Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Brusel – Paríž - Luxemburg: 7- dňový poznávací zájazd

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Cestovná kancelária: SILVIATOUR, s.r.o.
Číslo zájazdu: 13/00
Termín zájazdu: 14.06. – 21.06.2000
Počet účastníkov: 37 (+ 1 sprievodca, + 2 vodiči)
Sprievodca: Silvia Havelková
Vodiči: Martin Nový
Rudolf Šišovský
Doprava: klimatizovaný autobus Karosa, ŠPZ: TN 429 AD

I1
Privítanie sprievodcu
Dobrý deň, volám sa Silvia a spolu s našimi šoférmi Martinom a Rudolfom Vás vítam v mene cestovnej kancelária Silviatour. Našou úlohou je sprevádzať Vás počas zaujímavého autokarového zájazdu Brusel – Paríž – Luxemburg.
Počas našej cesty budeme robiť pravidelné hygienické prestávky, približne každé štyri hodiny. Prosíme Vás, aby ste šoférmi stanovený čas odchodu vždy dodržiavali. Cez prestávky je možnosť si u nás zakúpiť capucino, čaj, nealkoholické nápoje, horúcu čokoládu, pivo a polievku. Platba je možná v slovenských a českých korunách.
Pevne verím, že naša cesta bude príjemná a Vaša dovolenka sa stane pre Vás nezabudnuteľnou v pozitívnom slova zmysle. Prajeme Vám príjemnú cestu!

Adresy zastupiteľských úradov:
Rakúsko:Veľvyslanectvo s konzultárnym oddelením
Armbrustergasse 24
1190 Wien
tel.č.: 0043/1/37 13 09


Nemecko: Botschaft der Slowakischen Republik
August – Bier – Str. 31
531 29 Bonn
tel.č.: 0049/228/914 550, 914 5538

Aussenstelle Berlin
Leipzigerstr. 36 (Ecke Charlottenstr. 24)
101 17 Berlin
tel.č.: 0049/30/204 4007, 204 4538, 208 2459

Generálny konzulát
Vollmannstr. 25d
819 25 München
tel.č.: 0049/89/910 2060

Francúzko:Ambassade de la Repubique Slovaque
Rue du Ranelagh 125
750 16 Paris
tel. č.: 0033/1/441 451 20

Belgicko:Ambassade de la Republique Slovaque
118 Avenue Brügmann
1060 Bruxelles
tel. č.: 0032/2/3433505

Holansko: Embassy of the Slovak Republic, Parkweg 1
Den Haag, Nethelands (Pays – Bas)
tel. č.: 0031/70/4167 –770, -775

Luxembursko: The Ambassy of Luxemburg
to the Slovak Republik
34, rue du Marché aux Herbes
L – 1728 Luxemburg
0035/2/4728410
Vízová povinnosť
Belgicko – vízová povinnosť je zavedená od 13.04.2000.
Luxembursko – vízová povinnosť je zrušená od 17.05.2000.
Holansko – tranzitné vízum

PROGRAM
14.06.2000
7,00 – odchod z autbusovej stanice v Trenčíne
prehliadka Viedne (Hofburg, Stephansdom, Schönbrunn)

15.06.2000
Mníchov – prehliadka mesta (Frauenkirche – Dom panny Márie, Nová radnica, Kostol sv. Ducha, Isarská brána)
zabezpečený neskorý obed vo Dvornom pivovare v Mníchove s ochutnávkou piva
ubytovanie v penzióne pred Stuttgartom

16.06.2000
prehliadka Bruselu (Grand palas, Manekínpíz, Atómium)
ubytovanie sa

17.06.2000
návšteva Waterloo

18.06.2000
prehliadka Paríža

19.06.2000
Loure

20.06.2000
Luxemburg – prehliadka mesta (gotická katedrála Liebfrauenkathedrale)

I2
RAKÚSKO
Predvoľba do Rakúska 0043, Viedeň 0043/1, Linz 0043/70
rozloha: 83 853 km² (takmer 2x SR)
počet obyvateľov: 7,7 Mil.
štátne hranice: Rakúsko leží v strednej Európe. Nemá prístup k moru. Susediace štáty sú: Nemecko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko a Lichtenštajnsko.
štátne zriadenie: neutrálna, parlamentno-demokratická spolková republika
územné členenie: Tri štvrtiny územia zaberajú Alpy. Najvyššiu výšku dosahuje Grossglockner, a to 3.797 metrov nad morom. Severné Rakúsko leží na Viedenskej pánvi. Z politického hľadiska sa Rakúsko delí na spolkové krajiny - 9 samostatných spolkových krajín (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberöstereich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien).
hlavné mesto: Viedeň
mena: EURO (V minulosti ATS - rakúsky šiling)

obyvateľstvo: Rakúšania, národnostné menšiny Slovinci,Česi, Slováci, Maďari
náboženská príslušnosť: kresťanské (83%), moslimské a i.
úradný jazyk: nemecký (južná časť je oficiálne dvojjazyčná: nemčina a slovienčina)
vznik a zriadenie: Rakúsko patrí medzi najstaršie osídlené oblasti Európy. Prvé stopy ľudského osídlenia zaznamenávame už 5000 rokov pred n. l..V 6. – 7. stročí vznikla na tomto území Franská ríša. Najväčší rozvoj bol zaznamenaný za vlády Karola Veľkého, kedy vznikli dve časti - Ostmark a karantanische Mark. (Z Ostmark – Mal Ostarrichi - dnešné Österreich). Z najvýznamnejších panovníkov treba spomenúť Habsburgovcov a to Máriu Teréziu a jej syna Jozefa II., ktorí sa zaslúžili o mnohé reformy (napr. zavedenie nemčiny ako spisovného jazyka). V r. 1866 sa Rakúsko dohodlo s Maďarskom a vznikla „zdvojená“ monarchia Rakúsko –Uhorsko. Monarchia sa rozpadla s koncom 1. sv. vojny a 12.novembra 1918 vznikla republika. 15. mája 1955 bola prijatá neutralita Rakúska a preto je tento sviatok i národným štátnym sviatkom. V tom istom roku sa pridelilo Rakúsko k štátom UNO.
Hlavou štátu je spolkový prezident, volený každých 6 rokov, ktorý vymenuváva tzv. Bundeskanzlera, stojaceho na čele spolkovej vlády. Spolkový parlament je tvorený dvomi časťami – Spolkovou radou (Bundesrat) a Národnou radou (Nationalrat). Právo voliť majú všetci občania starší ako 19 rokov.
sociálna starostlivosť a školstvo: Sociálne poistenie v Rakúsku patrí medzi tie najstaršie na svete (1888). Okrem úrazového a zravotného poistenia sa stretávame i spoistením invalidným, dôchodkovým a nezamestnaneckým.
Povinnú školskú dochádzku zaviedla už Mária Terézia a tá je v platnosti dodnes. Týka sa detí od 6 do 15 rokov. V Rakúsku nájdeme päť univerzitét: najstaršia sa nachádza vo Viedni, ďalšie sú v Linzi, Salzburgu, Grazi a Innsbrucku.
povrch: Rakúsko je krajinou prevažne hornatou. Najväčší podiel majú Východné Aply, ktoré sa delia do troch zón: Severné Alpy (Salzburger Kalkalpen – Salzkammergut a Dachsteinmassiv), Centrálne Alpy (Hohen Tauer s najväčším vrchom Rakúska – Großglockner – 3 797m) a Južné Alpy (Karnischen Alpen a Gailtaler Alpen).
Nížiny: Panonská nížina, Marchfeld a Wiener Becker. Alpsk0 priesmyky (Arlbergpaß, Brennerpaß) hrajú dôležitú úlohu vzhľadom na to, že Rakúsko svojou polohou je dôležitým tranzitným štátom.
vodstvo:Dunaj, tečúci do Čierneho mora, je najdôležitejšou riekou Rakúska . Jeho prítoky sú: Inn, Salzach, Traun,Enns, Drau, Krems a March. Rýn spája Rakúsko s o Severným morom. Energia riečneho toku je významne využitá.
Rakúsko je charakteristické množstvom jazier – Allersee, Traunsee, Mondsee, Wolfgangsee, Zellersee, Hallstättersee, Neusiedlungsee ( zvané aj „Burgendlandské more“ 320 km², len 2-4 m hlboké), Bodensse (na hraniciach s Nemeckom).
klimatické podmienky: Podnebie je mierne kontinentálne, predovšetkým v nížinách. Pohoria majú drsnejšie horské podnebie s nižšími teplotami. Viedeň má priemernú ročnú teplotu 9,1 stupňa Celzia a zrážok 647 mm. Teplota v jaunári klesá na mínus 1,7 stupňa Celzia a v júli stúpa na 19,4 stupňa Celzia. Najvyššie teploty sa v Rakúsku vyskytujú v júli a v auguste, spravidla do 25 stupňov Celzia. Najchladnejší je január a december, čo je dané Alpským prostredím.
nerastné bohactvo: V Rakúsku sa ťaží ropa a zemný plyn (Niederösterreich), známou ropnou rafinériou je Viedeň - Schwechat. Náleziská železnej rudy nájdeme v Steiermarku, Kärten a v okolí Salzburgu. V Steiermarku sa získava aj hnedé uhlie a magnezit. Salzkammergut je bohatý na náleziská soli.
priemysel: Veľký význam majú vodné elektrárne (na riekach Ill,Drau, Salzach, Enns a Dunaj). Na čele ťažkého priemyslu stojí automobilový (Wiener Becker, Graz a Steyr – špecialisti na traktory a nákladné automobily).

Koncern VÖEST – Alpine AG patrí k najväčším producentom železa na svete.
Rozvinutý je i textilný a elektonický priemysel. Produkcia chemického priemyselu (Bregenz) je zameraná na umeleé hnoty, syntetické vlákna a hnojivá. Vďaka rozsiahlym lesom prekvitá i drevopriemysel a produkcia papiera. (Kärten, Steiermark, Niederösterreich), stará tradícia sklárstva a výroba porcelánu stále traduje.
Rakúsko má cestovný ruch veľmi rozvinutý. Tvorí dôležité odvetvie priemyslu. Najdôležitejšou oblasťou cestovného ruchu je Tirol.
poľnohospodárstvo: Hoci má Rakúsko len málo ornej pôdy, produkciu aj v tomto odvetví zaznamenáva veľmi intenzívnu. Pestuje sa najmä kukurica, obilniny, ovocie, víno, zemiaky, a cukrová repa.
obyvateľstvo: Rakúšania tvoria samostnú národnosť, ale na území stretneme množstvo Slovincov, Kroatov, Maďarov a vo Viedni Čechov a Slovákov. Viac ako 20% obyvateľstva nájdeme práve v hlavnom meste.
osobnosti:
• J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, J. Brahms, J. Strauss, F. Lehár - hudobní skladatelia
• G. Klimt, O. Kokoschka, A. Kubin - maliari
• F. Hundertwasser – architekt
• Sigmund Freud - psychiater

štátne sviatky - 1. a 6. január, Veľkonočná nedeľa a pondelok 15. a 16. apríl, 1.a 24. máj, 3., 4. a 14. jún, 15. august, 26. október, 1. november, 8., 25. a 26. december.
zaujímavosť: Rakúske cukrárne patria medzi špičku. Rovnako ich obľubujú domáci i turistii. Ak budete mať možnosť navštíviť cukráreň, nenechajte si ujsť niektorý z nasledujúcich zákuskov: Apfelstrudel, Sachertorte, Dobostorte, Rehrcken alebo Esterházytorte.
atrakcie a pamätihodnosti (mimo Viedne):
• Linz - Landeshaus
• Ľadovce
• Salzburg - Mozartov rodný dom
• Klagenfurt - Galéria, Botanická záhrada
• Krimml - Vodopád
• Innsbruck - Univerzita zo 17. storočia
• Passau - hraničné mestečko
• Golfové ihrisko - Semmering, Lechner Zöbern
• Zábavný park a ZOO v St. Margarehen
• Safari park Gaenserndorf
• Termálny vodný park Watzmann Sallerhof
• Horolezecká škola v Puchbergu
• Jaskyňa Hermannshöhle - trištvrtehodinová prehliadka jaskyne v Kirchbergu v Dolnom Rakúsku
• Innsbruck - Alpská zoologická záhrada
• Letná sánkarská dráha - St. Corona - Dráha so zátačkami a tunelmi
• Schlegeisstausee - Priehrada s dĺžkou priehradného múru 725 m, výškou 131 m
I3
Viedeň
- je hlavným mestom a súčasne jednou z deviatich spolkových krajín Rakúska. Je sídlom prezidenta, spolkovej vlády a najvyšších orgánov
- je hospodárskym, finančným, obchodným, priemyselným, kutúrnym, vedeckým, politickým, duchovným a správnym centrom Rakúska.
Mesto je rozdelené na 23 okresov a má cca 1,8 milióna obyvateľov a najvyšší podiel zamestanosti v krajine. (Každý štvrtý Rakúšan pracuje vo Viedni.)
História mesta je veľmi bohatá. Spomenúť treba Rimanmi založené vojenské opevnenie Vindobona (okolo roku 100), ktoré slúžilo ako obrana poti Germánom, okolo ktorého vzniklo malé mastečko. V rokoch 1282 –1918 bola Viedeň sídlom Habsburgovcov.
Viedeň ponúka návštevníkom množstvo zaujímavostí vo forme múzeí, knižníc, galérií, stavieb.

I4
Viedenská štátna opera patrí k najvýznamnejším na svete. Operné pradstavenia sa tu konajú už od roku 1688. Budova vznikala v rokoch 1861 –1869 a preto nesie prvky francúzkej renesancie.Autormi projektu boli August von Siccardsburg a Eduard van der Nüll. Zaujímavé je, že ani jeden z nich sa nedožil otvorenia, ktoré sa nieslo v znamení Mozartovej opery Don Giovanni. Počas 2. sv. vojne bola opera zasiahnutá bombou, no v roku 1955 sa dočkala svojho druhého otvorenia. Opera zaberá 9 000m², trojdielny priestor javiska až
1 500m². Každoročne sa vo Viedenskej štátnej opere posledný fašiangový štvrtok koná povestný Viedenský ples.

I5
Hoffburg- cisársky hrad bol viac ako šesť storočí sídlom rakúskych panovníkov, dva a pol storočia sídlom nemeckých cisárov a v súčasnosti je sídlom hlavy rakúskeho štátu. Komplex pozostáva z desiatich budov a je prehľadom sedemstoročnej stavebnej histórie. Stretávame sa s gotikou, renesanciou, barokom, rokokom, klasicizmom i začiatkom priemyselnej revolúcie. Hoffburg zaberá 240 000 m² a obsahuje 18 traktov, 54 schodíšť, 19 dvorov a 2 600 miestností. Pracuje v ňom 5 000 ľudí.
Najstaršia časť hradu je Schweizerhof, postavený koncom 13. storočia. Sprístupné sú Apatmány Františka Jozefa, Alžbetine a Alexandove apartmány a v letných mesiacoch je možno obdivovať predstavenia španielskej jazdeckej školy. Svetská a cirkevná klenotnica majú neoceniteľnú umeleckú, historickú a materiálnu hodnotu. Klenoty sú uschovávané v 21 miestnostiach a ich základom je zbierka Ferdinanda I.

I6
Stephansdom – jeden z dvoch symbolov Viedne (druhým je Riesenrad – obrovské kolo s priemerom 61m zostrojené angličanom B.Bassetom v roku 1897) dominuje so svojou 137m vysokou vežou. Je najvýznamnejšou gotickou stavbou v Rakúsku. Stephansdom sa buduje od 12. storočia (prezentuje históriu ôsmych storočí) a je acibiskupskou katedrálou. Južná (najvyššia) veža pochádza z 15. storčia. Strecha a mnohé ďalšie časti boli zničené v r. 1945 požiarom a celé Rakúsko sa postaralo o rekonštrukciu, ktorá trvala 14 rokov. Severná (Orlia) veža zostala nedokončená. Povesť hovorí, že staviteľ Hans Puchsbaum v snahe čo najrýchlejšie dokončiť dielo podpísal zmluvu s diablom a keď raz vyslovil meno svädca, zhodil ho diabol do priepasti a veža ostala nedokončená. Tu sa stretneme aj s 21 ton vážiacim zvonom (napodobnenina originálu z r. 1711, ktorý bol v r 1945 zničený). Dnes stavbe škodí znečistené ovzdušie a veža sa musí umývať výlučne čistou vodou a kefami. Konzervačné prípravky sú vylúčené. V dóme sa stretneme s o štyrmi kaplnkami (sv. Eligia, sv. Barbory, sv. Kataríny a Tirna), oltármi (Hlavý, Fridrichov), baldachýnmi (od Jana z Prachatíc, s Pötscherskou madonou), a ostatnými neodlúčiteľnými súčasťami stavby.
I7
Baroková letná rezidencia Habsburgovcov – zámok Schönbrunn s 1 441 izbami a sálami bola stavaná v rokoch 1696 – 1730. (Sprístupnených je ich 42, napr. Orechová izba, s lustrom s pravým zlatom, Žltý salón s bielymi mramorovými hodinami od Napoleóna III., Čínsky okrúhly kabinet s tajným schodišťom, obľúbená izba Márie Terézie - Miliónová izba obložená ružovým drevom, potiahnutého zlatom a vsadenými 260-timi cennými indickými pergamentovými muniatúrami a mnoho ďalších.) V r. 1805 sa do najobľúbenejších izieb Márie Terézia nasťahoval Napoleón I.
Park má rozlohu 24 000m² a o.i. tu nájdeme i najstaršiu ZOO v Strednej Európe (1752), kde žije asi 750 druhov zvierat. Pomenovanie „Pekná studňa“ získal park podľa Cisárskej studne o ktorej sa hovorí, že kto sa z nej napije, stane sa a zostane krásnym. S motívmi gréckej mitológie sa stretneme pri Neptúnovej studni.

I8
Hundertwasserhaus - v r. 1983 – 1985 sa zrodil dom „nepriateľa architektov“ Friedensreich Hunderwassera, v ktorom bývajú prevažne umelci. Architektúra domu je veľmi nezvyčajná – 50 rôznych bytov rôznych kvalít (rozličná veľkosť, jedno i dvojpodlažné, slnečné i bez slnka, s výhľadom do ulice i do dvora, hlučné i tiché, so záhradou i bez nej atď.), terasová kaviareň, ordinácia... Stretávame sa s „toleranciou nepravidelnosti“ – zaoblenými rohmi budovi, rôznymi veľkosťami okien, v interiéry s krivými stenami, rôznymi výškami... Budovu zdobia dve zlaté cibuľovité vežičky , sĺpy, fontánky, sošky. Pre mnohých je stavba gýčom, pre iných umelecké dielo.

I9
Salzburg
- ovplýva kultúrnymi pamiatkami (zámok Mirabell s presnulou záhradou), nazývaný je aj „rakúskym Rímom“. Narodil sa tu W. A. Mozart (1756), takže tu nájdeme v jeho rodnom dome múzeum. Konajú sa tu festivaly: „Salzburger Festspiele“, „Osternfestspiele“ a „Pfingkonzerte“.

I10
NEMECKO
Telefónna predvoľba do Nemecka je 0049
rozloha: 356 910 km² ( 7 x SR)
počet obyvateľov: 80 Mil. (16x SR)
štátne zriadenie: demokratická federatívna republika
územné členenie: 16 spolkových krajín ( Schleiswig - Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg – Vorpommern, Nordhein - Westfalen, Sachsen – Anhalt, Brandenburg, Berlin, Saarland, Rheinland – Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen, Baden – Württernberg, Bayern)
hlavné mesto: Berlín
mena: EURO (V minulosti 1 nemecká marka (DM) = 100 fenigov)
úradný jazyk: nemecký

vznik a zriadenie: Štát vzniká po rozpode Franskej ríše v 10. storočí. V stredoveku vzniká Svätá ríša národa nemeckého, ktorá je neskôr rozdrobená. Zjednocuje sa v r. 1871 pod Pruskom. Po prehranej 2. svet. vojne bol štát rozdelený na SRN a NDR a ku zjednoteniu dochádza 03.10.1990. Zákonodárny je snem (Bundestag), kancelár Helmut Kohl bol zvolený už po štvrtý raz. Vedúcou stranou je CDU. Prezident je formálnou hlavou štátu je volený na päť rokov voličským zborom, zloženého z delegátov spolkového snemu i krajinných snemov. Dvojkomorový parlament je zložený zo Spolkového snemu a Spolkovej rady.
sociálna starostlivosť a školstvo: Úroveň zdravotníctva a liečebná starostlivosť sú v Nemecku veľmi dobré. Sociálny systém poskytoval také výhody, ako napr. bezplatnú starostlivosť o deti predškolského veku a pod., ale po zjednotení (1990) sa vysoká nezamestnanosť východnej časti stala veľkou záťažou pre štátny rozpočet a výhody takéhoto typu boli zrušené, čo sa prejavilo napr. aj na zníženej pôrodnosti.
Školská dochádzka je i na druhom stupni povinná a bezplatná. Nemecké univerzity majú vysokú úroveň (najnámejšie: v Heidelbergu a Tübingenu, v Marburgu – najstaršia protestanská univerzita, založ. v roku 1527).
povrch: Povrch môžme rozdeliť do troch častí: Severonemecká nížina (tri najväčšie jazerá: Müritz, Sceriner, Plauer), Stredonemecké vysočiny (Schwarzwald, Odenwald, Fichtelgebirge, Bayerische Wald), Alpy ( jazerá ako Bodensse – 538,5 km²,252m široké, najvyšší vrch Zugspitze – 2 962m).
vodstvo: Úmoria: Severné, Baltské a Čierne more, najdôležitejšie rieky: Rýn s prítokmi: Mosela a Main, Labe (pramení v ČR v Krkonošiach, celková dĺžka: 1122 km) s prítokmi Modla, Sala, Havel, ďalej Dunaj (Isar, Inn, Lech), Odra.
klimatické podmienky: západoeurópske mierne a vlhké podnebie
rastlinstvo a živočístvo: lesy (zmiešané, ihličnaté, stromy najmä: borovica, buk, dub) zaujímajú asi štvrtinu celkovej plochy, z pôvodného živočíšstva sa zubor, medveď, rys a vlk zachovali len v rezerváciách, volne žije poľovná zver – zajaci, králici, vysoká zver
nerastné bohactvo: ložiská kamenného uhlia (Porúrie a Sasko – najväčšie zásoby v západnej Európe), hnedé uhlie (Durynsko), draselné soli (Stassfurt a Helberstadt – aj výroba hnojív), medená ruda (Manfeld), uran (Krušné hory), ropa (Hanover), menšie zásoby rúd olova, zinku a striebra. Železná ruda sa dováža. Blízko Míšne sa ťaží kaolín ako základ na výrobu povestného porcelánu. Na území SR registrujeme i dostatočné množstvo stavebného kameňa a hliny na výrobu tehiel. Na ostrove Rujana sa nachádzajú ložiská kriedy. Rašelina sa ťaží v severonemeckej nížine.
priemysel: Nemecko je vysoko rozvinutý priemyslový štát s vyspelým poľnohospodárstvom. Ťažba uhlia a železnej rudy a výroba elektrickej energie (čiastočne sa získava z vodných zdrojov v alpských oblastiach) sú základom hospodárstva. V Nemecku sa stretneme so všetkými odvetviami priemyslu, najdôležitejšie sú hutníctvo a strojárenstvo(Kolín nad Rýnom, Mohuc), elektronika, ťažebný a chemický priemysel atď. Výroba potravinárskeho a spotrebného tovaru je rozšírená po celom území krajiny.

doprava: Moderne riešená hustá dopravná sieť a to železničná, cestná (množstvo diaľnic). Letecká doprava je tiež na vysokej úrovni(Franfurkt nad Mohanom – jedno z najväčších medzinárodných letísk). Asi 6 500 km sú rieky na území Nemecka splavné. Najväčšie prístavy: Hamburg, Bremmen, Roztock, Kiel a Lubeck
poľnohospodárstvo: Poľnohospodárstvoje veľmi vyspelé. Orná pôda zaberá asi 47% z celkovej plochy. Najúrodnejšie sú oblasti okolo riek Rýn, Dunaj a Magdeburská oblasť. Pestuje sa tu žito, ovos, pšenica a jačmeň, darí sa i vinnej réve a tabaku. Z okopanín zemiaky a cukrová repa., v Bavorsku i chmel a ľan.
obyvateľstvo: Prevládajú Nemci, ale nájdeme i národnostné menšiny ako Lužických Srbov, Friskov a dánsku menšinu. Okrem toho v Nemecku nájdeme veľké množstvo cudzincov rôznych národností. Väčšina obyvateľstva pracuje v obchode a v priemysle.
náboženská príslušnosť: kresťanské (71%) a i.
štátne sviatky: 1. a 6. január, 13., 15. a 16. apríl, 1. a 24. máj, 3., 4. a 14. jún, 8. a 15. august, 3. a 31. október, 1. a 21. november, 25. a 26. december

známe osobnosti:
• Bertold Brecht - divadelný dramatik
• A. Drer - maliar a grafik
• Goethe, Schiller, T. Mann, A. Zweig, E.M. Remarque - spisovatelia
• bratia Grimmovci - rozprávkári
• I. Kant - filozof
• J.S. Bach, G.F. Händel, C.M. von Weber, F. Mendessohn-Bartholdy, R. Schumann, R. Wagner, J. Brahms - hudobní skladatelia

I11
Mníchov
Mníchov bol založený v 8. storočí mníchmi z kláštora pri jazere Tegersee. V roku 1102 sa spomína osada „Markt nach München“ (trhovisko Mníchov). Za skutočný rok založenia sa považuje až rok 1158, kedy tu panoval byvorský vojvoda Heinrich der Löwe.

I12
Námestie Frauenplatzt
Halový chrám neskorogotický Dóm Panny Márie (Frauenkirche) bol postavený J. Gaghoferom v rokoch 1468 –88. Po 2 sv. vojne bol obnovený do pôvodnej podoby. Osemboké stĺpy nesú sieťovú klembu a členia interiér na tri lode. Zo zachovalého zariadenia je najvzácnejší mramorový náhrobok cisára Ľudovíta Bavorského a neskorogotické okenné maľby. Dvojica štíhlych, 99 m vysokých veží, zastrešených okolo roku 1525 renesančnými „vlašskými prilbami“. Južná je prístupná ako rozhľadňa. Frauenkirche je symbolom Mníchova.

I13
Mariánske námestie s fontánou v tvare ryby (Fischbrunnen) z roku 1870 a ranobarokovým Mariánskym stĺpom (Mariensäule) z roku 1638, na ktorom je umiestnená pozlátená renesančná socha Panny Márie. Námestie je zároveň aj centrum Mníchova. Májdeme tu i Novú radnicu ( 1867 – 1908) s 85 m vysokou rozhľadňou a zvonkohrou, Starú radnicu (1470 –1474) a bránu Talbruktor, ktorá bola zničená 2. sv. vojnou a po nej znova postavená. V súčasnosti sa v nej nachádza Múzeum hračiek. Pôvodne gotický Kostol sv. Ducha bol zbarokizovaný a ozdobený o.i. maliarskou výzdobou od bratov Asamovcov. Zaujímavosťou je tiež freska na Isarskej bráne, ktorá znázorňuje vjazd cisára Bavorského do Mníchova po víťaznej bitke v roku 1322. V bráne dnes nájdeme Kabinet kuriozít. Z tohto miesta vidíme Most Ludwigsbrücke (1935) bol postavený na mieste, kde stál drevenný most. Vo Dvornom pivovare, založeným v roku 1589 máme zaistenú stravu s ochutnávkou povestného bavorského piva.

I14
Starý dvor - 1. mníchovská rezidencia Wittelsbachovcov. Pôvodný hrad, ktorý vznikol okolo roku 1255 nad bývalým bočným ramenom Isaru. Na južnej strane nádvoria nájdeme hradný arkier, na severnej strane Starého dvora je Hlavný mincový úrad a Hlavná pošta.
I15
Stuttgart
Hlavné mesto Baden – Wüttemberg. Dôležité priemyselné centrum krajiny, ale aj mesto výstav a divadiel s medzinárodným významom. Schwarzwald je známy svojou malebnosťou a je nádherným miestom na dovolenku. No nielen lyžiarskymi strediskami je „Čierny les“ známy. Páni sa nadchýňajú nad produktami automobiliek Mercedes a Porche, optickými a elektronickými prístrojmi, no a dámi možno zaujme toto miesto typyckých krojov (ktoré sa tu dodnes nosia) aj výrobou kukučkových hodiniek. Práve tu sa nachádzajú i najväčšie kukučkové hodiny na svete.

I16
Heidelberg
Malebné mesto s najstaršou univerzitou krajiny (1386). Známe je najmä vykopávkami – „Homo Heidelbergensis“ (500 000 rokov). Mesto je známe aj ako „Centrum mladých romantikov“.

I17
HOLANSKO
Predvoľba do Holandska 0031, Amsterdam 0031/20, Rotterdam 0031/10
rozloha: 37.330 kilometrov štvorcových. Rozloha Holandských Antíl je 961 kilometrov štvorcových .
územie: Holandsko leží v severozápadnej Európe. Patrí medzi krajiny Beneluxu. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Severné more. Susedí s Belgickom a Nemeckom. K Holandsku patria Holandské antily, ktoré ležia v Karibskom mori na ostrovoch Curacao, Aruba, Bonaire, Sin Maarten, Sint Eustasius, Saba a ďalších.
administratívne členenie: Z politického hľadiska sa Holandsko člení na 11 provincií a autonómne zámorské územie Holandských Antíl.
podnebie: Holandsko je krajina s miernym podnebím. Najkrajšie ročné obdobie je jar a leto. Podnebie je mierne. Priemerná teplota v januári je 1,6 stupňa Celzia, v auguste 17 stupňov Celzia. Ročné zrážky sú 750 mm.
územie: Holandsko leží na rovine. Zvláštnosťou však je fakt, že 27 % holandského územia leží pod úrovňou mora. Každý rok postihnú pobrežné časti krajiny záplavy. Pôdu si Holandsko chráni hrádzami a neustálym vysúšaním. Takto vytvorená pôda je mimoriadne úrodná.
počet obyvateľov: 15,7 mil. (trojnásobok SR) svojou priemernou hustotou 458 obyvateľov na km² je najľudnatejšou krajinou Európy a treťou na svete. V Holandských Antilách je štvrť milióna obyvateľov.
náboženská príslušnosť: kresťanské (59%), moslimské a i. Zloženie: Holanďania. Národnostné menšiny Marokánci a Turci.

štátne zriadenie: parlamentná monarchia
územné členenie: 12 provincií a 650 obcí
hlavné mesto: Amsterdam. Hlavné mesto Holandských Antíl je Willemstad.
úradný jazyk: holandština,regionálne frízština
mena: EURO (V minulosti NLG - holandský gulden)
štátne sviatky: 1. január, 13., 15., 16. a 30. apríl, 24. máj, 3. a 4. jún, 25. a 26. december
priemysel: Holansko patrí medzi najvôčších svetových vývozcov (7. miesto). Vyváža najmä strojárske, priemyselné a spotrebné výrobky, potraviny, nápoje, dopravné zariadenia, nerastné palivá a suroviny. Nosnými odvetviami je teda potravinárstvo,chémia, spracovanie ropy, strojárstvo, elektronika (Philips). Holandsko je známe výrobou kvalitného mlieka, masla, syrov a kakaa.
história: Holandsko bolo do 14. až 15. storočia rozdelené na niekoľko feudálnych dŕžav. Už v tomto čase patrilo medzi kultúrne a obchodné centrum Európy. V r. 1548 sa cisárovi Karlovi V. podarilo vytvoriť jeden štátny celok, ktorému vládli Habsburgovia. V tom čase bolo hlavné mesto Brusel (dnes je Brusel hlavným mestom Belgicka). Neskôr sa Holandsko stalo hospodársky veľmi vyspelou krajinou. Na prelome 16. a 17. storočia došlo k buržoáznej revolúcii. Územie sa rozdelilo medzi niekoľko krajín. Až v r. 1814-15 bolo vytvorené Spojené kráľovstvo holandské, ktoré zastrešilo historické územia. Tento stav sa zachoval iba do r. 1830, kedy sa Holandsko rozdelilo na Belgicko a Holandsko. Vzhľadom na historickú previazanosť tvoria krajiny Beneluxu
(Holandsko, Belgicko, Luxembursko) silnú hospodársku úniu.
Známe osobnosti:
Diepenbrock - hudobný skladateľ
H. Marsman - spisovateľ
D. Erazmus - humanista
B. Spinoza - filozof
J. van Eyck, Vincent van Gogh, Rembrandt, Jan Steen - maliari
Willem Barents - cestovateľ

pamiatky a zaujímavosti:
• Amsterdam - Kráľovský palác, Radnica, Starý kostol, Nový kostol, Van-Gogh-Museum, Rijksmuseum
• Rotterdam - Najväčší prístav Holandska, druhé najväčšie mesto Holandska
• Brugge - Námestie Markt, Veža Belfort z 13. storočia, Bazilika sv. Krvi, Radnica zo 14. storočia
• Haag - Parlament, Mauritshuis - Kráľovská obrazová galéria, Kráľovská knižnica, Súdny dvor Maastricht - Katedrála sv. Serváca
• Leiden - Univerzita zo 16. storočia, rodisko Rembrandta a J. Steena
• Pestovanie tulipánov - výstava kvetín je už tradičnou turistickou atrakciou (Zoetermeer)
členstvo: OSN, NATO, EÚ, Európska rada atď.

I18
BELGICKO
Predvoľba do Belgicka 0032, Brusel 0032/2, Antwerpy 0032/3
rozloha: 30 518 km² (cca 2/3 SR)
počet obyvateľov: 10,2 mil. (takmer dvojnásobok SR)
štátne zriadenie: konštitučná parlamentná monarchia
štátne hranice: Belgicko leží v severozápadnej Európe. Jeho severnú hranicu tvorí Severné more a Holandsko. Na východe susedí s Nemeckom a Luxemburskom. Juhozápadným susedom je Francúzsko
územné členenie: 10 provincií (na čele s guvernérmi)
hlavné mesto: Brussel

členstvo: Belgicko je členom OSN, NATO, OECD, Rady Európy atď.
mena: EURO (V minulosti BEF - belgický frank)
klimatické podmienky, povrch: prímorská s výraznými teplotnými výkyvmi, podnebie je mierne, prímorské. Prevládajú západné vetry. Priemerná teplota v januári je mínus 1 až plus 3 stupne Celzia. Priemerná júlová teplota je od 14 do 18 stupňov Celzia. Ročné zrážky sú 785 mm. Belgicko je krajina, ktorá nepozná studenú zimu, ale ani horúce letá. Najkrajšie mesiace sú od jari do jesene. Belgicko, podobne ako ostatné krajiny Beneluxu leží na rovine. Pobrežie je ploché
hospodárstvo a priemysel: Belgicko je hospodársky veľmi vyspelá krajina. Ich hlavnými vývoznými komoditami sú: stroje a zariadenia, chemikálie, farmaceutické výrobky, kovy a kovové výrobky, minerály, potraviny, nápoje, tabak, textil, odevy a energia. Význam zdrojov palív – pánva pri rieke Samba a Maasa – základ priemyselného rozvoja Belgicka. Vďaka nim vznikli veľké železiarské a chemické závody a tepelné elektrárne.
povrch: Flandry – piesočné duny (chránia priľahlé nížiny pre morskými záplavami), Stredné Belgicko – zalesnená pahorkatina, z nich Vysoký Veen s horou Botrange (694 m)

vodstvo: Významná je rieka Šelda so svetovým prístavom Antverpy. Mohutnejšou je Maasa s hlavnými prítokmi Sambre a Ourthe, je osou východného Belgicka.Obe pramenia vo Francúzku a do Belgicka pritekajú už ako splavné a kanalizované toky.Sú spojené prieplavmi medzi sebou i morom.
rastlinstvo a živočístvo: Lesy sa udržali len tam, kde neboli priaznivé podmienky pre poľnohospodárstvo (smrek, borovice). Rozšírené vtáctvo: čajka, lebute, volavky, bažanti, tetrovy, lovnú zver zastúpujú zajace, srnce a jelene. V lesoch nájdeme i líšky a kuny a drobné šelmy.
obyvateľstvo: Flámy (56%), Valóni (32%), Nemci (12%). Protestanti a rímskokatolíci, Flámi a Valóni, národnostné menšiny - Nemci a Francúzi. Belgicko patrí medzi najhustejšie osídlené krajiny Európy.
náboženstvá: kresťanské (88%), moslimské a i.
úradný jazyk: flámčina, francúzština a nemčina.
štátne sviatky: 1. január, 15. a 16. apríl, 1. a 24. máj, 3. a 4. jún, 21. júl, 15. august, 1., 2. a 11. november, 25. a 26. december

známe osobnosti:
• A. Grétry, F. Gossec - operní skladatelia
• P. Gilson - hudobný skladateľ
A. Van Hasselt, Ch. Potvin - spisovatelia
• Ch. de Coster, F. Timmermanns - dramatici
• P. Delavaux, René Magritte - surrealistickí maliari
atrakcie, pamätihodnosti:
• Leuven - stredoveká gotická radnica
• Brugge - Beguinenhof - zachovalé stredoveké pamiatky
• Antwerpy - najväčší belgický prístav, Katedrála Panny Márie, Múzeum diamantov, gotická katedrála, radnica, Rubensov dom
• Brusel - Atomium , Kostol Notre Dame de Sablon, Grand´ Place, Triumfálny oblúk, Pasáž sv. Huberta
• Gent - Historické centrum z 15. a 16. storočia, Oltár v Dóme (Katedrále sv. Bavona)
• Belgicko je známe výrobou čokolády
• Zábavné parky: Bellewaerde pri Lille, Bobbejaanland pri Lichtaarte, De Haan, Groendyk, Molenheide, Boudewijnpark pri BruggáchVielsalm - niektoré z nich sú kryté vodné aqua parky, fungujúce aj počas zimy.

história: V staroveku bolo územie dnešného Belgicka osídlené prevažne keltskými kmeňmi. Belgovia vytvorili základ štátneho útvaru a dali mu aj meno, od ktorého sa odvodil názov Belgicko. V čase feudalizmu vzniklo niekoľko hrabstiev, ktoré s malými zmenami pretrvali až do dnešných čias a prakticky tvoria provincie. Belgicko napriek účasti v mocenských bojoch získalo nezávislosť už v r. 1830 v podobe Belgického kráľovstva. Kráľovská rodina je medzi ľuďmi stále populárna.
I19
Brusel
Sídlo Európskeho parlamentu a Európskej komisie nás zaujíma aj svojim množstvom pamiatok a zelene, rušných obchodných štvrtí a prívetivých reštaurácií, no zavedenie vízovej povinnosti do Belgicka nám zrejme vážne oddialilo vstup do Európskej únie.
Podľa povesti tu v roku 580 bola postavená kaplnka, okolo ktorej boli bažiny (=broec) a vzniklé sídlisko (=sella) Brucsella či Broeksele. Vďaka výhodnej polohe pri obchodných cestách sa rozrastalo a vr. 977 bol ako ochrana postavený hrad. V r. 1815 –1830 bol Brusel jedným z dvoch hlavných miest Spojeného kráľovstva. Veľké škody Brusel utrpel v čase vojen francúzkych kráľov Ludvíka XIV. a Ludvíka XV.. V roku 1948 tu bol podpísaný Bruselský pakt (vojenský blok, r. 1950 splynul s NATO).

I20
Mestské jadro tvorí Kráľovské námestie, na ktorom sa nachádza jazdecká socha Gottfieda z Bouillonu. V blízkosti stojí Múzeum starého umenia s jednou najväčších európskych zbierok flámskych, holanských , španielskych a talianskych majstrov, Múzeum nového umenia a Královská knižnica so zbierkou grafiky (650 000 listov). Neďaleko sa nachádza Bruselský park, obklopený klasicistickým palácom s plastikami z 18. st., budovou Akadémií a Národným palácom, ktorý bol v r. 1779 – 83 postavený pre nizozemské a generálne stavy, dnes v ňom sídli parlament a niekoľko ministerstiev. Symbol belgickej nezávislosti je Kongresový stĺp so sochou prvého belgického kráľa Leopolda I.. Gotická katedrála z 13. – 15. st. je nedokončená. Jej nedokončené veže dosahujú výšku 69 m a hlavná loď je dlhá 108 m. Nájdeme v nej hodnotné okenné maľby.

I21
Gotický Notre-Dame – Kostol Panny Márie Víťaznej pochádza z 15. – 16. stor. Juhovýchodne od neho nás upúta súsošie grófov Egmonda a Hoorna – predných činiteľov bojov proti Španielom, obklopených 10 brondzovými figurkami predstavujúcimi rôzne cechy. Palác na konci námestia bol postavený v r. 1753 na mieste niekdajšieho paláca Egmonda. Významnými stavbami sú aj Budova súdu a Halská brána, v ktorej sa nachádza zbierka zbraní, veľkosťou piata svojho druhu na svete (jej jadro tvorí zbrojnica burgunských vojvodov z 15. st.).

I22
Západne od Kostola Panny Márie Víťaznej sa nachádza ďalší mariánsky kostol, ktorého architektúra vykazuje románske, gotické i barokové prvky. V interiéry láka Rubensov epitaf maliara Pietra Breughela staršieho. V blízkosti je blší trh.

I23
Najvýznamnejším archeniktonickým celkom Bruselu je Veľké námestie uprostred mestského jadra. brabantských vojvodov s bustami vojvodov. Neďaleko nájdeme maličkú nenápadnú fontánku s populárnym emblémom mesta, brondzovou soškou Manneken – Pisa. Soške sa tiež hovorí „najstarší bruselský mešťan“ a pri rôznych slávnostných príležitostiach sú jej obliekané rôzne šaty. V štýle flámskej renesancie stojí v blízkosti Kostol Panny Márie Pomocnej.

I24
Galéria sv. Huberta je vlastne jedna z prvých zasklených obchodných hál v Európe (1846) o dĺžke 213 m a výške 18 m. Na plastickom vlyse novobarokovej budovy burzy spolupracoval aj známy francúzky sochár Auguste Rodin. Severne sa z mestských hradieb zachovala Čierna vež – pozostatok niekdajšieho dvora je Kostol sv. Jána.

I25
V r. 2000 je Brusel vyhlásený európskym kultúrnym mestom. Oslavy „Karol V. 1 500 – 2000“ sa síce budú konať predovšetkým v Gente a jeho okolí, ale Brusel sa na nich bude tiež podielať. Zahájovací zápas Majstra Európy vo fotbale sa bude konať práve v Bruseli.

I26
Park Mini Európa
Viac ako 300 objektov najvýznamnejších budov v Európe (medzi iným návštevníci pocítia aj zemetrasenie Vezuvu) je spracovaných do najmenších detailov. Takto je možné navštíviť Európu behom niekoľkých hodín!
Vstupné: BEF 420,-, deti do výšky 120cm zdarma, do 12 rokov BEF 320,-.

I27
Ommegang, priblíženie XVI. storočia
Oživenie historické oslavy zo dňa 2. júna 1549 poriada magistrát mesta na počesť cisára Karola, jeho syna Filipa, infanta španielského a vojvodu brabatského, jeho sstry Márie, uhorskej kráľovny a Eleonóry, královnej Francúzka.
Vstupné: BEF 800,- až 2 500,-, miest na sedenie: cca 3000.
I28
Skleníky v Lakenu
V královskej záhrade stoja skleníky Serres van Laken, dielo architekta Victora Horta. Každý rok od konca apríla do začiatku mája sú na 10 dní sprístupnené i verejnosti.

I29
Manneken Pis
Brondzová soška cikajúceho chlapca, ktorá bola vytvorená v 17. storočí sochárom j. Duquesnoyem. Manneken Pis „vlasní“ 800 krojov, ktoré sú umiestnené v Mestskom múzeu v Bruseli. Prvý kroj bol venovaný v roku 1698. V roku 1745 bola soška unesená Angličanmi. O dva roky naskôr sa jej zmocnili Francúzi. Keď sa to dozvedel král Ludvíg XV, daroval kroj zo zlatého brokátu. V roku 1817 bola soška znovu ukradnutá Francúzmi. Z jej úlomkov bol vytvorený model pre sošku, ktorá tu stojí dodnes.

I30
Grote Markt - historické centrum mesta, Grote Markt, bolo v roku 1695 bolo zbombardované, no radnica zostala nepoškodená. Hneď po vojne sa začalo s jeho prestavbou a dnes je námestie jedným z najkajších na svete vôbec. Každé priečelie domu tvorí spolu dokonalý architektonicky harmonický celok. Je obklopené bohato zdobenými “zlatými“ domami, prevažne barokovými (17. st). Štít Domu lodníkov napodobňuje loď. Na námestí dominuje radnica, jedna z najkrajších stavieb v Európe s hodnotnými interiérami s rozhľadňou a plastikou archanjela Michaela - patrona mesta Brusel na 89 m veži. Zadný trakt bol pristavený. Fontánky na radničnom dvore symbolizujú rieky Šeldu a Maasu. Oproti radnici sa týči goticko-renesančný Kráľov dvor, postavený pre španielskeho korunného princa a nizozemského miestodržiteľa, neskoršieho cisára Karla V.. Pred týmto domom boli popravený grófovia Egmont a Hoorn. V dome je mestské múzeum, v ktorého zbierkach sú originály plastík z radnice a asi 250 kostýmov, ktoré boli venované soške Mannekena. Celú juhovýchodnú stranu námestia vyplňuje Dom

I31
Atomium
Symbol Bruselu bol zhotový v roku 1958. Znázorňuje molekulu železa, 165biliónkrát zväčšenú. Rýchlym výťahom (5m/1sekundu) sa dostanete a odmenou je krásny výťah na Brusel.
Vstupné: BEF 200,-, deti do výšky 120cm zdarma, do 12 rokov BEF 150,-.

I32
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Jeho súčať tvoria dve múzeá:
• Museum voor Oude Kunst – tu sa nachádzajú diela nizozemských umelcov zo 14. až 19. storočia. kolekcia zahrňuje diela o.i. Weydena, Boutsa, Memlinga, Bosche a Breughela, ale i Rubensa, Dycka a Tenierse. Umenie 19. stor zastupujú diela Bourdella, Rodir a i.
• Muzeum voor Moderne Kunst – diela moderného umenia belgických a inýh majstrov z 15. až 20. stor. Nájdeme tu obrazy od Gaugina, Bonnarda, Vuillarda, Signaca a novšie – od Magritta, Delvauxa, Mira a Picassa.
Vstupné: dospelí BEF 150,-, deti od 13 do 18 rokov BEF 50,-.

Belgisch centrum van het beeldvehaall
Obrázkové múzeum sa nachádza v budove Art Novouveau, projektované Victorom Hortom. Ukazuje kreslených hrdinov Belgicka ako sú „Kuifje“, „Suske a Wiske“ alebo u nás dobrí známi „Šmoulovia“ . Múzeum vlastní najviac obrázkových kníh na svete. Má 31 000 albumov a je tu zachytená história kreslených seriálov na dielach viac ako 670 umelcov.
Vstupné: dospelí BEF 250,- , deti do 12 rokov BEF 100,-.

I33
NÁKUPY
Brusel má nespočetné množstvo luxusných obchodíkov, butikov, špeciálnych obchodov a obchodných domov. Najznámejšie nákupné ulice s obchodmi sú sústredené vo dvoch obchodných domoch v dolnej časti mesta okolo Adolphe Maxlaan, Nieuwestraat a Grote Marktu. Typickým tovarom sú pralinky, krajka, krištál, cín a diamant. V sobotu a v nedeľu sa konajú v štvrti DeZavel trhy so starožitnosťami.

I34
Waterloo
Južne od Bruselu sa nachádza dedinka Groenendael s dostihovou dráhou a ďalších 7 km ďalej leži Waterloo. Podľa neho bola nazvaná bitka, v ktorej bol porazený vojskami anglického generála Arthura W. Wellingtona a pruského maršála Gebharda L. Blüchera (s oddielom rakúskym i nizozemským) francúzky cisár Napoleón I. a to 18. júna 1815. V dome oproti kostolu, kde bol Wellington ubytovaný, je malé múzeum.
I35
FRANCÚZKO
Telefónna predvoľba do Francúzska - 00-33, do Paríža - 00-33-1. Pri volaniach z Paríža sa namiesto dvoch núl vytáča číslo 19. Telefónna predvoľba napr. do Bratislavy je 19-421-7.
rozloha: 547 026 km² (11 x SR)
počet obyvateľov: 56,2 mil. ( 10 x SR)
územné členenie: + Korzika a ostatné ostrovy
štátne hranice: Francúzsko leží v západnej Európe. Zo západu ho obmýva Atlantický oceán a z juhovýchodu Stredozemné more. Od Španielska ho delia Pyreneje. Ďalšími susedmi sú: Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko. K Francúzsku patrí ostrov Korzika. Korzika bola predaná Francúzsku v r. 1768.
povrch: Francúzsko je krajinou, ktorá sa takmer celá rozprestiera na rovine. Od stredu na juh sa tiahne Francúzske stredohorie, východ krajiny lemujú Alpy a juh Pyreneje. Francúzka nížina sa rozprestiera na západe a severozápade štátu. Na juhovýchode sú Alpy (Mont Blanc 4 807m), ale na územie zasahuje i masív Jura, Pyreneje, Vogézy a Ardeny. V strede južného Francúzka sa čnie Francúzke stredohorie.
Politicky sa Francúzsko člení na 22 regiónov a 96 departmentov a 4 zámorské územia

hlavné mesto: Paríž
mena: EURO (V minulosti FRF - francúzsky frank, 1 francúzky frank (FF) = 100 centimov
úradný jazyk: francúzky, vo Francúzsku sa dá pri troche šťastia dohovoriť aj aglicky, španielsky, taliansky alebo nemecky. Cudzie jazyky však nepatria k bežnej praxi. Francúzi neradi používajú cudzie jazyky.
klimatické podmienky: Francúzsko má príjemné mierne podnebie. Letá sú však horúce a suché. Chladnejšie je v Pyrenejách a v Alpách. Výnimku z ustáleného počasia tvorí Bretaň, kde sú pomerne chladné letá a mierne zimy. Priemerné teploty v Paríži: január 3,6 a júl 19,3 stupňa Celzia. Priemerné ročné zrážky v Paríži sú 645 mm. Návšteva Francúzskej riviéry je najkrajšia počas letných mesiacov, návšteva Paríža na jar a návšteva zámkov na jeseň. Menej vhodným obdobím je január až február, pretože býva chladno a daždivo.
vodstvo: Najvýznamnejšou riekou je Seina, ale najdlhšou riekou je Loira (1012 km). Ďalšie pretekajúce rieky sú: Rhône, Rýn, Šelda, Mása a Moselle.
obyvateľstvo: Francúzi, mnoho prisťahovalcov z bývalých kolónií. Významné menšiny sú: Portugalci, Alžírčania, Marokánci, Španieli a ďalší.
náboženstvá: kresťanské (83%), židovské, moslimské a i.
rastlinstvo a živočíšstvo: Na 1/5 územia sa rozprestierajú lesy, v ktorých sa stretávame s čiernou zverou, jeleňom, srncom, kamzíkom, kozorožcom, svišťom i muflónom a v riekach množstvom rýb, vrátane lososa v čase trenia.
nerastné bohactvo: Medz významné krajiny sa radí Francúzko v ťažbe železnej rudy. Ťaží sa aj bauxit, draselné soli, výborný kaolín a žula. Vo Francúzkom stredohorí je menší výskyt cínu, zinku, medi, wolfrámu a pyritu.

doprava: Vysoká úroveň dopravnej siete po celom území – železničná, cestná, lodná (prístavy: Marseille, Bordeaux, Le Havre, Calais), letecká (AIR FRANCE s letiskami Le Bourget a Orly).
história: Francúzsko bolo osídlené keltskými Galmi zhruba v 8. storočí pred naším letopočtom. Po expanzii Rímskej ríše sa Francúzsko stalo jeho súčasťou. História po rozpade Rímskej ríše naberá rýchly spád. Striedajú sa vládcovia od Pipinovcov až po Kapetovcov. Dočasne sa Francúzsko dostáva dokonca pod anglickú nadvládu. Avšak vďaka Johanke z Arku za vlády Karola VII. sa Francúzske kráľovstvo vymaní spod nadvlády. 16. storočie je obdobím náboženských nepokojov. Jedným z najznámejších kráľov je Ľudvík XIV., zvaný kráľ Slnka. Historicky známou udalosťou je dobytie Bastilly. Veľmi neslávne sa do histórie zapísal Napoleon Bonaparte, ktorý sa sám vyhlásil za cisára. Vojny, ktoré viedol na rozsiahlom území, sa skončili až po bitke pri Waterloo. V 20. storočí sa Francúzsku nevyhla I. ani II. svetová vojna. Dnes je Francúzsko krajinou, ktorá turistom ponúka bohatú históriu a príjemný pobyt nielen v Paríži, ale vo všetkých kútoch krajiny.
štátne sviatky: národný sviatok: 14. júl - dobytie Bastily
ostatné sviatky: 1. január, 15. a 16. apríl, 1. a 24. máj, 3. a 4. jún, 15. august, 1. a 11. november, 25. december

známe osobnosti:
• Napoleon - vojvodca
• Jeanne d Arc (Johanka z Arku)
• Gustave Eiffel - staviteľ
• Louis Pasteur - chemik a bakteriológ
• Edit Piaf - speváčka šansónov
• Émile Zola - spisovateľ
Claude Monet, Édouard Manet, Auguste Renoir - maliari
atrakcie, pamätihodnosti (okrem Paríža):
• Versailles - Zámok a záhrady
Chambord - Jeden z najnavštevovanejších zámkov Francúzska
• Chenonceaux - Renesančný zámok
• Villandry - Zámok a záhrady
• Remeš - Gotická katedrála, Korunovačný kostol
• Chartres - Katedrála z prelomu 12. a 13. storočia
• Carcassone - Reštaurované staré mesto
• Disneyland - zábavný park 32 km východne od Paríža
• Parc Astérix - zábavný park 30 km severovýchodne od Paríža
• Walibi Aquitaine - zábavný park medzi Bordeaux a Toulouse
I36
Královské hrady a zámky na rieke Loira:
Blois – krásny zámok, ktorý viac ako zvonka ohromí dnu – má vskutku skvostnú a pomerne bohatú obrazáreň
Amboise – nádherná stavba s upraveným vodným kanálom okolo celého objektu
Chaumonceau – zámok postavený na vodnom toku s preslávenými záhradami
Chaumont – skutočne rozprávkový zámok, ktorý pôsobí ako by ani nebol skutočný
Chambord – ďalší rozprávkový zámok, zaberajúci veľkú plochu
Fontainebleau – asi najnavštevovanejší královský zámok, kde sa v minulostin najčastejšie vládlo a býval tu i Napoleón

I37
Paríž
- hlavné mesto Francúzka, sídlo prezidenta, vlády a francúzkeho parlamentu, mesto s bohatou históriou, mesto umenia a výstav
V 3. storočí pred n.l. vziká galsko-rímske mesto Lutétia, neskôr premenované na „Parisia“. Na kráľovskom tróne sa striedali panovníci ako Hugo Capet, Ľudovít VII., Filip II. August, Ľudovít IX., František I.,Heinrich II.. Popravou Ľudovíta XIV. po vyhlásení 1. Francúzkej republiky (1792) sa hlavou štátu stáva prvý konzul republiky Napoleón Bonaparte, ktorý sa neskôr sám korunuje za francúzkeho cisára. V roku 1814 je porazený a vládu získava Ľudovít XVIII. (Definitívna porážka Napoleóna sa uskutočňuje až o rok neskôr v bitke pri Waterloo.) Kráľovstvo je definitívne odstranené až v roku 1848 februárovou revolúciou. O 23 rokov je vo Versailles založená Nemecká ríša a povstanie robotníkov je krvavo potlačené (30 000 mŕtvych). V auguste 1944 je Paríž oslobodená od fašizmu.

I38
Eiffelova veža – navrhnutá inžinierom A. G. Eiffelom a postavená v roku 1889 k Svetovej výstave. Celková výška veže je 320,75m a je skonštruovaná z 15 000 oceľových dielcov, pospájaných 2,5 miliónmi nitov. pohľad z vrchnej otáčavej reštaurácie umožňuje výhľad do diaľky 70 km. Na prvej i druhej plošine sa nachádzajú reštaurácie, pošta so zvláštnou známkou „Tour Eiffel“ a kino. Denne ju navštívi 5 000 návštevníkov.
I39
Jardin de plantes - prírodnovedné múzeum založené v 17. storočí lekármi Ľudovíta XIII, v ktorom nájdeme dokonca i údajne najstarší strom v Paríži (zasadený v roku 1636). Nachádza sa tu i labyrint.

I40
Louvre – od roku 1793 patrí k najslávnejším múzeám na svete. V jeho zbierkach nájdeme obrazy z 13. – 19. st., štýlový nábytok zo 17. – 19. st. a tiež grafickú zbierku bankára Jamesa de Rthschilda. Slenou pyramídou, slúžiacou ako hlavný vchod, vysokou 22m (675 okien) prejdeme do pavilónov ako Richelie, Sully, Denon, palác, ktorého najstaršie časti sú z r. 1200. Starý Loure – dvor v tvare štvorca obkolesený budovami. Najstaršia časť paláca je Lescotova fasáda – majstrovské renesančné dielo. Samotné múzeum skrýva skvosty ako obraz Mona Lisa od Leonarda de Vinci, sargofág z Cervetera zo 6. st.pred n.l., asýrske okrídlené zvery z 8. st. pre n.l., fragmenty sôch z aténskej Akropoly, Michelangelových Spútaných otrokov, Dürelov Autoportrét, diela Boticelliho, Giotta, Raffaela, Rembranta., Goyu atď.

I41
Notre-Dam – gotický kostol sa začal stavať už v r. 1163 Ľudovítom IX. Katedrála je dlhá 130 m dlhá , 48 m široká a 35m vysoká a môže pojať až 9000 osôb. Okrem mnohých významných pamätníkov, sôch, kazateľne a oltára je pozoruhodný celkový vzhľad vnútornej stvby s jej 75 okrúhlimi piliérmi, socha Márie „Notre-Dame de Paris“, hrobka grófa d´Harcour od Pigalla, organ s 8 500 píšťalami 110 registrami – je najväčším organom vo Francúzku a hlasitosťou najväčším organom vôbec.(Nedeľa večer – bezplatné koncerty)

I42
Versailles – kedysi skvostná rezidencia francúzkych kráľov, dnes hlavné mesto departementu Seine-et-Oise so sídlom biskupa, leží 20 km od Paríža.
Zámok a priľahlý park patrí k najkrajším, najslávnejším a historicky njvýznamnejším pozohodnostiam v Európe. Na námestí pred zámkom sa zbiehajú naraz tri cesty: Po stranách vidno niekdajšie kráľovské koniarne. Cez mrežový portál sa dostaneme na predný Dvor ministrov , kde stojí socha Ľudovíta XIV. Mravorový dvor v tvare „U“ lemujú najstaršie časti budovi. Na 1. poschodí sa nachádzajú vlastné kráľovské komnaty. Prejdeme objektami ako: Zrkadlová sieň, kaplnka, Opéra a park sú súčasťou. Interiér sa pýši Galériou bitiek s obrazmi bitiek, Korunovačnou sieňous obrazom korunovácie Napoleóna I. a cisárovny Jozefíny od Davida, Kráľovninými schodami, vedúcimi do kráľovniných komnát (Sála kráľovninej gardy, predizba kráľovnej, audienčná sieň, spáľňa kráľovne) Salón mieru so stropnými maľbami od Lebruna, Zrkadlová sieň dlhá 73 m, široká 10 m, vysoká 12 m so 17 oblúkovými zrkadlami, kde bola vyhlásená Nemecká ríša (1871) a podpísaná Versaillská mierová dohoda (1919), kráľové komnaty, Izba štátnej rady, Salón vojny, Salón Apolla so slnečným vozom na strope – dielo od Fossa spájaný s titulom Ľudovíta XIV., „Kráľ Slnka“, Merkúrov salón, Marsov salón, Salón Diany, Venušin salón s mravorovou dekoráciou, Salón hojnosti a Herkulov salón, kaplnka. Múzeum francúzkych dejín a Opera, nádherný a jedinečný Zámocký park

I43
LUXEMBURSKO
Predvoľba do Luxemburska je 00352.
rozloha: 2 586 km² (potrebovali by sme ich 19 do rozlohy SR)
štátne hranice: Luxembursko leží v západnej Európe. Susedí s Nemeckom, Belgickom a Francúzskom. Nemá prístup k moru.
počet obyvateľov: 401 tis. (potrebovali by sme ich 13 do počtu ob. v SR)
štátne zriadenie: parlamentná monarchia
rozdelenie: 12 kantónov

hlavné mesto: Luxemburg
mena: EURO (V minulosti LUF Luxemburský frank)
úradný jazyk: francúština, luxemburština a nemčina
podnebie: Kontinentálne podnebie je v prípade Luxemburska sprevádzané početnými zrážkami. Zimy sú pomerne dlhé. Juh krajiny má trochu miernejšie podnebie a o niečo teplejšie letá. Priemerná teplota v Luxembursku sa pohybuje v januári okolo bodu mrazu, zatiaľ čo v júli vystúpi na 17 stupňov Celzia. Ročné zrážky sú približne 730 mm. Napriek pomerne dlhej zime sa nedá hovoriť o lyžiarskej sezóne, pretože najvyšší vrch meria iba 559 metrov.
vznik a zriadenie: V rímskych časoch patril Luxemburg z provinci Belgicka. V roku 963 bolo územie po prvý raz nazvané Luxemburskom (podľa malého hradu Lützelburg – územie dnešného hlavného mesta). Karol IV. povýšil v roku 1354 Luxembursko na kniežactvo, ktoré patrilo Burgundom, Habsburgovcom, Španielom i Rakušanom. Až v roku 1815 získalo Luxembursko svoju samostatnosť. Od roku 1944 resp. 1960 je Luxembursko súčasťou Beneluxu. Je štátom OSN a tiež členom ďalších medzinárodných organizácií (NATO, ES, Európska rada atď.)
obyvateľstvo: Zvláštnosťou Luxemburska je vysoký počet obyvateľov z iných krajín. Asi dve tretiny obyvateľstva sú Luxemburčania, asi desatinu tvoria Portugalci a zvyšok sú obyvatelia pochádzajúci z okolitých krajín. Prevažná časť obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckemu náboženstvu (96%).
školstvo: povinná školská dochádzka sa týka detí od 6 do 15 rokov. Luxembursko nemá žiadnu univerzitu, preto vysokoškolské štúdium musia študenti absolvovať v zahraničí.
povrch: Na severe sa nachádza pohorie Plateau Ösling, na juhu Gutland.
vodstvo: Najdôležitejšia rieka je Mosel, najdlhšou riekou je Sure.
priemysel a hospodárstvo: Luxembursko so svojim hrubým dôchodkom 36 tis. UDS na obyvateľa (1994) sa radí medzi najbohatšie krajiny sveta (je známe i ako „daňový raj“). Pre krajinu je charakteristické bankovníctvo, z priemyselných oblastí oceliarstvo, keramický priemysel, pivovarníctvo a textilný priemysel, ale v poslednom čase sa stretávame i s výraznou produkciou pri spracovaní dreva, kaučuku a plastických hmôt. Sektor služieb je tiež rozvinutý. Hrá dôležitú úlohu v EÚ ako ústrdie Európskeho parlamentu a Európskeho súdneho dvora.

I44
Luxemburg
Základy hlavného a sídelného mesta Luxemburského vojvodstva boli postavené v 4. st. ako rímska stanica v dobe normanských nájazdov. Jeho názov bol „Lucilinburhuc“. Siegfriedov hrad (r. 963) sa stal sídlom neskorších luxemburských vojvodov. Osada sa postupne dostavovala – v 10.st. boli postavené hradby a v roku 1244 získala mestské práva. 200 rokov (1247 – 1437) vládla v meste limburská dynastia. Mesto bolo niekoľkokrát dobyté. Až za vlády Ludvíka XIV. sa zmenilo na mohutnú pevnosť, ktorej výstavbu riadil významný inžinier Sébastien de Vauban. Mesto prešlo pod správu Rakúska, neskôr Francúzka. Za 1. i 2. sv. vojny bolo Luxembursko v spároch Nemecka. Krajina bola oslobodená v roku 1944, ale počas 2. sv. vojny bolo zničených a poškodených 1 256 budov.
Členitý terén mesta prekonáva asi 90 mostov (z 14. –20.st.).Významný je Adolfov most o dĺžke 230 m a výškou 46 m, na ktorého predmostí stojí novorenesančná budova sporiteľne s okrúhlou vežou.

I45
Staršia časť Luxemburského Notre-Dame pochádza z rokov 1613 – 1621 a upúta nás pekný renesančný portál. Nová časť (1935 – 38) je známa najmä vďaka krypte s renesančným náhrobkom (okolo r. 1610, so skupinovou plastikou Oplakávanie Krista), v ktorej sú uložené telesné pozostatky luxemburského vojvodu a čaského kráľa Jana, nazývaného Jan Slepý, ktorý bol otcom Karola IV.. V blízkosti sa nachádza radnica, pred ktorou stojí jazdecký pomník Viliama II..
I46
Pôvodná radnica v Ulici Gemüsemarkt s renesančným a barokovým krídlom bola upravená na vojvodský palác, na ňu nadväzuje budova parlamentu.
Vyhladkova cesta začína od Kostola sv. Michala a spojuje Zámocký most s vrcholom Kozie skaly, na ktorom stál luxemburský hrad. Tu sa nachádza i pomník ako pamiatka na návštevu J. W. Goetheho v r. 1792, okruhlé bašty, kasemat – základy starej valcovej veže a zrúcanina hranolovej Meluzíninej veže.

I47
V mestskom parku dominuje Villa Louvigni – výšková budova rozhlasovej stanice Radio Luxembourg a Mestská galéria so zbierkou obrazou zo 17. – 19. st.
Svojou architektúrou upúta Nové divadlo a veľký objekt Pescartové nadácie, ktorý slúžil (1944 – 5) ako hlavný stan 3. americkej armády.
Europské centrum - na ploche 3,5 km² stojí výšková budova (22 poschodí) a pred ním fontánka s plastikou víly Meluzíny.

Zdroje:
Hana Justová: Deutschprachige Länder, Fragment, 1992 -
Zemepis sveta, Slovart Bratislava, 2000 -
Lexikon zemí světa, Kartografie Praha, 1999 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk