesť vhodná fotodokumentácia, počítačovou grafikou vytvorené predpokladané zmeny v území, mapové prílohy a situačné mapy. Veľmi účinné je tabuľkové vyhodnotenie jednotlivých dopadov a ich závažnosť.

Záver Správy o hodnotení vyúsťuje do návrhu environmentálne prijateľného variantu navrhovanej činnosti s návrhom príslušných opatrení na elimináciu alebo aspoň zmiernenie predpokladaných negatívnych dopadov.

10. Ministerstvo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch týždňov od obdržania Správy o hodnotení, doručí Správu o hodnotení na zaujatie stanoviska príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým obciam.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.