Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nemecko

rozloha: 356 910 km² ( 7 x SR)
počet obyvateľov: 80 Mil. (16x SR)
štátne zriadenie: demokratická federatívna republika
územné členenie: 16 spolkových krajín ( Schleiswig - Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg – Vorpommern, Nordhein - Westfalen, Sachsen – Anhalt, Brandenburg, Berlin, Saarland, Rheinland – Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen, Baden – Württernberg, Bayern)
hlavné mesto: Berlín
mena: 1 Euro = 100 centov
úradný jazyk: nemecký

vznik a zriadenie: Štát vzniká po rozpode Franskej ríše v 10. storočí. V stredoveku vzniká Svätá ríša národa nemeckého, ktorá je neskôr rozdrobená. Zjednocuje sa v r. 1871 pod Pruskom. Po prehranej 2. svet. vojne bol štát rozdelený na SRN a NDR a ku zjednoteniu dochádza 03.10.1990. Zákonodárny je snem (Bundestag), kancelár Helmut Kohl bol zvolený už po štvrtý raz. Vedúcou stranou je CDU. Prezident je formálnou hlavou štátu je volený na päť rokov voličským zborom, zloženého z delegátov spolkového snemu i krajinných snemov. Dvojkomorový parlament je zložený zo Spolkového snemu a Spolkovej rady.
sociálna starostlivosť a školstvo: Úroveň zdravotníctva a liečebná starostlivosť sú v Nemecku veľmi dobré. Sociálny systém poskytoval také výhody, ako napr. bezplatnú starostlivosť o deti predškolského veku a pod., ale po zjednotení (1990) sa vysoká nezamestnanosť východnej časti stala veľkou záťažou pre štátny rozpočet a výhody takéhoto typu boli zrušené, čo sa prejavilo napr. aj na zníženej pôrodnosti.
Školská dochádzka je i na druhom stupni povinná a bezplatná. Nemecké univerzity majú vysokú úroveň (najnámejšie: v Heidelbergu a Tübingenu, v Marburgu – najstaršia protestanská univerzita, založ. v roku 1527).

povrch: Povrch môžme rozdeliť do troch častí: Severonemecká nížina (tri najväčšie jazerá: Müritz, Sceriner, Plauer), Stredonemecké vysočiny (Schwarzwald, Odenwald, Fichtelgebirge, Bayerische Wald), Alpy ( jazerá ako Bodensse – 538,5 km²,252m široké, najvyšší vrch Zugspitze – 2 962m).

vodstvo: Úmoria: Severné, Baltské a Čierne more, najdôležitejšie rieky: Rýn s prítokmi: Mosela a Main, Labe (pramení v ČR v Krkonošiach, celková dĺžka: 1122 km) s prítokmi Modla, Sala, Havel, ďalej Dunaj (Isar, Inn, Lech), Odra.

klimatické podmienky: západoeurópske mierne a vlhké podnebie

rastlinstvo a živočístvo: lesy (zmiešané, ihličnaté, stromy najmä: borovica, buk, dub) zaujímajú asi štvrtinu celkovej plochy, z pôvodného živočíšstva sa zubor, medveď, rys a vlk zachovali len v rezerváciách, volne žije poľovná zver – zajaci, králici, vysoká zver

nerastné bohactvo: ložiská kamenného uhlia (Porúrie a Sasko – najväčšie zásoby v západnej Európe), hnedé uhlie (Durynsko), draselné soli (Stassfurt a Helberstadt – aj výroba hnojív), medená ruda (Manfeld), uran (Krušné hory), ropa (Hanover), menšie zásoby rúd olova, zinku a striebra. Železná ruda sa dováža. Blízko Míšne sa ťaží kaolín ako základ na výrobu povestného porcelánu. Na území SR registrujeme i dostatočné množstvo stavebného kameňa a hliny na výrobu tehiel. Na ostrove Rujana sa nachádzajú ložiská kriedy. Rašelina sa ťaží v severonemeckej nížine.

priemysel: Nemecko je vysoko rozvinutý priemyslový štát s vyspelým poľnohospodárstvom. Ťažba uhlia a železnej rudy a výroba elektrickej energie (čiastočne sa získava z vodných zdrojov v alpských oblastiach) sú základom hospodárstva. V Nemecku sa stretneme so všetkými odvetviami priemyslu, najdôležitejšie sú hutníctvo a strojárenstvo(Kolín nad Rýnom, Mohuc), elektronika, ťažebný a chemický priemysel atď. Výroba potravinárskeho a spotrebného tovaru je rozšírená po celom území krajiny.

doprava: Moderne riešená hustá dopravná sieť a to železničná, cestná (množstvo diaľnic). Letecká doprava je tiež na vysokej úrovni(Franfurkt nad Mohanom – jedno z najväčších medzinárodných letísk). Asi 6 500 km sú rieky na území Nemecka splavné. Najväčšie prístavy: Hamburg, Bremmen, Roztock, Kiel a Lubeck

poľnohospodárstvo: Poľnohospodárstvoje veľmi vyspelé. Orná pôda zaberá asi 47% z celkovej plochy. Najúrodnejšie sú oblasti okolo riek Rýn, Dunaj a Magdeburská oblasť. Pestuje sa tu žito, ovos, pšenica a jačmeň, darí sa i vinnej réve a tabaku. Z okopanín zemiaky a cukrová repa., v Bavorsku i chmel a ľan.

obyvateľstvo: Prevládajú Nemci, ale nájdeme i národnostné menšiny ako Lužických Srbov, Friskov a dánsku menšinu. Okrem toho v Nemecku nájdeme veľké množstvo cudzincov rôznych národností. Väčšina obyvateľstva pracuje v obchode a v priemysle.
Mníchov
Mníchov bol založený v 8. storočí mníchmi z kláštora pri jazere Tegersee. V roku 1102 sa spomína osada „Markt nach München“ (trhovisko Mníchov). Za skutočný rok založenia sa považuje až rok 1158, kedy tu panoval byvorský vojvoda Heinrich der Löwe.
Námestie Frauenplatzt
Halový chrám neskorogotický Dóm Panny Márie (Frauenkirche) bol postavený J. Gaghoferom v rokoch 1468 –88. Po 2 sv. vojne bol obnovený do pôvodnej podoby. Osemboké stĺpy nesú sieťovú klembu a členia interiér na tri lode. Zo zachovalého zariadenia je najvzácnejší mramorový náhrobok cisára Ľudovíta Bavorského a neskorogotické okenné maľby. Dvojica štíhlych, 99 m vysokých veží, zastrešených okolo roku 1525 renesančnými „vlašskými prilbami“. Južná je prístupná ako rozhľadňa. Frauenkirche je symbolom Mníchova.
Mariánske námestie s fontánou v tvare ryby (Fischbrunnen) z roku 1870 a ranobarokovým Mariánskym stĺpom (Mariensäule) z roku 1638, na ktorom je umiestnená pozlátená renesančná socha Panny Márie. Námestie je zároveň aj centrum Mníchova. Májdeme tu i Novú radnicu ( 1867 – 1908) s 85 m vysokou rozhľadňou a zvonkohrou, Starú radnicu (1470 –1474) a bránu Talbruktor, ktorá bola zničená 2. sv. vojnou a po nej znova postavená. V súčasnosti sa v nej nachádza Múzeum hračiek. Pôvodne gotický Kostol sv. Ducha bol zbarokizovaný a ozdobený o.i. maliarskou výzdobou od bratov Asamovcov. Zaujímavosťou je tiež freska na Isarskej bráne, ktorá znázorňuje vjazd cisára Bavorského do Mníchova po víťaznej bitke v roku 1322. V bráne dnes nájdeme Kabinet kuriozít. Z tohto miesta vidíme Most Ludwigsbrücke (1935) bol postavený na mieste, kde stál drevenný most. Vo Dvornom pivovare, založeným v roku 1589 máme zaistenú stravu s ochutnávkou povestného bavorského piva. Starý dvor - 1. mníchovská rezidencia Wittelsbachovcov. Pôvodný hrad, ktorý vznikol okolo roku 1255 nad bývalým bočným ramenom Isaru. Na južnej strane nádvoria nájdeme hradný arkier, na severnej strane Starého dvora je Hlavný mincový úrad a Hlavná pošta.

Stuttgart
Hlavné mesto Baden – Wüttemberg. Dôležité priemyselné centrum krajiny, ale aj mesto výstav a divadiel s medzinárodným významom. Schwarzwald je známy svojou malebnosťou a je nádherným miestom na dovolenku. No nielen lyžiarskymi strediskami je „Čierny les“ známy. Páni sa nadchýňajú nad produktami automobiliek Mercedes a Porche, optickými a elektronickými prístrojmi, no a dámi možno zaujme toto miesto typyckých krojov (ktoré sa tu dodnes nosia) aj výrobou kukučkových hodiniek. Práve tu sa nachádzajú i najväčšie kukučkové hodiny na svete.

Heidelberg
Malebné mesto s najstaršou univerzitou krajiny (1386). Známe je najmä vykopávkami – „Homo Heidelbergensis“ (500 000 rokov). Mesto je známe aj ako „Centrum mladých romantikov“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk