Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Atmosfera

KLÍMA NA ZEMI
Klimatické pásma a oblasti

Členenie podnebia na Zemi určuje prevládanie typov vzduchových hmôt počas celého rok (tým vznikajú hlavné pásma), alebo sezónne striedanie vzduchových hmôt (tým vznikajú prechodné pásma). V pásmach rozlišujú kontinentálne a oceánske typy, ako aj typy klímy západných a východných pobreží pevnín.

Ekvatoriálne pásmo – pásmo rovníkového podnebia.
Celoročne v ňom prevláda ekvatoriálna vzduchová hmota. Prakticky stála intenzita slnečného žiarenia počas roka podmieňuje vyrovnaný teplotný režim. Priemerné mesačné teploty vzduchu sú 24-28 oC. Vysoký výpar a teploty spôsobujú veľkú vlhkosť vzduchu. Stúpanie vzduchových más vedie k vzniku oblačnosti, z ktorej padajú výdatné zrážky (nad pevninou popoludní, nad oceánmi v noci). Ich ročný úhrn je 1 000 – 3000 mm a rozloženie počas roka je prevažne rovnomerné.

Subekvatoriálne pásmo – pásmo rovníkových monzúnov
-je charakterisktické sezónnym striedaním sa vlhkej ekvatoriálnej a suchej tropickej vzduchovej hmoty. V dobe letného monzúnu, ktorý prúdi od rovníka, padajú výdatné zrážky v podobe lejakov (obdobie dažďov). Pri zimnom monzúne je zrážok málo. Ročný úhrn zrážok sa smerom od rovníka zmenšuje zhruba od 3 000 mm do 1 500 mm, v závislosti od trvania obdobia dažďov. V pohoriach, kde vzduch musí vystupovať, sú súhrny zrážok niekoľkokrát väčšie.

Tropické pásmo – pásmo tropického vzduchu. Prevláda suchý tropický vzduch s malou oblačnosťou. Zemský povrch je intenzívnejšie ožiarený ako v ekvatoriálnom pásme, a preto sú v ňom oblasti s absolutnými maximami teploty na Zemi. Denné amplitúdy teploty vzduchu môžu dosahovať 40oC. Priemerný ročný úhrn zrážok je pod 250 mm. Typ podnebia západných pobreží pevnín má relatívnu vlhkosť vzduchu a veľmi málo zrážok (pod 100 mm ročne). Je to svojrázny typ podnebia pobrežných púští (západné pobrežie Sahary, Namib, Atacama), ktorý sa formuje pod vplyvom prívodu chladného, morského vzduchu z oblastí studených morských prúdov.
Subtropické pásmo má v porovnaní s tropickým pásmom vzrastajúce sezónne rozdiely. V lete prevláda tropický vzduch s teplým, suchým a jasným počasím a v zime vzduch miernych šírok s chladnejším daždivejším počasím. V kontinentálnom subtropickom type sa priemerné mesačné teploty vzduchu blížia k 30o C. Ročný úhrn zrážok je okolo 500 mm. Niekedy zrážky padajú v podobe snehu, stála snehová prikrývka sa však netvorí. Veľmi odlišný – monzúnový - ráz má typ subtropickej klímy východných pobreží pevnín, kde najviac zrážok je v lete pri prúdení oceánu.

Pásmo miernych šírok – mierne pásmo. Po celý rok v ňom prevláda polárny vzduch. Charakteristické je isté striedanie sa cyklonálnych a anticyklonálnych situácií, čo spôsobuje veľkú premenlivosť počasia. V kontinentálnom type klímy sú teplé, mierne vlhké a studené zimy s trvalou snehovou prikrývkou. Oceánsky typ – typický pre západné oblasti kontinentov – sa vyznačuje pomerne teplou a vlhkou zimou bez trvalej snehovej prikrývky a chladným vlhkým letom. Rozloženie zrážok počas roka je zhruba rovnomerné. Východné oblasti kontinentov majú vlastne monzúnovú klímu s chladným daždivým letom (letný monzún) a mrazivú suchú zimu.

Subarktické pásmo je charakteristické prevládanie arktického vzduchu v zime a vzduchu miernych šírok v lete.

Arktické (antarktické ) pásmo. Prevláda v ňom arktický (antarktický ) vzduch po celý rok. Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca nedosahuje 0o C. ročný úhrn zrážok je nízky (100– 200 mm).

Teplotná rovnováha.
V ostatných desaťročiach však človek narušuje tepelnú rovnováhu, lebo svojou činnosťou zapríčiňuje otepľovanie atmosféry, čo sa najviac prejavuje v polárnych oblastiach. Postupným roztápaním polárnych ľadov a ľadovcov hrozia katastrofálne následky najmä pre pobrežné a nízko položené oblasti. Človek však aj inak znečisťuje atmosféru a rozrušuje ozónovú vrstvu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk