referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 323
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Najčastejšie sa pohyby obyvateľov zoskupujú do troch typov, ktorými sú prirodzený pohyb, mechanický pohyb a socioekonomický pohyb.
Prirodzený pohyb obyvateľstva: zahŕňa hlavné populačné procesy, ktoré súvisia s rodením a zomieraním obyvateľstva- pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). Základný populačný proces celého vývoja obyvateľstva je pôrodnosť (natalita). V súčasnosti má pôrodnosť na svete klesajúcu tendenciu. Druhý základný populačný proces je úmrtnosť (mortalita) obyvateľstva. Charakteristickou črtou úmrtnosti na svete je jej klesajúca tendencia. Tento všeobecný pokles je výsledkom rastúcej materiálnej úrovne života, kultúrnej vyspelosti obyvateľstva, vedeckého pokroku,... Rozdiel medzi počtom narodených a zomretých určuje prirodzený pohyb obyvateľov.

Mechanický pohyb obyvateľstva: tvorí ho priestorový pohyb obyvateľstva, čo sú všetky typy jeho premiestňovania. Ide o veľké množstvo typov pohybu, ktoré sa odlišujú podľa dĺžky trvania, vzdialenosti, organizácie, príčin, početností skupín.
Na základe týchto znakov sa vyčleńujú štyri typy mechanického pohybu obyvateľstva:
1. Migrácia (sťahovanie) obyvateľstva: sú také priestorové presuny, pri ktorých obyvateľ mení trvalé bydlisko.
2. Dočasná zmena pobytu: obyvateľ zmení bydlisko na určitý vymedzený čas, pričom miesto jeho trvalého pobytu sa nemení.
3. Dochádzka do zamestnania a do škôl: pravidelný pohyb na rovnakej trase a v rovnakom čase. Spravidla sa ho zúčastńuje najväčší počet obyvateľov.
4. Nepravidelné dočasné pohyby (turbulencia): sú za účelom cestovného ruchu, rekreácie, aj služobné cesty, cesty do zahraničia.

Dvojsmerný pohyb t.j. emigrácia (odsťahovanie) a zároveň imigrácia (prisťahovanie).
Dôležité je poznať príčiny alebo faktory migračných pohybov obyvateľstva. Ako emigračné faktory môžu pôsobiť náhle a silné zmeny prírodného prostredia,ako záplavy, sopečná činnosť, zemetrasenia,... Zekonomických faktorov to môže byť relatívny prebytok obyvateľstva ako ekonomické krízy, nedostatok potravín (hlad),... Zároveň pôsobia imigračné faktory, ako lacná pôda, voľné pracovné miesta,...
Migračné pohyby vyvolávajú značné následky, ktoré sa prejavujú v obciach, regiónoch, štátoch. V emigračných oblastiach prevažujú negatívne, napr. strata obyvateľstva, prostiedkov na výchovu obyvateľstva, zníženie dynamiky. V imigračných oblastiach sa prejavujú i niektoré problematické javy, ako alkoholizmus, drogy, zločinnoť, problémy s asimiláciou.
Celkový pohyb obyvateľstva je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu. Prejavuje sa ako prírastok alebo úbytok obyvateľstva.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.