referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Geologická stavba a nerastné suroviny na Slovensku
Dátum pridania: 05.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hades2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 303
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Slovensko nie je rozľahlé, ale napriek tomu má pestrú horninovú [geologickú] stavbu.

Karpaty sú mladé pohorie , ktoré vzniklo vrásnením na konci druhohôr a v treťohorách.V mladších treťohorách sa už vyvrásnené a čiastočne zarovnané Karpaty rozlámali na kryhy.Niektoré kryhy boli vyzdvihnuté a vytvorili pohoria napr: Malé Karpaty,Tatry a iné zasa poklesli a vytvirili kotliny napríklad žilinská ,Tirčianska.Poklesom vznikli aj nížiny Poddunajská a Východoslovenská, ktoré sú súčasťou Panonskej panvy.Na území Slovenska sa Karpaty delia na: Západné a Východné.Karpaty sa pozdížne členia na Vonkajšie a Vnútorné.

Flyšové pohoria-Vonkajšie Kapaty
Vonkajšie karpaty sa vyvrásnili v starších treťohorách.Buduje ich flyš.Tvoria ho striedajúce sa vrstvy pieskovcov a ílovcov.Pieskovec je odolnejší voči zvetrávaniu.Na miestach , kde prevažuje, dvíhajú sa vyššie vrchy a chrbty.ílovec je menej odolný.Na miestach jeho výskytu vznikli zvetrávaním znížené doliny a brázdy.Horniny Vonkajších Karpát sú chudobné na nerastné suroviny.Využíva sa iba pieskovec na stavebné účely.

Jadrové pohoria-Vnútorné Karpaty
Vnútorné Karpaty majú zložitejšiu geologickú stavbu.Tvoria ich ľadové pohoria, sopečné pohoria, Slovenské rudohorie a kotliny.
Základ-jadro jadrových pohorí je zložený z prvohorných a starčích kryštalických hornín žula, rula, svor, ktoré tvoria najvyššie vrchy SLovenska.Okolo týchto kryštalických hornín sa nachádzajú obalové materiály ako napr. vápence, dolomity, bridlice, pieskovce a slieňe.

Krasové územia-Slovenské rudohorie
ktorého súčasťou sú krasové územia[vápence, dolomity]Slovenský kras, Slovenský raj...

Sopečné pohoria-Vnútorné Karpaty
Na konci treťohôr , keď sa Karpaty dvíhali, vznikli na ich južnom okraji hlboké zlomy.Pozdíž nich prúdili roztavené horniny na povrch a vzniknuté sopky vyvrhovali aj popol a kamene.Tak vznikli na južnom okraji Karpát sopečné pohoria.Budujú ich sopečné horniny -andezity, ryolity, bazalty, a tufy.V sopečných pohoriach najmä v Kremnických a štiavnických vrchoch , sa vytvorili žilné ložiská farebných a vzácnych kovov.V minulosti bola známa ťažba zlata v Kremnici a Banskej štiavnici.Naše územie sa nachádza mimo pásma silných zemetrasení.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.