referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Vekové pyramídy
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 279
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Hodnotiace znaky sa zoskupujú do troch skupín:
1. biologické znaky (štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, veku)
2. ekonomické znaky (štruktúra podľa zamestnania)
3. kultúrne znaky (štruktúra podľa vzdelania, národnosti, jazyka)
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia sa vyjadruje percentuálnym podielom žien a mužov z celkového počtu obyvateľov alebo ukazovateľom počtu žien pripadajúcich na 1 000 mužov alebo opačne. V ekonomicky rozvinutých štátoch má prevahu ženské obyvateľstvo. Vo väčšine menej rozvinutých krajín má prevahu mužské obyvateľstvo. V našej populácii sa dlhodobo prejavuje prevaha ženského obyvateľstva, najmä vo vyšších vekových kategóriách.
Vekové pyramídy môžu nadobúdať rozličné tvary, pričom najčastejšie sú štyri tvary. Typ A (tvar pyramídy) zobrazuje progresívny typ populácie. Druhý typ B má tvar zvona a predstavuje stacionárnu populáciu.Tretí typ C má tvar urny so zúženou základňou, ktorá vznikla zmenšovaním počtu narodených. Štvrtý typ D má graf kvapkovitého tvaru. Túto zriedkavo sa vyskytujúcu populáciu chrakterizuje vymieranie, chýba jej detská zložka.

Rasová štruktúra obyvateľstva. Obyvateľstvo sa rozdeľuje na základe fyzických, dedičných znakov do veľkých skupín, ktoré sa nazývajú rasy. Rasa je biologická kategória a jej hlavnými určujúcimi znakmi sú farba pokožky, veľkosť a tvar lebky, črty tváre, farba a tvar vlasov,......
Najvyššími útvarmi rasovej klasifikácie sú tri veľké rasy: europoidná (biela), mongoloidná (žltá) a ekvatoriálna (čierna), ktoré sa ďalej môžu členiť na vetvy a tie zase na skupiny.
Jazyková a národnostná štruktúra. Pojem národ spravidla označuje určité spoločenstvo obyvateľov, ktoré má spoločný hostorický vývoj, spoločný jazyk, územie, tradície,...
Národnosť určuje príslušnosť obyvateľov k určitému národu.
Dôležitý prvok národa je jazyk a literatúra. Geneticky príbuzné jazyky sa zoskupujú do jazykovej rodiny. V súčasnosti sa na svete rozlišuje 30 jazykových rodín. Najväčšími jazykovými rodinami sú indoeurópska (47%), čínskotibetská (22%). Do indoeurópskej rodiny sa zaraďujú: slovanská, baltská, germánska, románska, keltská, a indoiránska jazyková skupina.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.