referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Pôdotvorné činitele
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 253
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Pôdotvorné činitele. Všetko, čo pôsobí na vznik, vývoj, vlastnosti a geografické rozšírenie pôd.
Pôsobenie pôdotvorných činiteľov rozvíja pôdotvorný proces. Je to súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov, ktoré prebiehajú v pôdnej hmote.
Pôdotvorné procesy rozčlenili pôdotvorný substrát na tzv. vrstvy- na pôdne horizonty. Odlišujú sa farbou a vlastnosťami. Horizonty sa označujú rôzne, najčastejšie písmenami
A, B, C. Pôdny typ sa určuje podľa charakteristického usporiadania horizontov. Je to základná jednotka triedenia (klasifikácie) pôd. Určitý pôdny typ je veľká skupina pôd, ktoré vznikli pôsobením približne rovnakej kombinácie pôdotvorných činiteľov.

Pôdne typy:
Pozdĺž rovníka sa nachádza zóna červeno-žltých pôd stále vlhkých ekvatoriálnych a tropických lesov. Ich najsúvislejší výskyt je v Amazonskej nížine.
Ďalej od rovníka sa tiahne zóna červených pôd saván. Najväčšie plochy zaberajú v Afrike.
Púšťové pôdy možno rozdeliť na púšťové pôdy tropického, subtropického a mierneho pásma. Rozlišujú sa pôdy piesočnatých, kamenistých, hlinitých a štrkovitých púští.

Vo vlhkých subtrópoch vznikli rozsiahle plochy žltozemí a červenozemí vlhkých subtropických lesov najmä na juhovýchode USA. Ich sfarbenie spôsobuje oxid železitý.
Černozeme vznikli vo vlhších vysokotrávnych stepiach a stepných častiach lesostepí černozemným pôdotvorným procesom. Z koreňov bohatej stepnej vegetácie za intenzívnej činnosti pôdnych živočíchov nastalo hromadenie humusu- tmavosivý až sivočierny humusový horizont.
Horizontálna zonálnosť sa prejavuje na rozsiahlych územiach mimo pohorí. Je to zákonité rozčlenenie pedosféry priestorovou zmenou makroklimatických podmienok, a tým aj vegetačných a ostatných činiteľov.
Vertikálna zonálnosť vznikla v pohoriach, v horských sústavách. Na Slovensku je najdôležitejšou zákonitosťou. Je to zákonité rozčlenenie pedosféry na vertikálne zóny vplyvom priestorovej zmeny klimatických (a tým aj vegetačných a iných) činiteľov.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.