referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Pôda
Dátum pridania: 12.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 253
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Pedosféra je samostatný prírodný útvar vzniknutý premenou vrchnej časti litosféry (zvetraných hornín) pôsobením organizmov, slnečnej radiácie, vzduchu a vody.
Pôda je ľubovoľný trojrozmerný výrez z pedosféry od jejk povrchu až po podložnú materskú horninu (substrát).
Na pôdu pôsobia vplyvy (faktory). Sú to: horniny, klimatické podmienky, georeliéf, rastliné a živočíšne organizmy, podzemné a povodňové vody, vplyv človeka.
Pôdna hodnota sa skladá z neživej a živej zložky (rastlinné a živočíšne organizmy- edafón). Neživá zložka sa delí na anorganickú a organickú (humus). Anorganická časť sa člení na pevný, kvapalný a plynový podiel.

Pevný podiel reprezentujú minerálne a horninové častice. Kvapalný podiel tvorí pôdna voda. Plynový podiel predstavuje pôdny vzduch.
Pevný minerálny podiel pôdy je zmes minerálnych a horninových častíc (zŕn) rôznych veľkostí od mikroskopických častíc až po veľké kamene. Tieto častice sa podľa veľkosti združujúdo skupín, do zrnitostných kategórií. Častice väčšie ako 2 mm tvoria skelet, častic s priemerom 2 mm menším utvárajú jemnozem.
Zrnitosť pôd určuje pôdne druhy. V praxi sa rozlišujú tri základné pôdne druhy: Pôdy ťažké- ílovité, stredne ťažké- hlinité a ľahké- piesočnaté.
V pôde je popri jemnozemi aj skelet, preto sa pôdy rozdeľujú na slabo, stredne a silne skeletnaté.
Reakcia pôdy je chemická vlastnosť pôdy, určuje ju aktivita voľných iónov a hydroxidov v roztoku. Reakcia pôdy môže byť neutrálna, kyslá a zásaditá.
Humus je organický neživý podiel pôdy, tvrí ho zložitý súbor organických látok.
Najcennejšia vlastnosť pôdy je jej úrodnosť. Je to schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia.
 
Podobné referáty
Pôda SOŠ 2.9574 1916 slov
Pôda SOŠ 2.9296 968 slov
Pôda SOŠ 2.9392 398 slov
Pôda SOŠ 2.9633 873 slov
Pôda SOŠ 2.9236 897 slov
Pôda GYM 2.9400 1456 slov
Pôda SOŠ 2.9739 526 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.