referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Utorok, 6. decembra 2022
Zemský povrch a mapa
Dátum pridania: 12.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 832
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
KARTOGRAFICKÉ ZOBRAZENIA
Spôsoby, ktorými sa zobrazuje zjednodušený povrch Zeme na mapy, sa nazývajú kratografické zobrazenia. Všetky body Zeme majú určenú polohu v sieti zemepisných súradníc a pri kartografickom zobrazení ide v podstate o prťenesenie trojrozmernej zemepisnej siete do roviny mapy.
Pretože nie je možné rozvinúť guľovú plochu do roviny bez jej deformácie, vzniká na mape vždy skreslenie. Mapové projekcie však umožnujú tvaru Zeme zobraziť na mapách len s minimálnym skreslením, kedy sa zachovávajú buď pomery dĺžok, plôch alebo uhlov.
Na zobrazenie malého územia ( štátu ) treba zvoliť zobrazenie zachovávajúce vzdialenosti, uhly a tvary povrchu, pričom plochy sa môžu skrešľovať. Príkladom takého zobrazenia je rovnakouhlé ( konformné ) Mercatorove zobrazenie, ktoré síce zobrazuje póly do obrovských rozmerov, ale je veľmi užitočné pre navigáciu.
Na zobrazenie rozlôh štátov sa používa rovnakoplošné ( ekvivalentné ) zobrazenie, ktoré zachováva plošné pomery.
Zobrazenia zachovávajúce pomery dĺžok sa volajú rovnakodĺžkové ( ekvidištantné ). Veľkosť skreslenia jednotlivých pomerov závisí najmä od veľkosti zobrazovaného územia na mape. Čím je územie väčsie, tým sú aj skreslenia väčšie. Pri tvorbe plánov sa o nich vôbec neuvažuje.
Existuje viacero spôsobov kartografických zobrazení. Niektoré sú konštruované matematicky, iné čisto geometricky ako akési priemety rovnobežiek a poludníkov z priehľadného glóbusu na valec, kužeľ alebo rovinu. Podľa toho, aké projekčné plochy sa použijú pri zobrazovaní povrchu Zeme, rozoznáva sa priame zobrazenie do roviny ( azimutálne ) a nepriame ( kutžeľové – kónické a valcové – cylindrické ), kedy sa zobrazenie povrchu robí na plochy rozvinuteľné do roviny.

OBSAH MAPY
Obsah mapy tvoria všetky predmety zobrazené na mape mapovými značkami a symbolmi. Predmety môžu zobrazovať rôzne objekty a javy na zemskom povrchu vrátane geografickej siete. Obsah mapy sa v celku delí na topografický a tematický.
A. Z topografického obsahu možno zisťiť tvar povrchu krajiny a útvarov, ktoré na nej ležia. Jeho zložkami sú výskopis a polohopis ( situácia ) mapy, kde prvá zložka zobrazuje vertikálnu členitosť a druhá horizontálnu členitosť povrchu Zeme. Základný prvok na znázornenie výskopisu je hodnota nadmorskej výšky bodov povrchu. Meria sa od hladiny mora. Body nad hladinou mora vytvárajú vypuklé tvary zemského povrchu ( reliéfu ) a pod hladinou zas vhĺbené tvary. Čiary, ktoré spájajú body s rovnakou nadomorskou výškou, sú jedným zo spôsobou znázornenia týchto tvarov povrchu Zeme. Čiary, ktoré spájajú body s ronakou nadmorskou výškou, sú jedným zo spôsobov znázornenia týchto tvarov povrchu Zeme. Čiary spájajúce body s kladnou nadmorskou výsškou sa volajú vrstevnice ( izohypsy), zo zápornou hlbnice ( izobaty). Výškopisný reliéf dopĺňajú rôzne ďalšie prvky ( výškové body a kóty, výškopisné značky, tieňovaný reliéf a i. ). Tie celkovo dokresľujú tvar reliéfu, aby čo najvernejšie zachytával zobrazovanú realitu.

B. Neoddeliteľnou súčasťou tematických, ako aj všeobecných máp je legenda ( popis ), na základe ktorej sa vyhľadávajú jednotlivé objekty na mapách.
Bohatosť obsahu mapy závisí od jej mierky. Čím je väčšia mierka, tým je jej obsah bohatší. Pri prechode na menšiu mierku sa musí obsah mapy zjednodušovať, pretože sa zvyšuje počet zobrazených predmetov, ako aj rozloha územia, ale veľkosť mapy ostáva zväčša rovnaká. Zníženie obsahu mapy sa uskutočňuje generalizáciou mapy, t. j. zjednodušením, zovšeobecnením a výberom tých predmetov, ktoré sú dôležité a podstatné z hľadiska celkového obsahu mapy.
Tento proces zovšeobecňovania sprevádza tvorbu každej mapy, pretože ona samotná je zmenšeným a zovšeobecneným ( generalizovaným ) obrazom zemského povrchu. Čím vhodnejšie sa zvolí spôsob a stupeň generalizácie mapy, tým lepšie môže slúžiť účelu, pre ktorý bola vytvorená.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Zemský povrch a mapa SOŠ 2.9777 335 slov
Zemský povrch a mapa GYM 2.9448 992 slov
Zemský povrch a mapa GYM 2.9914 639 slov
Zemský povrch a mapa GYM 2.9919 900 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.