Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Saudská Arábia

Názov: Saudskoarabské kráľovstvo 

Počet obyvateľov: 22 600 tis. 

Rozloha: 2 240 000 km² 

Štátne zriadenie: absolutistická monarchia 

Náboženstvo: islam 

Úradný jazyk: arabčina 

Národnostná štruktúra: saudskí Arabi- Nomádi 73 %, cudzinci 27 % 

HDP na obyvateľa: skoro 7 000 USD 

Hlavné mesto: Rijád 

Mena: Saudský rial 

Poloha štátu: 

Saudská Arábia zaberá skoro celé územie Arabského polostrova. Susedí so siedmimi štátmi, napr. Irak, Kuvajt, Jordánsko. 

Fyzicko- geografická charakteristika: 

Geomorfologické činitele povrchu:
Až 60 % tejto krajiny tvorí púšť (Rub al- Chálí, Arabská púšť...), orná pôda 40% a podiel lesov je len 0,6 %. Saudskú Arábiu obmýva Červené more, ako aj Perzský, či Akabský záliv. Vyskytujú sa tu aj riečne údolia- Vádí, nachádzajúce sa na púšťach, zvyčajne suché, no po výdatných dažďoch sa naplnia vodou. 

Podnebie:
Je suché, s malým počtom zrážok. V júli teploty presahujú 30 ºC a v januári je 10- 20 ºC. 

Vodstvo:
Takmer žiadne, iba oázy. Preto minú veľa financii na zásobovanie vodou. 

Biosféra:
Keďže väčšinu tvorí púšť, nachádzajú sa tu palmy v oázach a púštne rastlinstvo. Zo živočíchov sú to ťavy a kone.

Socio- ekonomická charakteristika: 

Historia Saudskej Arábie:
V Saudskej Arábii vzniklo jedno z najrozšírenejších náboženstiev na svete- islam. Vtedy sa arabské obyvateľstvo vďaka náboženským sporom rozdelilo na dva kmene Sumitov a Šítov, ktoré pretrvávajú dodnes. Obe tieto skupiny však uznávajú boha Alaha, líšia sa len istými zvyklosťami.
Islam má základných päť pilierov, ktoré musí dodržiavať každý moslim.
Päť pilierov islamu: 1. vyznanie viery v Alaha a jeho proroka Mohameda 
                                 2. aspoň raz za život vykonať púť do Mekky 
                                 3. modliť sa 5- krát denne otočený smerom k Mekke 
                                 4. dodržať pôstny mesiac ramadán 
                                 5. poskytovať almužnu najchudobnejším moslimom 
Obyvateľstvo:
Arabský kmeň Beduínov, ktorí v skupinkách putujú so svojimi zvieratami po púšti (kočovníci).
Sumiti a menšina Šítov, ktorých rozdelili náboženské konflikty. 

Sídla:
Ďalšími väčšími mestami sú napríklad Rijád, Džidda, Mekka a Medina, ku ktorým sa viaže  náboženská história. 

Hospodárstvo:
Poľnohospodárstvo v Saudskej Arábii nie je veľmi rozvinuté, keďže je to z veľkej miery púštnatá krajina. No vďaka modernej zavlažovacej technike vznikli úrodné políčka aj v púšťach.
Napríklad v oázach a na pobreží Perzského zálivu sa pestujú datle, pšenica a káva.
Beduíni zase chovajú ťavy, kone a nejaký dobytok pre svoju potrebu, ale o prosperujúcom hospodárstve tu nemôžeme hovoriť. 

Priemysel tejto krajiny je prevažne ťažobný (ropa, zemný plyn), ale aj spracovateľský (cementársky, hutnícky, či rafinérie olejov) alebo finančníctvo. Až 90 % vyvážaných surovín tvorí ropa a ropné výrobky, zvyšok tvoria petrochemické výrobky. Saudskej Arábii patrí prvenstvo vo svetových zásob a produkcie ropy. 

O krajine: 

Saudská Arábia má veľký nedostatok pitnej vody. Sú predpoklady, že asi o štyridsať rokov bude musieť jej vláda vyčleniť asi 90 miliard na zabezpečenie zásobovania vodou. 
Saudská Arábia sa snažila urovnať všetky konflikty s hraničiacimi štátmi a uzavrela rôzne dohody.
Z tejto krajiny pochádza aj Usama bin Ládin, známy svojim hnutím Taliban v Afghanistane a teroristickými útokmi po celom svete. Usama bi Ládin vyše desať rokov udržoval kontakty s americkou CIA, ktorá ho podporovala v jeho boji proti sovietskej okupácii Afghanistanu. Týmto si vlastne CIA vychovala „mozog teroristov“. 

Kráľom Saudskej Arábie je momentálne Fahd ibn Abd al- Azíz, no korunný princ Abdalláh už od starnúceho kráľa preberá štátne záležitosti. Terajší kráľ je hlavou štátu a predsedom vlády zároveň. Aj parlament- národná poradná rada je každé štyri roky menovaná kráľom. Politické strany sú zakázané. 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk