Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja

Súčasný počet obyvateľov predstavuje okolo 6 mld. Ľudí. Počet obyvateľstva sveta sa spočiatku zvyšoval iba veľmi pomaly. Trvalo mnoho tisícričí, kým sa zvýšil na 5 mil. Prvú výraznú zmenu priniesla neolitická revolúcia.
Prudké zvýšenie preírastku obyvateľstva (populačná explózia) nastalo v pomerne krátkom časovom období, pričom sa rozlišujú jeho dve fázy. Prvú z nich sa prejavila vo viacerých európskych krajinách už od 17. storočia, ale predovšetkým v 19. storočí.
V 20. storočí sa populačná explózia prejavila postupne vo všetkých menej rozvinutých krajinách. Vzhľadom na väčší počet obyvateľov týchto krajín je i jej rozsah väčší a dôsledky oveľa výraznejšie.

V prognózach pre rok 2 025 je to 8,5 mld. A pre rok 2 100 už 10,2 mld. obyvateľov. Predpokladá sa, že z celkového prírastku bude pripadať na rozvojové krajiny až 95%. Práve v týchto oblastiach treba očakávať ďalšie rozpory( poľnohospodárska pôda, výroba potravín, voda, energia), dôsledkami na životné prostredie, procesmi urbanizácie, bytovými problémami, vzdelávaním, zamesnanosťou, zásobovaním vodou, zdravotníckou starostlivosťou,...
Prognózy vývoja obyvateľstva sa zhodujú v tom, že počet obyvateľov sa v budúcnosti stabilizuje (populačné procesy budú zabezpečovať iba jdnoduchú reprodukciu). Stabilizácia by mala nastať okolo roku 2 100, a to na počte 10- 11 mld. obyvateľov.
Okrem prirodzeného prírastku obyvateľov sa na jeho raste bude podieľať i predlžovanie strednej dĺžky života. V súčasnosti dosahuje stredná dĺžka života okolo 50- 60 rokov menej rozvinutých krajinách a 70 rokov v rozvinutých krajinách. Predpokladá sa, že vyrovnanietýchto úrovní nastane koncom 21. storočia na úrovni 75 rokov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk