referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Krištof
Streda, 28. júla 2021
Sídla- základné termíny a jednotky
Dátum pridania: 11.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 289
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Osídlenie je súbor sídiel na území, v ktorých prebiehajú základné aktivity obyvateľstva (bývanie, práca, služby,...).
Sídlo je základná jednotka osídlenia, ktorú tvorí akékoľvek obývané a priestorovo oddelené zoskupenie bytových a nebytových objektov. Odhaduje sa, že na Zemi je asi 14 miliónov ľudských sídel.
Obec je samostatný samosprávny územný celok, ktorý tvorí jedno alebo viac sídiel. Združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. V Európe je v súčasnosti asi 140 000 obcí.

Vidiecka obec je sídlo alebo zoskupenie sídiel s malým počtom obyvateľov prevažne do
2 000. Dominujúcimi funkciami sú poľnohospodárska a obytná.
Mesto je sídlo alebo zoskupenie sídiel, ktorého počet obyvateľov sa pohybuje v rozpätí prevažne od 2 000 do 100 000.
Veľkomestá termín sa používa pre mestá s počtom obyvateľov nad 100 000.
Metropola je veľkomesto, ku ktorému spáduje určité väčšie zázemie. Plní isté funkcie na najvyššej úrovni voči svojmu zázemiu, je sídlom centrálnych inštitúcií a orgánov. Počet naklesá pod 500 000 obyvateľov.
Mestská aglomerácia je zoskupenímmesta a okolitých sídiel s intenzívnymi vzájomnými väzbami. Zoskupenie miest, ktoré sú navzájom prepojené a v jednotlivých funkciách sa navzájom dopĺňajú, sa nazýva konurbácia.

Megalopolis je rozsiahle územie, na ktorom sú aglomerácie, veľkomestá a mestá navzájom úzko prepojené, prípadne i zrastené do jedného celku. Ide v istom zmysle o superkonurbáciu. Prvým megalopolisom na svete bol východoatlantický megalopolis Bos-Wash (priestor medzi Bostonom a Washingtonom)
Vnútorná štruktúra mesta je výsledkom komplikovaného historického vývoja, počas ktorého prebieha jeho vnútorná diferenciácia. Mesto sa počas vývoja rozrastá horizontálne i vertikálne, naberá nové funkcie a štruktúra sa stáva čoraz komplikovanejšou.
Pôdorys mesta prezrádza historický vývoj, etapy stavebného vývoja mesta. Čím je mesto staršie, tým je jeho pôdorys komplikovanejší.
Podľa vývoja sa rozlišujú mestá:
a) monogenetické s jednotnou architektúrou, odražujúcou jednorázové založenie mesta podľa jednotnej koncepcie.
b) polygenetické s dlhodobým zložitým vývojom a výstavbou v historicky oddelených etapách (gotika, renesancia).
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.