Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Naj... Petržalky

Naj… Petržalky

- Petržalka je počtom obyvateľov tretie najväčšie mesto SR. Počet obyvateľov je okolo 132 tisíc, vekový priemer 29,6 ju zaradil medzi medzi najmladšiu mestskú časť Bratislavy
- má najvýhodnejšiu strategickú polohu. Hraničí s 2 štátmi
- najstarší rekreačný parník “Propeler začal premávať v roku 1890, majiteľ Hornes ( 3 lode boli pre 300 pasažierov)
- najmenšiu rozlohu mala Petržalka v roku 1886 (1267 katastrálnych jutár, 103 domov a 594 obyvateľov)
-Dunaj najviac zamrzol v rokoch 1865, 1601, 1606. Ľad bol taký hrubý, že sa dal na ňom založiť oheň
- najdlhšie bol Dunaj zamrznutý v zime v r. 1946-1947. Trvalo to 90dní (18.2-17.3)
- najstaršie prírodné letné divadlo Aréna bolo v blízkosti starého mosta. Vybudovali ho v roku 1828. Existovalo ešte v prvých desaťročiach 20.stor., v prevádzke bolo vždy v mesiacoch jún - august
- najstarší strom je v Sade Janka Kráľa. Je to tis, ktorý si údajne pamätá napoleonské vojny
- na území Petržalky je najväčší výstavný areál Incheba s hotelovým zariadením
- najstaršia a najmenšia ľudová škola bola postavená v r. 1848. Mala jednu triedu a 38 žiakov. Stála na Školskej ulici. V I. ČSR boli trojjazyčné školy
- najdlhšie ročné obdobie je v Petržalke leto, ktoré trvá v priemere 132 dní
- moderné slnečné hodiny, jediné v BA, sú v areály Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Petržalke
- najvyššie situovaná kaviareň mesta je na Novom moste. Vyhliadková kaviareň Bystrica je vo výške 80m na vrchole pylónu. V “nohe“ pylónu je rýchlovýťah v druhej je núdzové schodisko so 430 schodmi
- Starý most spájajúc BA s Petržalkou vydržal už okolo 30 rokov ako jediný most cez Dunaj, hoci bol postavený len ako provízium tesne po 2.sv. vojne
- Najvýznamnejšia rímska lokalita – Gerulata sa nachádza v obvode BA 5, v Rusovciach
- Na území obvodu Bratislava V sú 3 hraničné prechody: Petržalka - Berg, Petržalka - Kittse, Petržalka – Rajka,
- najväčšia katastrofa, ktorú spôsobili plávajúc ľadové kryhy tým, že zatarasili koryto Dunaja, bola v r. 1526, vtedy Petržalku zmietla povodeň takmer úplne
-  najväčšie bratislavské sídlisko, ktoré sa začalo budovať v 70-tych rokoch, má okolo 19000pracovných príležitostí, čo predstavuje 14,9 pracovných príležitostí na 100 obyvateľov
- najstaršia písomná pamiatka je donačná listina Ondreja II. z roku 1225, v ktorej bol vytýčený chotár usadlostí na území dnešnej Petržalky
- z roku 1455 sa zachovala správa o tom, že povozník, ktorý prvý prešiel aj s naloženým vozom po zamrznutom Dunaji z Bratislavy do Petržalky, dostal finančnú odmenu od bratislavského richtára

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk