referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Podiel Slovenska na svetovom kultúrnom dedičstve
Dátum pridania: 26.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 270
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 25.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 42m 50s
Pomalé čítanie: 64m 15s
 

Význam a podiel Slovenska
Kultúrne dedičstvo predstavuje významnú súčasť kultúrnej rôznorodosti, ktorá je z hľadiska trvalej udržateľnej budúcnosti nemenej dôležitá, ako rôznorodosť prírodná. Kultúrna rôznorodosť je nielen nedoceniteľným dedičstvom, ale aj základným predpokladom schopnosti civilizácie adaptovať sa na nepredvídané zmeny podmienok.

Kultúrne dedičstvo je veľmi široký pojem pod ktorým možno rozumieť tak ochranu hmotného dedičstva, predovšetkým hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ďalej verejných zbierok sústredených v múzeách, galériách, knižniciach, archívoch a dokumentačných fondoch aj v iných, najmä výskumných, vedeckých a kultúrnych inštitúciách, ako aj ochranu a starostlivosť o také formy duchovného dedičstva, ktoré latentne existujú v nefixovanej podobe.

Rámcové zásady ochrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky sú v súčasnosti načrtnuté v Programovom vyhlásení vlády SR, kde sa okrem iného vláda zaviazala Zabezpečiť podmienky na poznávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva, vrátane tradičnej a ľudovej kultúry a kultúr menšín., vytvoriť predpoklady účinnej starostlivosti štátu o kultúrne pamiatky., zabezpečiť uchovanie zbierkových fondov v majetku štátu a vytvoriť podmienky na ich ochranu a dopĺňanie.
Pokusom o komplexnú stratégiu naznačujúcu cestu k napĺňaniu ustanovení o ochrane kultúrneho dedičstva v Ústave SR a bližším špecifikovaním tohto pojmu pre kultúrno-politickú, ale aj legislatívnu prax je Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva. Každý kultúrny štát deklaruje svoj vzťah k ochrane kultúrneho dedičstva, formuje a formuluje stratégiu jeho záchrany, využitia a prezentácie.

Niekedy však ide o rozpoluplné tvrdenia alebo lepšie povedané deklarovania ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré na druhej strane môžeme vidieť v tabuľke o príspevkoch Štátneho fondu kultúry ”Pro Slovakia”na obnovu kultúrnych pamiatok, že ich výška od jeho založenia stále klesá aj keď prostriedky potrebné na obnovu a ochranu kultúrnych pamiatok majú rastúcu tendenciu.
Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska.

Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva sú rovnocenné a tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva celého ľudstva.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Správa o stave životného prostredia SR 2001, , www.culture.gov.sk, , Divy Světa, Knižní klub s.r.o., Praha 1993, E.Hochberger, K.Kállay, Divy Slovenska, Ikar a.s. 2003, V.Adamec, N.Jedličková, Slovensko – turistický lexikón, Šport, 1991, Ing.K.Hric a kol., Slovenský raj – turistický sprievodca ČSFR, Šport, 1991, Enviromagazín 4/2000, Agenda 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja. MZP SR, Bratislava, 1996, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Zákon č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.