Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Človek a polárne oblasti

Tundra a polárne oblasti sú najchladnejšími miestami sveta. Preto tu človek nezakladá mestá ani dediny. Nemá tu dobre podmienky na život lebo tu niekedy dosahuje teplota menej než -50°C a preto , lebo je tu všetká sladká voda zamrznutá , takže tu nemôžu rásť žiadne suchozemské rastliny. Je tu veľa nerastných surovín napríklad hliník alebo železo , ale pre veľkú vzdialenosť a veľmi nízku teplotu je ťaženie obmedzené. Tieto časti sveta nie su takmer vôbec osídlené. Žijú tu Eskimáci a vedci v tzv. výskumných staniciach , ktorí tu robia výskumy. Spôsob života sa tu veľmi odlišuje od toho nášho. Keďže tu je po celý rok zamrznutá pôda a nedá sa obrábať, väčšina Eskimákov sa živí lovením zvierat alebo pastierstvom.

Pastieri môžu mať aj početné stádo sobov, lebo v lete sa v tundrách objavia nejaké tie rastliny napr. machy alebo lišajníky, ale v zime sa veľmi neobjavujú. Človek tu loví pre mäso napríklad tulene, soby, ryby a pre kožušinu tu loví polárneho medveďa alebo polárnu líšku. Eskimáci dokážu postaviť obydlie zo snehu, ktoré sa nazýva iglu. Na prepravu Eskimáci zapriahajú sobov alebo polárnych psov do záprahu. Dokonca dodnes sa aj v Slovenskej Republike konajú majstrovstvá v takých to záprahoch. Na Slovensku sa dokonca konajú majstrovstvá sveta.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk