Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinstvo

Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov.
V štvťohorách sa podnebie viackrát menilo a tomu sa prispôsobovali aj rastlinné druhy.Z ľadových dôb sa u nás zachovali kosodrevina a limba.Postupným oťepľovaním sa na naše územie šírili teplomilné druhy.

Vegetačné stupne na Slovensku:
So stúpajúcou nadmorskou výškou vytvára rastlinstvo výškové rastlinné[vegetačné]stupne.

Stupeň dubových lesov
Rozprestiera sa v teplých nížinách a stúpa na predhoria vrchov do 550m nad morom.Hlavná drevina je dub a často sa vyskytuje hrab.
Tento stupen je v súčastnosti prevažne odlesnený a premenený na polia.

Stupeň bukových lesov
Nachádza sa v mierne teplom a vlhkom podnebí pohorí od 550 metrov nad morom do 1100 metrov n. m.Prevládajúca drevina je buk.V prirodzených porastoch rastie javor a jedľa.

Stupeň smrekových lesov
Hlavná drevina je smrek, ktorému vyhovuje chladnejšie podnebie od 1100 metrov n. m. do 1600 metrov n. m.Stupeň smrekových lesov tvorí zároveň hornú hranicu lesa.

Stupeň kosodreviny
Na Slovensku zaberá súvislejšie plochy v Tatrách a Nízkych Tatrách v nadmorskej výške od 1600metrov n. m. do 1800 metrov n. m. a len vrcholové časti Malej a Veľkej Fatry.Kosodrevina je druh borovice.

Stupeň alpínských lúk
Sú to lúky v najvyšších častiach Tatier a Nízkych Tatier nad 1800 metrov n. m.Rastliny dobre znášajú chlad.Vo vrcholových častiach Veľkej Fatry a MAlej Fatry vznikli hospodárskou činnosťou človeka na mieste kosodreviy lúky s trávnatým porastom, nazývajú sa hole.NAd týmto pásmom sa nachádzajú už len holé skaly miestami porastené lišajníkmi, alebo machmi.

Lužné lesy
Tvoria osobitné rastlinné spoločenstvo, ktoré neovplyvňuje nadmorská výška, ale závisia od podzemnej vody.Rastú v nich topole, vrby a jelše.Pri riekach vo vyšších oblastiach sa vyskytuje smrek.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk