Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

USA

Najznámejší most v San Franciscu=Golden Gate; Hosp.- svetová hospodárska veľmoc, postupne sa priemyselné strediská presúvajú zo S na J k Mexickým hraniciam; poľnohospodárske oblasti- 1) kukuričné pásmo: j až z od Veľkých jazier, kukurica, sója 2) pšeničné pásmo: západne od kukuričného pásma medzi pohoriami Korrdileri a Apalače, pšenica, cukrová repa, zemiaky, málo zrážok lebo to je medzi pohoriami 3)
bavlníkové pásmo: južnejšie J USA, bavlník, citrusové ovocie, tabak 4) ovocinárska oblasť: Z a V pobrežie (Kalifornia) pri veľkých mestách; priemysel- všetky primyselné odvetvia, priemyselný trojuholník: Boston, Washington; hutnicky priemysel: Velké jazerá, Chicago ; chemický priemysel: pri Mexickom zálive (ropa); strojársky priemysel: výroba automobilov v Ditroid; Sillicon Valley- sú tu výskumné stanice

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk