referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Streda, 4. októbra 2023
Obyvateľstvo a sídla
Dátum pridania: 20.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 421
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
OBYVATEĽSTVO
-súčasná populácia-6 mld.obyvateľov
-prvá výrazná zmena-neolitická revolúcia
-priemyselná revolúcia--demografická revolúcia/1800-1950/--populačná explózia/1950/
-prognózy-zvýšenie-Južná a Juhovýchodná Ázia, Afrika
-zníženie-Európa, Severná Amerika
-rozmiestnenie obyvateľstva-75%Eurázia,11%Afrika,8%Južná Amerika,5%Severná Amerika,1%Austrália+Oceánia
-ekumena-obyvateľstvom osídlená časť Zeme
-prírodné podmienky ovplyvňujúce hustotu zaľudnenia-podnebie,nadmorská výška,vzdialenosť od mora
-najhustejšie osídlené oblasti-Čína /1mld.250mil/, India /1mld/, SV USA /280mil/, Indonézia /214mil/
-najhustejšie osídlené štáty-mestá-Honkong /4 932 obyv.na km2/, Singapur /4 018 obyv.na km2/, Monaco /17 450/
-najhustejšie obývané-Belgicko,Holandsko /380 obyv.na km2/ Slovensko má 110 obyv.na km2 priemer 40 obyv.na km2/
-nad 100mil obyvateľov-Čína,India,Japonsko,Indonézia,Brazília 100-20mil-Nemecko,Argentína,Turecko pod20mil-Poľsko,Maďarsko

POHYB OBYVATEĽSTVA
-prirodzený pohyb--pôrodnosť /natalita/, úmrtnosť /mortalita/, prirodzený prírastok /úbytok/obyvateľstva
-mechanický pohyb--migrácia /sťahovanie/-zmena trvalého bydliska, dočasná zmena pobytu, dochádzka do zamestnania+škôl, nepravidelné dočasné pohyby /turbulencia/-rakreácie
-emigračné faktory-sopečná činnosť, zemetrasenia, ekonomické krízy, hlad
-imigračné faktory-lacná pôda, voľné pracovné miesta
predproduktívny vek 0-14, produktívny 15-64, poproduktívny 64-...

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
-hodnotiace znaky-biologické /pohlavie,vek,rasa,zdravotný stav/, ekonomické /podľa zamestnania/, kultúrne /národy, náboženstvá,vzdelanie,jazyky/
Podľa rasy
-europoidná /biela/-výrazná tvár,úzky a vysoká nos,svetlá pokožka a vlasy,hladké až kučeravé /Európa,južná Sibír, Severná Afrika, Predná Ázia, India, USA, Nový Zéland 43%
-mongoloidná /žltá/-plochá tvár,úzky alebo stredne široký nos,čierne rovné vlasy /Čína,India,severná Kanada,stredná a východná Sibír, Stredná Amerika/ 19%
-negroidná/čierna/-široký nos,hrubé pery,kučeravé vlasy/Afrika južne od Sahary,USA,Stredná Amerika,Brazília, pôvodní Austrálčania/ 7%
-mestici,mulati,zambovia
Podľa jazyka
-národ-určité spoločenstvo obyvateľstva,ktoré majú spoločný historický vývoj
-národnosť-určitá príslušnosť k určitému národu
-najväčšie jazykové rodiny-indoeurópska-47% čínskotibetská-22%
-každý 5.človek je Číňan /Čínština/
-španielčina, ruština, Indčtina, Arabčina, Angličtina
Podľa vzdelania
-primárne /ZŠ/, sekundárne /SŠ/a terciálne /VŠ/vzdelanie
-850-956mil. negramotných obyvateľov // 2/3žien //
Podľa náboženstva
-kresťanstvo/Európa,Sev-Lat.Amer/,islam/sev.Afrika-juž.Ázia/, budhizmus/Čína,Japonsko/, hinduizmus/India,Nepál/

SÍDLA
-osídlenie-súbor sídel na území, v ktorých prebiehajú základné aktivity obyvateľstva
-sídlo-základná jednotka osídlenia, ktorú tvorí akékoľvek obývané a priestorovo oddelené zoskupenie bytových a nebytových objektov
-obec-samosprávny územný celok, tvorí ho 1 alebo viac sídel
-vidiecka obec-s počtom obyvateľov do 2000
-mestská obec-nad 2000 obyvateľov
-mesto-od 2000 do 100 000 obyvateľov
-veľkomesto-nad 100 000 /na Zemi 100tis.veľkomiest/
-metropola-nad 500tis-svetové /New York,Tokio/ kontinentálne /Brussel,Jakarta/ štátne /Bratislava,Nitra/
-aglomerácia-zoskupenie mesto+okolie, ktoré sú prepojené vzájomnými vzťahmi
-konurbácia-zoskupenie niekoľkých miest /Zvolen+Banská Bystrica/
-megalopolis-rozsiahle urbanizované územie /aglomerácie+veľkomestá+mestá+vid.sídla/

ŠTRUKTÚRA SÍDEL
-podľa veľkosti
-funkčná-monofunkčná /kúpeľná-Trenčianske Teplice, rekreačná-Štrbské Pleso, dopravná-Čierna nad Tisou, obytné-Nová Dubnica/
-hierarchická/pravidlo poradia veľk.miest/ *počet obyvateľov n-tého mesta=počet ob.1.mesta:poradie n-tého mesta*
-teória centrálnych miest-centrálne mestá poskytujú zázemiu centrálne funkcie
-vnútorná /podľa vývoja/-monogenetické, polygenetické /gotika+barok+renesancia/
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.