Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Strediská cestovného ruchu v Japonsku a Číne

Japonsko
Leží východne od Ázijského kontinentu na japonských ostrovoch. Pobrežie obmýva zo západu Japonské more a z východu Tichý oceán. Medzi najvýznamnejšie japonské ostrovy patria: Honšú, Hokkaidó, Kjušú Šikoku.
Podnebie: je ovplyvňované monzúnmi. Sever územia má chladné, stred mierne a juh
Subtropické podnebie. V leto postihujú Japonsko silné dažde, ktoré v auguste
prechádzajú až do monzúnov.
Atrakcie:
■ Tokio: Cisársky palác s parkom a priehradou, Kaligrafické múzeum, Národné múzeum
západného umenia, Múzeum ľudovej kultúry
■ Kjótó: záhrady, Cisársky palác z 10. stor. Zlatý pavilón, chrámy, Botanická záhrada
■ Jamaguči: univerzita z r. 1949
■ Kawasaki: Budhistický chrám z 12. storočia
■ Hirošima: reštaurovaný hrad, Mierový park-pamätník, mesto poznačené atómovou bombou
■ Nagasaki: pamätník zasiahnutia atómovou bombou
■ Sapporo: Olympijské mesto (1972)
■ Kobe: Mesto chrámov
■ Nagano: chrám Zenkódži, múzeum Togakure s artefaktami Ninjov, 1998 olympiáda
■ Nagoja: zámok zo 17. storočia
■ Ósaka: hrad zo 16. storočia
Zaujímavosti:
■ kimono: tradičný odev
■ karaoke: spievanie v baroch
■ kabuki: 5-hodinové divadelné predstavenie
■ bojové umenia: džudo, karate, kung fu
■ najvyššia hora: Fudži
■ podmorský tunel: medzi ostrovmi Kjúšu a Honšú
■ zábavný park: Expoland v Osake

Čína
Územím Číny pretekajú dva veľké riečne systémy, ktoré viac-menej ovplyvnili aj rozvoj kultúry: Žltá rieka a systém Západnej rieky. Na juhu je systém pohorí, oddelené panvami a riečnymi naplaveninami. Na severe je Veľká nížina.
Poľnohospodárstvo:
- je ekonomickým základom Číny. Pestuje sa: proso, pšenica, strukoviny, konope, ryže,
uhorky, melóny, kukurica
Chov:
- hovädzí dobytok, ovce, kove, hydina, priadka morušová
Remeslá:
-hrnčiarstvo, zlievačstvo, tkáčstvo, tesárstvo, textilná výroba, rezbárstvo
Osídlenie:
- kolíska čínskej kultúry sa rozprestiera na severe
- medzi západnou a východnou Čínou sú veľké rozdiely, východ je rozvinutejší
a zaľudnenejší
Mestá:
- Peking: hlavné mesto
- Hongkong: priemyselné centrum
- Šahghaj: najväčšie mesto
Čína má v súčasnosti viacero problémov:
- nedostatočné dodržiavanie ľudských práv
- veľké rozdiely medzi mestom a vidiekom, vnútrozemím a pobrežnými oblasťami
- regulácia prirodzeného prírastku obyvateľstva
Dopravná sieť:
- málo rozvinutá, železnice spájajú najdôležitejšie ekonomické centrá

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk