Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Litosfera

Zemské teleso sa skladá z zemskej kôry, plášťa a jadra. Zemská kôra je tenký obal zložený z pevných hornín rôzneho pôvodu a veku. Litosféru tvorí zemská kôra s najtvrdším plašťom. Objekt štúdia geológie. Zemskú kôru študuje litogeografia, ktorá sa zameriava na priestorové rozloženie, vzťahy k ostatným zložkám krajiny a význam hornín. Zemské teleso sa skladá z centrických vrstiev. Najspodnejšia je zem.jadro, na ňom je zem.plášť, najvrchnejšia je zem.kôra. Hrúbka zem. Kôry je na morskom dne 5km, na pevnine 30 – 70km. Pevninová litosfera. Hrubá 150 až 250 km. Tvorí základ pevnín. Je staršia ako oceánska, ma zložitú stavbu. Pod usadenými horninami sa nachádza žulová čadičová a peridotitová vrstva.

Oceánska litosfera. Vznikla za posledných 200 miliónov rokov. Pod usadeninami ma čadičovú vrstvu a pod ňou rôzne vyvreté a premenene horniny. Žulová vrstva chyba. Zloženie litosféry Väčšinou obsahuje vyvreté horniny: žula, čadič

Zloženie hornín – horniny podľa pôvodu sa delia na.
a) Vyvreté,
b) usadené,
c) premenené

a)vyvreté vznikajú kryštalizáciou kremničitanovej taveniny s obsahom plynov a pár v rôznych častiach zemskej kôry npr. Žula, andezit a čadič.

b)usadené horniny vznikajú usadením rôzneho materialu vo vodnom alebo suchozemskom prostredí a jeho spevnením na npr. Pieskovce, zlepence , uhlie.

c) premenené vznikajú premenou vyvretých a usadených hornín v hĺbkach zeme pôsobením tlaku a teploty. Napr.premenou vápenca vzniká mramor. Ílovitá hornina sa mení na svor a rulu.

Oceánske dno:
V ostatných desaťročiach však človek narušuje tepelnú rovnováhu, lebo svojou činnosťou zapríčiňuje otepľovanie atmosféry, čo sa najviac prejavuje v polárnych oblastiach. Postupným roztápaním polárnych ľadov a ľadovcov hrozia katastrofálne následky najmä pre pobrežné a nízko položené oblasti. Človek však aj inak znečisťuje atmosféru a rozrušuje ozónovú vrstvu.
V ostatných desaťročiach však človek narušuje tepelnú rovnováhu, lebo svojou činnosťou zapríčiňuje otepľovanie atmosféry, čo sa najviac prejavuje v polárnych oblastiach. Postupným roztápaním polárnych ľadov a ľadovcov hrozia katastrofálne následky najmä pre pobrežné a nízko položené oblasti. Človek však aj inak znečisťuje atmosféru a rozrušuje ozónovú vrstvu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk