referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Krásy a vzácnosti slovenskej prírody
Dátum pridania: 21.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelyn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 925
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Turecká bola kedysi vychýreným turistickým strediskom. Konali sa tu prvé krnačkové preteky a každoročne sú tu preteky vo varení halušiek. V súčasnosti je po neúspešnej  privatizácii schátraná hoci v minulosti ju navštevovali domáci a zahraničný turisti, ktorá poskytovala v zime ideálne lyžiarske podmienky.  Z Veľkej Fatry som navštívil Harmaneckú jaskyňu, ktorá je má bohatú bielu sintrovú výzdobu, ktorej symbol je Kamenná váza vo Veľkej sieni. Harmaneckú Tisinu, ktorá je vhodná pre začínajúcich horolezcov.  

 5. kapitola - Devastácia prírody
Hlavná príčina devastácie životného prostredia je neuvážená ľudská činnosť. Našou činnosťou dochádza k zvyšovaniu obsahu oxidu uhličitého v atmosfére a tým k stúpajúcemu tzv. skleníkovému efektu. Rastom intenzity UV žiarenia dochádza k zvýšeniu výskytu rakoviny, dochádza k poškodeniu vegetácie. Ľudskou činnosťou došlo na Zemi k redukcii lesných porastov o 20% celkovej plochy zemegule. Atmosféru zaťažujú jedovaté látky, prevažne priemyslové: oxid siričitý - vzniká pri spaľovacích procesoch, oxidy dusíku - pri spaľovaní, doprave, majú za následok inverznú situáciu v priemyslových oblastiach, oxid uhličitý - pri nedokonalom spaľovaní fosílnych palív.
             
Dva podstatné životné priestory sú ľudskou činnosťou obzvlášť ohrozené: porasty mokrých stanovíšť (rašeliništia, močiare) a lesy. Je iste že najviac škodí planéte človek, čo je veľmi smutné. Vo vysokohorskom prostredí sa hromadí, vďaka nedisciplinovanosti a ľahostajnosti, odpad, najmä papier, plasty, konzervy. Jeho likvidácia je však problémom. Celá práca o záchranu krás Slovenska bude márna, ak prehráme zápas o vodu, o vzduch a o pôdu. Tu by sa straty nedali rátať. Zbytočne by sme ich rátali, pretože krásy našej prírody sú nevyčísliteľné. Nielen naša krajina sa dostáva do ekologických problémov, ale všetky krajiny sveta. Teraz nám musí záležať na všetkom živom, neživom, čo sa nachádza v našej prírode. Vznikajú nové Národné parky, chránené krajinné oblasti, ale ani mnohých neodradí, honbou za peniazmi.

Poľujú na zvieratá, kradnú vajcia zákonom chránenému vtáctvu a ničia prírodu. Na ochranu krajiny sa v roku 1995 konala Konferencia o Zemi. Bola zameraná : ako uspokojiť potreby súčasnej a budúcej generácie, ako udržať kvalitu života a ako zachovať prírodné prostredie.

Je smutné, že ľuďom je ťažké, po dojedený zobrať plechovku alebo konzervu naspäť so sebou. Mnoho ľudí nerešpektuje vyznačenia chodníkov, tabúľ, pokynov a nariadení. Nerešpektovanie alebo podcenenie pokynov a nariadení, sú príčinami nehôd. Jednou z hlavných úloh ochrany prírody je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovenie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.  

6. kapitola - Záver             
Hoci príroda je to najcennejšie, čo ľuďom Zem dala, my - ľudia si neuvedomujeme, že o túto krásu môžeme prísť, ak sa k nej budeme správať, tak ako doteraz - ľahostajne. Som rád, že máme takú nádhernú prírodu, akou je tá naša. Naša príroda to nie sú len národné parky, chránené oblasti, ale sú to aj lúky, vrchy, ktoré nie sú zákonnom chránené, ale mali by sme si ich vážiť a starať sa o ne, pretože na tých lúkach sa v budúcnosti môžu hrať naše deti - tak sa snažme uchovať im krásne dedičstvo. Príroda  skrýva mnohé tajomstvá, krásy, na človeka pôsobí povzbudivo, môžeme v nej hľadať útočisko a pomoc v ťažkých životných situáciách.
Naše národné parky ukrývajú okrem prírodných krás a lesných zvierat  aj povzbudivé látky, ktoré môžeme porovnať s liekmi: sú rovnako bohaté na vitamíny, minerálne soli a prírodné antibiotiká, a pritom neobsahujú nijaké chemické prvky.Z mojej práce vyplýva, že príroda je ľuďom na úžitok a je dôležitou súčasťou nášho života,  preto by sme s prírodou mali žiť v mieri!

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.