Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Malta

Rozloha - 316 km2
Obyvateľstvo - 367 000
Hlavné mesto - Valletta
Jazyk - maltština, angličtina
Mena - maltská libra

Malta leží v západnej časti Stredozemného mora. Ostrovy sú budované vápencami, povrch porastený krovinami sa smerom na juhozápad mierne dvíha. Severné pobrežie, členené zálivmi a zátokami, je ploché, južné a západné pobrežie tvoria strmé skalné útesy s viacerými jaskyňami. Malta bola mimoriadne dôležitým britským strategickým bodom od roku 1800. V roku 1964 získala späť svoju nezávislosť. Hospodárstvo sa v minulosti orientovalo na služby britskému vojnovému námorníctvu, dnes sú preň charakteristické tie odvetia, ktoré majú vysoké nároky na množstvo pracovnej sily (textilný a odevný priemysel, strojárenstvo, výrobky z plastov). Elektrická energia pre priemysel sa vyrába v elektrárni na mazut. Na Malte je nedostatok pitnej vody, túto zabezpečuje zariadenie na odsoľovanie morskej vody.

História Malty:
Malta patrila k dôležitým bodom v Stredomorí a preto jej dejiny sú dejinami bojov o nezávislosť a územie. Ostrov kolonizovali už starí Rimania, neskôr Arabi, Francúzi, Turci, Španieli a napokon i Briti. Nečudo, že domorodé obyvateľstvo neustále boje zomkli. Z historicky zaujímavých dátumov možno spomenúť rok 1798, v ktorom Napoleon obsadil Maltu, ďalej rok 1802, v ktorom sa ostrov vrátil maltskému rádu a rok 1814, v ktorom sa Malta stala britskou kolóniou. Nezávislosť získala Malta až v roku 1964. Dnes patrí Malta medzi vyspelé krajiny, daňové raje a pokojné krajiny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk